Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno socijalno ugroženih kategorija građana, kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Program za mlade Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2030. godine

Program za mlade 2023. - 2030.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 26. studenog 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno mladih osoba u dobi od 15 do 30 godina života, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Također, uz samo Savjetovanje izrađena je i posebna anketa za mlade kojoj je cilj provjeriti koliko su mladi upoznati s postojećim projektima i aktivnostima koje su im namijenjene i koliko korisnima smatraju aktivnosti planirane kroz Program za mlade. Anketni upitnik dostupan je na ovom linku. Opširnije…

Izmjene Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno fizičkih osoba (građana) koji se bave iznajmljivanjem, a time su i obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak po krevetu na području grada Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. listopada 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke od važnosti je za sve ljude koji žive u Rijeci, a posebice roditelji djece rane i predškolske dobi te dječje vrtiće čiji je osnivač Grad Rijeka. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…