Ime i prezime:

E-mail

Adresa:

(neobavezna polja, svoje komentare i prijedloge možete uputiti i anonimno, bez ispunjavanja Vaših podataka)

Smatram da je ovogodišnji proračun

Predlažem da se u proračun za iduću godinu uvrste sljedeći projekt/i i/ili program/i:

Svoj/e prijedlog/e obrazlažem ovako:

Dokažite da niste robot!