Rezultati e-konzultacije Međunarodni riječki karneval

Brojnost građana koji su se uključili u čitanje, ispunjavanje ankete i komentiranje Riječkog karnevala u e-kozultaciji na ovu temu, pokazuje koliko je karneval atraktivan i zanimljiv građanima i koliko veliku pozornost izaziva. Na stranici e-konzultacije o Riječkom karnevalu ukupno je zabilježeno 1.689 posjeta, od toga 1.407 jedinstvenih posjeta (dakle, 1.407 osoba). Od tog broja, u ispunjavanje ankete uključilo se 454 ljudi. Usporedbe radi, u prvoj riječkoj konzultaciji o Plaži ploče anketu je ispunilo 372 osobe, a u konzultaciji o zoni Mlake, koja je još uvijek otvorena, do sada je komentare ostavila 51 osoba. Opširnije…