Izdavač
Grad Rijeka
Korzo 16
HR-51000 Rijeka

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Gradu Rijeci je Katarina Balen-Kufner
E-mail: katarina@rijeka.hr
Tel 051 209 512

Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.

Grafičko oblikovanje i razvoj: Goran Grudić
Powered by WordPress.
© Copyright, Grad Rijeka 2024.