Odluka o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 15. srpnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora kulture u vlasništvu Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice udruge, umjetničke organizacije i druge organizacije civilnog društva koje provode kulturne programe, projekte i aktivnosti. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjena Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Stipendisti Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. lipnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima od važnosti je za sve ljude koji žive u gradu Rijeci, a od posebnog interesa je za pristupnike Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima (učenike srednjih škola i studente) te članove njihovih kućanstava. Opširnije…

Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2022. godinu

Vatrogasci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjene Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke

Korzo s ugostiteljskim terasama

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 4. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u gradu Rijeci, a od posebnog interesa je za građane koji se bave ili se žele baviti ugostiteljskom djelatnošću. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Casa Veneziana, Dolac 7

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno vlasnika/suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…