Ime i prezime (obavezno)

  Vaša adresa ili e-mail adresa (obavezno)

  Broj telefona (mobilni ili fiksni)

  Lokacija predloženog projekta (u kojoj ulici, kod kojeg kućnog broja ili na kojem trgu…) (obavezno)

  Mjesni odbor u kojem se nalazi navedena lokacija

  Opis projekta (max 1000 znakova) (obavezno)


  Preostalo 1000 znakova

  Potvrdite da niste robot: