Godišnji plan razvoja civilne zaštite u Rijeci za 2023. godinu

Vatrogasci

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 28. lipnja 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika i zaposlenika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Rijeke za pedagošku 2023./2024. godinu

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno roditelja djece rane i predškolske dobi, dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka, dječjih vrtići drugih osnivača (dječji vrtići čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke) te dječjih vrtića na području drugih gradova i općina. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke

Kartografski prikaz mjesnih odbora Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 28. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice vijeća mjesnih odbora, udruga građana, upravitelja zgrada i ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o pravu na novčanu pomoć samozaposlenom roditelju koji obavlja gospodarsku djelatnost obrta

Samostalni obrtnici

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 18. veljače 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, a posebno samozaposlenih roditelja koji obavljaju gospodarsku djelatnost obrta, socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…