Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac

Područje obuhvata UPU dijela stamenog područja Pavlovac u PPUGR

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. siječnja 2021. godine. Tema Savjetovanja je Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac, a javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje su stanovnici navedenog područja, gospodarski subjekti na području istoga i ostali, ali i svi građani Rijeke kojih se uređenje ovog područja tiče na bilo koji drugi način. Opširnije…

Izmjene Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju

Predškolski odgoj

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana Rijeke, a ponajviše roditelja djece koja pohađaju dječje vrtiće na području grada Rijeke. Posebno se na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju pozivaju predstavnici dječjih vrtića čiji su osnivači fizičke i pravne osobe te vjerske zajednice, a djeluju na području grada Rijeke i uključeni su u Plan mreže Dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Opširnije…

Izmjene i dopune Odluke o najmu stanova

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2020. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno zaštićenih najmoprimaca i zaštićenih podstanara stanova. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…