Grad Rijeka je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ( male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Ovdje se nalaze savjetovanja s gospodarskim subjektima provedena do 1. siječnja 2018. godine.

Sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godineobjavljuju na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

 


Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza - nabava licenci

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Sustav upravljanja imovinom Grada Rijeke, baza imovine II faza – nabava licenci ostaje otvoreno do 19. studenog 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Opskrba električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika

Savjetovanje o nabavi Opskrbe električnom energijom Grada Rijeke i proračunskih korisnika ostaje otvoreno do 9. studenog 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Konstruktivna sanacija zidova stambenog dijela Kaštela Trsat

Savjetovanje o nabavi radova za Konstruktivnu sanaciju zidova stambenog dijela Kaštela Trsat ostaje otvoreno do 6. studenog  2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Usluge osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini

Savjetovanje o Javnoj nabavi usluga osiguranja imovine Grada Rijeke i imovine Rijeka sporta d.o.o. u 2018. godini ostaje otvoreno do 26. listopada 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Sanacija srednjovjekovnog zida na Klobučarićevom trgu

Savjetovanje o postupku javne nabave za sanaciju zida na Klobučarićevom trgu ostaje otvoreno do 8. listopada 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

« Newer EntriesOlder Entries »