Grad Rijeka je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ( male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Ovdje se nalaze savjetovanja s gospodarskim subjektima provedena do 1. siječnja 2018. godine.

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godineobjavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

 


Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Škurinje

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Škurinje ostaje otvoreno do 20. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Izvođenje radova na energetskoj obnovi Podcentra predškolskog odgoja Kvarner

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova na energetskoj obnovi Podcentra predškolskog odgoja Kvarner ostaje otvoreno do 20. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stambene namjene)

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje građevinskih radova održavanja i hitnih intervencija na objektima kojima upravlja Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom (javne, poslovne i stamben namjene) ostaje otvoreno do 11. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području grada Rijeke

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Pružanje usluga sakupljanja napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe na području grada Rijeke ostaje otvoreno do 4. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Pružanje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinskecije i deratizacije na području grada Rijeke ostaje otvoreno do 4. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

« Newer EntriesOlder Entries »