Opći program mjera za razvoj poduzetništva u Rijeci

Savjetovanje o Nacrtu Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke tiče se svih onih građana koji se bave ili se žele baviti poduzetničkom djelatnošću te koriste ili žele koristiti mjere poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. ožujka 2019 godine. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ove Izmjene i dopune Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Odluka o komunalnom redu

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih građana bez iznimke budući da se područje koje ona uređuje odnosi na sve koji žive, rade ili borave u urbanoj sredini grada Rijeke. Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. veljače 2019 godine i iznimno traje kraće od 30 dana zbog nužnosti usklađenja spomenute odluke s dva zakona i jednom uredbom i zbog činjenice da je u svom većem dijelu prijedlog nove Odluke istovjetan dosadašnjoj Odluci. Nakon 14. veljače, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Pravilnik o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke

Savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o financiranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke tiče se svih osoba koje putem udruga i drugih neprofitnih organizacija planiraju i realiziraju projekte koji se financiraju iz proračuna Grada Rijeke. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 5. prosinca 2018 i iznimno traje kraće od 30 dana kako bi primjena Nacrta prijedloga Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata iz proračuna Grada Rijeke (1. siječnja 2019. godine) bila u skladu s dinamikom donošenja Proračuna Grada Rijeke za 2019. godinu. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Pravilnika možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Odluka o komunalnoj naknadi

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o komunalnoj naknadi tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 18. studenog 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 18. studenog 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Opširnije…

Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. listopada 2018. 

Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana jer se koncept Pametan grad dotiče mnogih i različitih područja i djelatnosti koje su u nadležnosti javne uprave, a samim time i njenog poslovanja i komunikacije s građanima u okviru više različitih tema. Posebno pak za ovo Savjetovanje mogu biti zainteresirani predstavnici akademskog, znanstvenog i gospodarskog sektora te pojedinci koji se bave inovacijama i razvojem informacijsko-komunikacijskih rješenja koja u cilju imaju podizanje kvalitete i efikasnosti rada javnih uprava. To su, uz sve građane, ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje komentare i prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga strateškog plana Rijeka Pametan grad za razdoblje 2019.-2020. godine možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Opširnije…