Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2022. godinu

Vatrogasci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 26. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjene Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke

Korzo s ugostiteljskim terasama

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 4. svibnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u gradu Rijeci, a od posebnog interesa je za građane koji se bave ili se žele baviti ugostiteljskom djelatnošću. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Casa Veneziana, Dolac 7

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno vlasnika/suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2022./2023. godinu

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 6. travnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtići na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…