Završena savjetovanja sa zainteresiranim javnostima:

 1. Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke 
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 4. Nacrt odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom redu
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu održavanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 6. Nacrt prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
 7. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata slabijeg socijalnog statusa
 8. Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
 9. Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
 10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
 11. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
 12. Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke
 13. Savjetovanje o nacrtu Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke
 14. Savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke
 15. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
 16. Savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
 17. Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
 18. Savjetovanje o nacrtu Odluke o grobljima
 19. Savjetovanje o nacrtu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
 20. Savjetovanje o nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi
 21. Savjetovanje o nacrtu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke
 22. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te o skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017/2018. godinu
 23. Savjetovanje o nacrtu Programa za mlade Grada Rijeke 2018-2022.
 24. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o grobljima
 25. Akcijski plan upravljanja bukom na području Grada Rijeke
 26. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2022.
 27. Nacrt prijedloga Tržnog reda na tržnicama na malo u Gradu Rijeci
 28. Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke
 29. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 30. Strategija sporta Grada Rijeke

 

Godišnja izvješća o provedenim Savjetovanjima sa zainteresiranim javnostima:

 

Završene konzultacije:

 1. Plaža Ploče
 2. Zona bivše rafinerije Mlaka
 3. Međunarodni riječki karneval
 4. Strategija razvoja Rijeke do 2020
 5. Propisi, parkovi i istrčavališta za pse
 6. Europske dimenzije Rijeke: rad, manjine, voda, luka
 7. Redizajn gradskog portala www.rijeka.hr
 8. Nova verzija gradskog portala – https://beta.rijeka.hr
 9. Male komunalne akcije 2017.

Završena savjetovanja s gospodarskim subjektima u postupcima javne nabave:

 1. Radovi na uređenju trga ispred odarnica na Groblju Kozala
 2. Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka 2020
 3. Uređenje parka Pomerio i rekonstrukcija ulice Ivana Rendića
 4. Radovi na uređenju interijera prostora Rijeka2020
 5. Izvođenje radova na sanaciji fasade OŠ Kantrida – II faza radova
 6. Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Pećine
 7. Izvođenje građevinsko obrtničkih radova na Kompleksu Milutina Barača (ex Teri crotek)
 8. Izvođenje radova na uređenju unutrašnjosti OŠ Nikola Tesla
 9. Rekonstrukcija vanjske stolarije u prizemlju zgrade HNK Ivana pl. Zajca
 10. Izvođenje radova energetske obnove PPO Krnjevo
 11. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Ivana Zajca
 12. Izvođenje radova energetske obnove PPO Kvarner
 13. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Kozala
 14. Izvođenje radova na rekonstrukciji Palače Šećerane
 15. Postupak javne nabave za sanaciju zida na Klobučarićevom trgu
 16. Javnoj nabavi usluga osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o.
 17. Konstruktivna sanacija zidova stambenog dijela Kaštela Trsat
 18. Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika
 19. Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza – nabava licenci
 20. Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke
 21. Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području grada Rijeke
 22. Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stamben namjene)
 23. Izvođenje radova na energetskoj obnovi Podcentra predškolskog odgoja Kvarner
 24. Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Škurinje
 25. Nabava Usluge za upravljanje sustavom ispisa
 26. Izvođenje radova energetske obnove OŠ Podmurvice
 27. Radovi na energetskoj obnovi vrtića Veseljko
 28. Radovi na energetskoj obnovi OŠ SE Gelsi
 29. Radovi na energetskoj obnovi vrtića Podmurvice