U Savjetovanjima/e-Konzultacijama možete sudjelovati ispunjavajući formular dostupan u desnom stupcu uz pojedino otvoreno Savjetovanje. Navedeni formular možete ispuniti i poslati na savjetovanja@rijeka.hr. Sudjelovati možete i putem komentara koje upisujete u dnu svakog otvorenog Savjetovanja/e-Konzultacija.

Komentari se moderiraju kako bi se spriječilo vrijeđanje i neprilično ponašanje. To može značiti da će objava komentara katkad, tijekom vikenda i praznika, kasniti. Komentari uvredljivog, pogrdnog i prostačkog sadržaja neće biti objavljeni. Kao ni komentari koji sadrže osobne napade i uvrede, oni čiji je sadržaj nezakonit, oni koji se ne tiču teme ili koji se tiču reklamiranja i promocije usluga i sl.