Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2019./2020. godinu

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 29. svibnja 2019. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece predškolske dobi, zaposlenika ustanove Dječji vrtić Rijeka, vlasnika i zaposlenika privatnih vrtića u Rijeci, odnosno vrtića drugih osnivača. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na […] Opširnije »

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018. - 2022.

Savjetovanje o Nacrtu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za područje Grada Rijeke za razdoblje 2018.-2022. tiče se svih građana grada Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se uključi u ovo Savjetovanje. Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. svibnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće […] Opširnije »

Proračun Grada Rijeke

Tijekom cijele godine možete slati komentare na aktualni proračun Grada Rijeke i svoje prijedloge za proračun za iduću godinu. Svi pristigli prijedlozi razmatrat će se uoči planiranja i donošenja proračuna. Opširnije »