Ime i prezime:

  E-mail

  Adresa:

  (neobavezna polja, svoje komentare i prijedloge možete uputiti i anonimno, bez ispunjavanja Vaših podataka)

  Smatram da je ovogodišnji proračun

  Predlažem da se u proračun za iduću godinu uvrste sljedeći projekt/i i/ili program/i:

  Svoj/e prijedlog/e obrazlažem ovako:

  Dokažite da niste robot!

  [recaptcha size:normal]