Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

NAZIV NACRTA AKTA OČEKIVANO VRIJEME PROVEDBE SAVJETOVANJA NOSITELJ IZRADE AKTA I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJE NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga Plana mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja djelatnost obrta I kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi I kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Pravilnika o mjestima i uvjetima za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata, predmeta i površina i druge opreme i uređaja na površini javne namjene na području grada Rijeke s Nacrtom prijedloga Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima i pokretnim objektima I. kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka I kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Smjernica za unapređenje poduzetničkog ekosustava Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o zboru građana I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave I kvartal Odjel gradske uprave za javnu nabavu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za financijsko razdoblje 2021. – 2027. godine I kvartal Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o najmu stanova II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za 2023./2024. godinu II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nagrada Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za otklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara na područje grada Rijeke II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite Grada Rijeke II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o načinu, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Rijeke III kvartal Odjel gradske uprave za financije 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke III kvartal Odjel gradske uprave za financije 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

NAZIV NACRTA AKTA OČEKIVANO VRIJEME PROVEDBE SAVJETOVANJA NOSITELJ IZRADE AKTA I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJE NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke “AmbasadoRi odgoja i obrazovanja” I kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga pravilnika o mjestima i uvjetima za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata, predmeta i površina i druge opreme i uređaja na površini javne namjene na području grada Rijeke s Nacrtom prijedloga odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima i pokretnim objektima I kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o davanju na korištenje sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke I. kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga strategije razvoja urbanog područja za Urbanu aglomeraciju Rijeka II kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022/2023. godinu II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju učenika srednjih škola prema socijalnim kriterijima II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi II kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o jednokratnim potporama za samozaposlene roditelje II kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke III kvartal Odjel gradske uprave za financije 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Stalnih mjera za smanjenje onečišćenja prizemnim ozonom za Aglomeraciju Rijeka III kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri
upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
III kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga strategije zelene infrastrukture grada Rijeke IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke IV. kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke IV. kvartal Odjel gradske uprave za financije 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje IV. kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

NAZIV NACRTA AKTA OČEKIVANO VRIJEME PROVEDBE SAVJETOVANJA NOSITELJ IZRADE AKTA I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJE NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga plana razvoja grada Rijeke za razdoblje 2021.-2027. godine I kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021/2022.godinu I kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog i sportskog prostora u ustanovama odgoja i školstva I kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zašite Grada Rijeke za razdoblje 2021-2024. godine I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zašite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, davanju na korištenje i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke I/II kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga pravilnika o utvrđivanju kupoprodajne cijene stana u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja II kvartal Odjel za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi III kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke III kvartal Odjel gradske uprave za financije 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga IV. kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga IV. kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga IV. kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke sufinanciranju dadilja IV. kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine IV. kvartal Ured Grada 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke IV. kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rijeke IV. kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

NAZIV AKTA OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA NOSITELJ IZRADE AKTA I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJA NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama Odluke o najmu stanova I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova HRVI I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga pravilnika o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, davanju na korištenje i održavanju sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi I kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana internetsko savjetovanje
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje I kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke I/II kvartal Odjel gradske uprave za poduzetnišvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci radne i predškolske dobi Grada Rijeke za 2020/2021. godinu II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga Strategije Grada Rijeke za suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2020-2025. godine II kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku IV kvartal Ured Grada 30 dana internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga izmjene Programa javnih potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2020/2021. godinu IV kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

NAZIV AKTA OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA NOSITELJ IZRADE AKTA I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJA NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja poduzetništva na području grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o davanju  nužnih smještaja na korištenje I kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Analiza stanja civilne zaštite na području grada Rijeke u 2019. godini II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Godišnji plan razvoja civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o kupoprodaji poslovnog prostora II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa zaštite ozonskog zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagođavanja klimatskim promjenama za područje grada Rijeke za razdoblje 2018-2022. godine II kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke izmjenama i dopunama Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019/2020. godinu II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Procjena rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke III kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
 Nacrt prijedloga odluke o korištenju usluga i poslovnih prostora poduzetničkih inkubatora Grada Rijeke II/III kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o dodjeli godišnjih nagrada „Ambasador/ica odgoja i obrazovanja“ za doprinos odgoju i obrazovanju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području grada Rijeke IV kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine IV kvartal Ured Grada 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

NAZIV AKTA OČEKIVANO VRIJEME SAVJETOVANJA I DONOŠENJA (kvartal) NOSITELJ IZRADE I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE SAVJETOVANJA NAČIN PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga strategije razvoja sporta Grada Rijeke I kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o zakupu poslovnog prostora I kvartal/II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora I kvartal/II kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2018/2019. godinu II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima i smotrama II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo/Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za poduzetništvo 30 dana Internetsko savjetovanje
Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke u 2017. godini II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zašite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje II kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi II kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan Grad III kvartal Zavod za informatičku djelatnost 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o komunalnoj naknadi IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke pravilnika o sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke IV kvartal Ured Grada 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o upravljanju, davanju na korištenje i održavanje sportskih objekata u vlasništvu Grada Rijeke IV kvartal Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje IV kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Rijeke IV kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje grada Rijeke IV kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga plan zaštite od požara za područje grada Rijeke IV kvartal Odjel za gradsku samoupravu i upravu 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini

NAZIV AKTA OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA

(kvartal)

NOSITELJ IZRADE I PROVEDBE SAVJETOVANJA TRAJANJE NAČIN PROVEDBE
Nacrt prijedloga odluke o grobljima I kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave I kvartal Ured za financijsko upravljanje i kontrole 15 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt odluke o socijalnoj skrbi I kvartal Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb 15 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt odluke o prodaji stanova I kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2017/2018 godinu II/III kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko

savjetovanje

Nacrt prijedloga programa za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. III kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo 30 dana Internetsko savjetovanja
Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom na području grada Rijeke IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o postavljanju predmeta i privremenih objekata na području grada Rijeke  IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke zakupu poslovnog prostora IV kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017-2022. godine IV kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 30 dana Internetsko savjetovanje
Nacrt prijedloga odluke o načinu prikupljanja javnog otpada IV kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav 30 dana Internetsko savjetovanje

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2016. godini

NAZIV AKTA

OČEKIVANO VRIJEME DONOŠENJA I SAVJETOVANJA (kvartal)

NOSITELJ IZRADE
I PROVEDBE SAVJETOVANJA
Nacrt prijedloga odluke o postavljanju predmeta i rivremenih objekata na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
Nacrt prijedloga odluke o zmjenama i dopunama Odluke o grobljima II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Nacrt prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju pogrebnih poslova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Nacrt prijedloga odluke o načinu prikupljanja javnog otpada II kvartal Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Nacrt prijedloga odluke o raspolaganju imovinom IV kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnom kriteriju II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Nacrt prijedloga odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke II kvartal Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
Nacrt prijedloga akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Rijeke III kvartal Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2015. godini

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2015. godini

1. Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja javnog otpada
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
4. Prijedlog odluke o najmu stanova
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada Rijeke

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za razdoblje listopad – prosinac 2014.

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za razdoblje listopad – prosinac 2014.

ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada
Prijedlog odluke o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i Kraljevice te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga i Matulji

ODJEL GRADSKE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Plan Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za razdoblje 2013. – listopad 2014.