Nova Odluka o načinu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Rijeke

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke tiče se svih građana, ali i pravnih osoba koje su korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpada. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje […] Opširnije »

Izvođenje radova na energetskoj obnovi vrtića Podmurvice

Savjetovanje o javnoj nabavi za Izvođenje radova na energetskoj obnovi PPO Podmurvice ostaje otvoreno do 23. siječnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Izvođenje radova Energetske obnove OŠ-SE Gelsi

Savjetovanje o javnoj nabavi za Izvođenje radova Energetske obnove OŠ-SE Gelsi ostaje otvoreno do 23. siječnja 2018. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Izvođenje radova na energetskoj obnovi vrtića Veseljko

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova na energetskoj obnovi vrtića Veseljko ostaje otvoreno do 29. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

Izvođenje radova energetske obnove OŠ Podmurvice

Savjetovanje o Otvorenom postupku javne nabave za Izvođenje radova energetske obnove OŠ Podmurvice ostaje otvoreno do 29. prosinca 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »