Savjetovanja s javnošću odnosno E-konzultacije provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Rijeke. Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) uredio je pravo javnosti na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, jedinice lokalne samouprave na svojim internetskim stranicama objavljuju popis svih onih akata koje u tijeku godine dana namjeravaju donositi ili mijenjati. To je tzv. Plan normativnih aktivnosti.

Uz to, jedinice lokalne samouprave objavljuju i popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti. To je tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja u tijeku, možete uputiti putem online obrasca koji je dostupan u otvorenom savjetovanju uz pojedini nacrt dokumenta. Ispunjeni obrasci pristižu na mail adresu: savjetovanje@rijeka.hr

Jednako tako, svoje prijedloge možete upisati u polja za komentare na dnu svakog otvorenog savjetovanja odnosno e-konzultacije. Komentari se moderiraju tako da neće biti objavljeni komentari uvredljivog sadržaja ili komentari koji nisu povezani sa samom temom.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Gradu Rijeci je: Vesna Labudović Maržić
E-mail: vesna.labudovic-marzic@rijeka.hr
Tel: +385 51 209 532

Web stranicu E-konzultacija Grada Rijeke vodi i uređuje Služba za odnose s medijima i online komuniciranje.