OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju s javnošću o: Nacrtu odluke o grobljima
Naziv akta / dokumenta za koji se provodi savjetovanje:  Nacrt odluke o grobljima
Nositelj izrade akta/dokumenta:  Odjel za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 9. veljače 2017. / Završetak savjetovanja: 3. ožujka 2017.


  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:


  Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 3. ožujka 2017. godine.
  Po završetku savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni uz obrazloženja koja su sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću.
  Izvješće će biti objavljeno po završetku Savjetovanja na stranici e-konzultacija pod navedenim Savjetovanjem.
  Koordinatorica za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  u Gradu Rijeci je Katarina Balen Kufner:  katarina@rijeka.hr ; +385 51 209 512
  Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime ili naziv pravne osobe) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri ispunjavanju obrasca.