Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini

Vatrogasno vozilo

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 19. srpnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te Gradske vatrogasne zajednice Rijeka. Predstavnici ovih službi su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Zakonom o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10 i 114/22) utvrđeno je da su jedinice lokalne samouprave dužne provoditi mjere zaštite od požara utvrđene tim zakonom, kao i odredbama podzakonskih propisa, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne samouprave i drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Odredbom članka 13. stavka 1. Zakona, jedinice lokalne samouprave donose plan zaštite od požara za svoje područje na temelju procjene ugroženosti od požara, po prethodno pribavljenom mišljenju nadležne policijske uprave. Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara županije temelje se na procjenama ugroženosti i planovima zaštite od požara gradova i općina na podruju županije. Plan zaštite od požara za područje grada Rijeke je u postupku donošenja (izrađen je Nacrt prijedloga Plana zaštite od požara za područje grada Rijeke).

Nadalje, odredbom članka 13. stavka 4. Zakona jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za svoje područje za čiju provedbu će osigurati financijska sredstva. Godišnji provedbeni planovi unapređenja zaštite od požara gradova i općina donose se na temelju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara županije na čijem prostoru se nalaze. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara županije donosi se uz sudjelovanje nadležne policijske uprave i vatrogasne zajednice županije.

Proces izrade nacrta prijedloga Plana

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija grada Rijeke usvojena je 2022. godine (temeljem suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Rijeka od 23. lipnja 2022.). U ožujku 2024. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije je donijela je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Primorsko-goranske županije u 2024. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije broj 14/24).

Nadalje, kako su u tom smislu ispunjeni preduvjeti za izradu godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke, Grad Rijeka je izradio Nacrt prijedloga Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke razrađuje organizacijske, tehničke i urbanističke mjere, u cilju unapređenja zaštite od požara na području grada Rijeke u 2024. godini.

Predložene mjere za unaprjeđenje zaštite od požara

 1. Na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Rijeke i Plana zaštite od požara Grada Rijeke kontinuirano održavati intervencijsku sposobnost kroz osiguranje potrebne tehničke opremljenosti, potrebnog broja operativnih vatrogasaca, organiziranost i usklađeno djelovanje vatrogasnih postrojbi, sukladno važećim propisima i planovima.Izvršitelji:  Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenova, Dobrovoljno vatrogasno Društvo Sušak – Rijeka
  Sudionici: Grad Rijeka: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unaprjeđenje kvalitete života i Upravni odjel za financije.
 2. Na temelju Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini izraditi planske dokumente te provesti potrebne aktivnosti na pripremi ljetne požarne sezone u 2024. godini.Izvršitelji:  Grad Rijeka – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unaprjeđenje kvalitete života, Upravni odjel za komunalni sustav i promet
  Sudionici: Gradska vatrogasna zajednica Rijeka, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Dobrovoljno vatrogasno društvo Drenova, Dobrovoljno vatrogasno Društvo Sušak – Rijeka,
 3. Vlasnici, korisnici, posjednici šuma, poljoprivrednih površinama, okućnica, građevinskih zemljišta, upravitelji cestovnih i željezničkih prometnica, su u cilju zaštite od požara šuma, šumskih površina i objekata, dužni osigurati te provoditi red na površinama koja su im u vlasništvu, korištenju, posjedu ili na upravljanju, a kako bi se izbjegla mogućost nastanka i širenja požara.Izvršitelji: Hrvatske šume d.o.o. i drugi šumoposjednici, komunalna društva, vlasnici, korisnici, posjednici zemljišta, upravitelji cestovnim i željezničkim prometnicama.
  Sudionici: Grad Rijeka, Upravni odjel za komunalni sustav i promet
 4. Nastaviti s ulaganjima u vatrogasne postrojbe, službe zaštite od požara, posebno za nabavu i održavanje vozila, tehnike i vatrogasnih domova, a sve u cilju unaprjeđenja i izgradnje potrebnih kapaciteta za zaštitu od požara.Izvršitelji: Vatrogasne postrojbe, pravne osobe razvrstane u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara.
  Sudionici: Grad Rijeka, vlasnici – osnivači vatrogasnih postrojbi, službi zaštite od požara
 5. U stambenim objektima, u kojima su postavljeni hidrantski vodovi vršiti kontrolu ispravnosti, poduzeti mjere na otklanjanju nedostataka i stavljanje istih u ispravno stanje kako bi se mogli koristiti u slučaju požara. Obzirom da hidrantski vodovi pripadaju u zajedničke dijelove zgrada potrebno je pojačati aktivnosti na informiranju vlasnika odnosno suvlasnika i upravitelja zgrada o požarnim opasnostima i nužnosti redovitih pregleda i otklanjanja nedostataka na suhim hidrantskim vodovima.Izvršitelji:  Vlasnici/suvlasnici, upravitelji stambenih zgrada
  Sudionici: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, Grad Rijeka – Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom
 6. Pristup objektima potrebno je rješavati sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe tako da se osiguraju stalno prohodni pristupni putovi i operativne površine za interventna vozila. Pristup požarom ugroženim objektima mora se osigurati na način da se onemogući parkiranje većeg broja vozila od broja uređenih parkirnih mjesta. Prepreke u pješačkim zonama moraju biti tako izvedene da se u slučaju potrebe tijekom intervencije mogu brzo ukloniti automatskim podizanjem ili spuštanjem.Izvršitelji:  Vlasnici/suvlasnici, upravitelji stambenih zgrada, Grad Rijeka – Upravni odjel za komunalni sustav i promet, Rijeka plus d.o.o.
  Sudionici: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke,
 7. Distributeri energenata i vodnih usluga na području grada Rijeke dužni su redovito ažurirati podataka o javnoj mreži, te omogućiti korištenje vatrogasnim postrojbama.Izvršitelji:  Komunalna društva, javne tvrtke
  Sudionici: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
 8. Putem Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, Službe inspekcijskih poslova, kao nadzornog tijela po pitanju mjera za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija provesti kategorizaciju nekategoriziranih objekata, te propisati mjere kako bi subjekti kategorizirani u I. i II. kategoriju ugroženosti od požara, njihove postrojbe i službe zaštite od požara kadrovski ekipirale i tehnički opremile.Izvršitelji:  MUP, Područni ured civilne zaštite Rijeka
  Sudionici: Pravne osobe, tvrtke, vlasnici – osnivači vatrogasnih postrojbi, službi zaštite od požara
 9. Obzirom da učinkovitost vatrogasne intervencije izravno ovisi o vremenu dojave požara, dolasku na mjesto intervencije i početku gašenja požara i spašavanja, a pojedini objekti zahtijevaju da se temeljem njihove procjene ugroženosti sustav automatske vatrodojave neposredno povezuje na vatrodojavni sustav JVP Grada Rijeke, (objekti u kojima boravi veći broj osoba, objekti u kojima borave slabo pokretne ili nemoćne osobe i djeca; svi ostali objekti kojima je temeljem njihove procjene ugroženosti neophodna direktna vatrodojava u cilju zaštite imovine i ljudi kao što su banke, muzeji, skladišta, poslovni objekti i dr.), nužno je nastaviti s povezivanjem vatrodojavnih centrala objekata na vatrodojavni sustav JVP Grada Rijeke.Izvršitelji:  Pravne osobe, ustanove, tvrtke
  Sudionici: Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebice predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke te Gradske vatrogasne zajednice Rijeka.

Proučite Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je Nacrtom prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini predložene mjere koje će dovesti do unaprjeđenja zaštite od požara na području grada Rijeke?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenje zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini
Naziv akta/dokumenta: Godišnji provedbeni plan unapređenje zaštite od požara za područje grada Rijeke u 2024. godini
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života
Početak savjetovanja: 20. lipnja 2024.
Završetak savjetovanja: 19. srpnja 2024.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. srpnja 2024.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.