Pilot verzija web stranice za sudjelovanje građana u radu uprave

Pozivamo vas da se uključite u ovu konzultaciju, pregledate i komentirate pilot-verziju web stranice, URBAN INNO online platformu, koju razvijamo s ciljem jednostavnijeg uključivanja građana u komunikaciju s gradskom upravom.  Ova konzultacija ostaje otvorena do 20. ožujka, a nakon tog datuma ovdje ćemo objaviti zaključke konzultacije i, prema pristiglim prijedlozima, nastaviti razvijati spomenutu web stranicu […] Opširnije »

Opći program mjera za razvoj poduzetništva u Rijeci

Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke tiče se svih onih građana koji se bave ili se žele baviti poduzetničkom djelatnošću te koriste ili žele koristiti mjere poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. ožujka 2019 godine. Nakon tog datuma, neće više […] Opširnije »

Proračun Grada Rijeke

Tijekom cijele godine možete slati komentare na aktualni proračun Grada Rijeke i svoje prijedloge za proračun za iduću godinu. Svi pristigli prijedlozi razmatrat će se uoči planiranja i donošenja proračuna. Opširnije »