Završena savjetovanja sa zainteresiranim javnostima o sljedećim aktima:

 1. Nacrt prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke 
 2. Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
 3. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
 4. Nacrt odluke o izmjenama i dopuna Odluke o komunalnom redu
 5. Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu održavanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
 6. Nacrt prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva
 7. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata slabijeg socijalnog statusa
 8. Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi
 9. Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
 10. Prijedlog Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke
 11. Nacrt prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
 12. Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke
 13. Savjetovanje o Nacrtu Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Rijeke
 14. Savjetovanje o nacrtu Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina, privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u vlasništvu Grada Rijeke
 15. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata
 16. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
 17. Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke

Završene konzultacije:

 1. Plaža Ploče
 2. Zona bivše rafinerije Mlaka
 3. Međunarodni riječki karneval
 4. Strategija razvoja Rijeke do 2020
 5. Propisi, parkovi i istrčavališta za pse
 6. Europske dimenzije Rijeke: rad, manjine, voda, luka
 7. Redizajn gradskog portala www.rijeka.hr