Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. listopada 2018. 

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana jer se koncept Pametan grad dotiče mnogih i različitih područja i djelatnosti koje su u nadležnosti javne uprave, a samim time i njenog poslovanja i komunikacije s građanima u okviru više različitih tema. Posebno pak za ovo Savjetovanje mogu biti zainteresirani predstavnici akademskog, znanstvenog i gospodarskog sektora te pojedinci koji se bave inovacijama i razvojem informacijsko-komunikacijskih rješenja koja u cilju imaju podizanje kvalitete i efikasnosti rada javnih uprava. To su, uz sve građane, ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje komentare i prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. lipnja 2018. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u Rijeci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju. Opširnije…

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno poduzetnika s područja grada Rijeke, građana koji namjeravaju postati poduzetnici, gospodarskih strukovnih udruženja te neprofitnih organizacija koje za cilj imaju promociju poduzetništva. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno studenata, učenika završnih razreda srednjih škola, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te djelatnika u ustanovama na području grada Rijeke koje iskazuju potrebu za određenim deficitarnim kadrom. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz Nacrt Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…

Odluka o nagradama za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika koji postižu zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te njihovih mentora i mentorica, odnosno roditelja navedenih učenika, ali i predstavnika udruga i sportskih klubova. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…