Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke

Kartografski prikaz mjesnih odbora Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta

Samostalni obrtnici

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, a posebno samozaposlenih roditelja koji obavljaju gospodarsku djelatnost obrta, socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Izmjene i dopune Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 9. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih na koje se odnose povlašteno i besplatno parkiranje, kako i građana i poslovnih subjekata zainteresiranih za rezervaciju parkirališnih mjesta, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine

Program za mlade 2023. - 2030.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina života, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Također, uz samo Savjetovanje izrađena je i posebna anketa za mlade kojoj je cilj provjeriti koliko su mladi upoznati s postojećim projektima i aktivnostima koje su im namijenjene i koliko korisnima smatraju aktivnosti planirane kroz Program za mlade. Anketni upitnik dostupan je na ovom linku. Opširnije…