Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. lipnja 2018. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. […] Opširnije »

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u Rijeci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Područnog ureda Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju […] Opširnije »

Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno poduzetnika s područja grada Rijeke, građana koji namjeravaju postati poduzetnici, gospodarskih strukovnih udruženja te neprofitnih organizacija koje za cilj imaju promociju poduzetništva. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, […] Opširnije »

Izmjene i dopune Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno studenata, učenika završnih razreda srednjih škola, studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te djelatnika u ustanovama na području grada Rijeke koje iskazuju potrebu za određenim deficitarnim kadrom. To su ujedno i zainteresirane javnosti […] Opširnije »