Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini

Vatrogasno vozilo

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. srpnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te Gradske vatrogasne zajednice Rijeka. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjene Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

Mauzolej Bakarčić Vio na groblju Kozala

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih građana koji su korisnici grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke

Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke - stupnjevi seizmičnosti

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025.

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtića na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…