Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

Područje obuhvata UPU dijela stamenog područja Pavlovac u PPUGR

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. siječnja 2021. godine. Tema Savjetovanja je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac, a javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje su stanovnici navedenog područja, gospodarski subjekti na području istoga i ostali, ali i svi građani Rijeke kojih se uređenje ovog područja tiče na bilo koji drugi način. Opširnije…

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 24. prosinca 2020. godine. Tema Savjetovanja je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica, a javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje su stanovnici navedenog područja, gospodarski subjekti na području istoga i ostali, ali i svi građani Rijeke kojih se uređenje ovog područja tiče na bilo koji drugi način. Opširnije…

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, a ponajviše roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće na području grada Rijeke. Posebno se na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju pozivaju predstavnici dječjih vrtića čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Opširnije…

Izmjene i dopune Odluke o najmu stanova

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara stanova. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…