Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana koji su zainteresirani za kupovinu stana putem programa društveno poticane stanogradnje, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije »

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se […] Opširnije »

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina života, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Također, […] Opširnije »

Izmjene Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno fizičkih osoba (građana) koji se bave iznajmljivanjem, a time su i obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak po krevetu na području grada Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno […] Opširnije »

Izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 11. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije »

Older Entries »