Ime i prezime (obavezno)

Vaša adresa ili e-mail adresa (obavezno)

Broj telefona (mobilni ili fiksni)

Lokacija predloženog projekta (u kojoj ulici, kod kojeg kućnog broja ili na kojem trgu…) (obavezno)

Mjesni odbor u kojem se nalazi navedena lokacija

Opis projekta (max 1000 znakova) (obavezno)

Preostalo 1000 znakova

Dokažite da niste robot!