Izmjene Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

Mauzolej Bakarčić Vio na groblju Kozala

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih građana koji su korisnici grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke

Plan djelovanja civilne zaštite grada Rijeke - stupnjevi seizmičnosti

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku godinu 2024./2025.

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 9. svibnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtića na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Strategija zelene urbane obnove Grada Rijeke

Strategija zelene urbane obnove Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 3. svibnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Strategije zelene urbane obnove Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju. Opširnije…

Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilja

Dadilje

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 10. travnja 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, posebice roditelja djece rane i predškolske dobi, obrtnika s otvorenim obrtom za čuvanje djece ili građanina s namjerom otvaranja obrta za čuvanje djece, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…