Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Rijeke 2021. – 2024

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. kolovoza 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Opširnije…

Nacrt prijedloga godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. kolovoza 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova – Područnog ureda civilne zaštite Rijeka i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Opširnije…

Male komunalne akcije

Rotor kod OŠ Srdoči

Grad Rijeka raspisao je Poziv građanima za predlaganje projekata uređenja u kvartovima za 2022. godinu, na područjima mjesnih odbora u kojima građani žive. Uključite se ispunjavanjem ovog obrasca i predložite uređenja koja smatrate potrebnima u Vašem neposrednom životnom okruženju. Poziv ostaje otvoren od 10. do 31. ožujka 2021.

Predlagati možete izgradnju dječjih igrališta, uređenja zelenih površina, parkirališta, postavu autobusnih čekaonica, postavu tijela javne rasvjete, sanaciju postojećih prometnica, uređenja kolnika, izradu nogostupa, uređenja prometne signalizacije i tehničkih elemenata cesta, sanaciju divljih deponija i sl. Opširnije…

Prijedlog dopune Odluke o grobljima

Centralno gradsko groblje Drenova

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se onih osoba koje su prije Zakona o grobljima iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina. Sukladno zakonu i gradskoj Odluci o grobljima, po isteku 30 godina, te su osobe mogle i mogu zatražiti dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pri čemu im se naplaćuje naknada. Opširnije…