Male komunalne akcije

Grad Rijeka raspisao je Poziv građanima za predlaganje projekata uređenja u kvartovima za 2022. godinu, na područjima mjesnih odbora u kojima građani žive. Uključite se ispunjavanjem ovog obrasca i predložite uređenja koja smatrate potrebnima u Vašem neposrednom životnom okruženju. Poziv ostaje otvoren od 10. do 31. ožujka 2021. Predlagati možete izgradnju dječjih igrališta, uređenja zelenih […] Opširnije »

Prijedlog dopune Odluke o grobljima

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se onih osoba koje su prije Zakona o grobljima iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina. Sukladno zakonu i gradskoj Odluci o grobljima, po isteku 30 godina, te su osobe mogle i […] Opširnije »

Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 3. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, a posebice obveznika komunalne naknade djelatnosti iz područja informatičke tehnologije (IT sektor) i proizvodne i/ili prerađivačke djelatnosti. Opširnije »

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2021./2022. godinu

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 12. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke […] Opširnije »

Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 9. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi savjetovanje tiče se svih onih građana koji se bave gospodarskim i poduzetničkim djelatnostima te imaju ili namjeravaju imati u zakupu poslovni prostor u vlasništvu Grada Rijeke. Oni su ujedno i zainteresirana javnost koje se poziva na aktivno sudjelovanje u ovom Savjetovanju. Opširnije »

Older Entries »