Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavu privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. rujna 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, poduzetnika i udruga grada Rijeke, koji žele koristiti površine javne namjene i nekretnine radi postave privremenih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta te druge opreme i uređaja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Opširnije…

Izmjene Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te njihovih roditelja kao i ustanova koje zapošljavaju djelatnike deficitarnih zanimanja na području Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika srednjih škola i studenata te njihovih roditelja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…