OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o: Nacrtu odluke o grobljima
Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:  Nacrt odluke o grobljima
Nositelj izrade akta/dokumenta:  Odjel za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 9. veljače 2017. / Završetak savjetovanja: 3. ožujka 2017.


Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

DaNe

Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

Dokažite da niste robot!Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 3. ožujka 2017. godine.
Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
Izvješće će biti objavljeno po završetku Savjetovanja na stranici e-konzultacija pod navedenim Savjetovanjem.
Koordinatorica za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  u Gradu Rijeci je Katarina Balen Kufner:  katarina@rijeka.hr ; +385 51 209 512
Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime ili naziv pravne osobe) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri ispunjavanju obrasca.