Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 29. studenog 2021. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se ponajviše roditelja djece koja nisu upisana u predškolske ustanove na području grada Rijeke u tekućoj pedagoškoj godine te obrta registriranih za obavljanje djelatnosti dadilja sukladno Zakonu o dadiljama, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. Opširnije…

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke 2021. – 2024

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. kolovoza 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Opširnije…