Program za mlade Grada Rijeke 2018. - 2022.

Savjetovanje o prijedlogu Programa za mlade Grada Rijeke (2018. do 2022.) tiče se svih građana, a posebno mladih kao i svih institucija i udruga koje se bave mladima. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se, uz sve ostale građane, poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Savjetovanje ostaje otvoreno do 29. rujna 2017. Nakon tog […] Opširnije »

OŠ Kozala – izvođenje radova energetske obnove

Savjetovanje o postupku javne nabave za Izvođenje radova energetske obnove OŠ Kozala ostaje otvoreno do 27. lipnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »

PPO Kvarner – izvođenje radova energetske obnove

Savjetovanje o postupku javne nabave za Izvođenje radova energetske obnove PPO Kvarner ostaje otvoreno do 27. lipnja 2017. godine. Nakon tog datuma neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Grad Rijeka na ovom mjestu objavit će Izvješće o savjetovanju. Opširnije »