Prijedlozi Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića od roditelja-korisnika usluga

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2021. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, a ponajviše roditelja djece upisane u Dječje vrtiće Rijeka, More i Sušak, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se uključi u ovo savjetovanje. Opširnije »

Plan razvoja grada Rijeke 2021.-2027.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. Opširnije »

Proračun Grada Rijeke

Tijekom cijele godine možete slati komentare na aktualni proračun Grada Rijeke i svoje prijedloge za proračun za iduću godinu. Svi pristigli prijedlozi razmatrat će se uoči planiranja i donošenja proračuna. Opširnije »