Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora tiče se svih građana koji obavljaju gospodarske djelatnosti, odnosno svih onih građana koji se javljaju ili namjeravaju javiti na natječaje za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada. To je ujedno i zainteresirana javnost koje se poziva na aktivno sudjelovanje u ovom savjetovanju. Ono ostaje otvoreno do 16. svibnja 2019. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz Odluku o zakupu poslovnog prostora možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Razlozi izmjena i dopuna

Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 8/18 i u primjeni je od lipnja 2018. godine.

Dana 22. prosinca 2018. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 112/18), radi čega je bilo potrebno uskladiti akte Grada Rijeke iz djelokruga zasnivanja i prestanka zakupa. Stoga se pristupilo izradi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora.

Primjenom Odluke o javnom natječaju utvrđeno je i da ju je nužno doraditi u pogledu davanja ovlasti za provođenje javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koji je u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske te po pitanju provođenja postupka licitacije kroz detaljnije reguliranje pitanja istlicanja cijena.

 

Glavne razlike u odnosu na do sad važeću odluku

U odnosu na do sada važeću Odluku o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, izvršene su sljedeće osnovne izmjene:

 • Dodan je novi članak kojim se predviđa imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske. Član Povjerenstva biti će i predstavnik Ministarstva državne imovine, odnosno Državnih nekretnina d.o.o. – izmjena je rezultat dosadašnjih sastanaka s predstavnicima navedenih tijela
 • Izmijenjen je rok za dostavu prijava po objavljenom natječaju s dosadašnjih 15 na 10 dana
 • Uvedeno je pravilo po kojem se u postupku licitacije cijena diže za minimalno 0,10 eura

Obrazloženja vezana uz same članke Odluke

Uz članak 1.

Dodaje se novi članak 2a. u Odluci o javnom natječaju kojim se regulira pitanje davanja u zakup poslovnog prostora u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske putem javnog natječaja. Naime, Ministarstvo državne imovine je putem trgovačkog društva Državne nekretnine d.o.o. obavijestilo Grad da su suglasni s provođenjem postupaka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora koji je u suvlasništvu Grada i Republike Hrvatske uz uvjet da u provedbi istog sudjeluje član kojeg će oni predložiti.

Uz članak 2.

U članku 4. Odluke o javnom natječaju mijenja se stavak 2. na način da je skraćen rok za dostavu prijava po objavljenom javnom natječaju za zakup poslovnog prostora sa 15 na 10 dana od dana objave na web stranicama Grada Rijeke.

Uz članak 3.

U članku 7. mijenja se stavak 7. Odluke o javnom natječaju na način da ako na licitaciji sudjeluje više osoba, koje temeljem članka 4. stavka 3. točke 17. predmetne Odluke ostvaruju pravo prvenstva, da se prvenstveni red  između tih osoba utvrđuje na način određen sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Uz članak 4.

U članku 8. izmijenjen je stavak 1. na način da se utvrđuje da u postupku licitacije natjecatelji moraju isticati cijenu koja je za 0,10 €/m2 veća od cijene ponuđene u prethodnom krugu postupka licitacije. Smisao navedenog jest osiguravanje transparentnosti u postupku licitacije i u konačnici ostvarivanje većeg prihoda od zakupnine za Proračun Grada Rijeke.

Uz članak 5.

Ovim člankom propisuje se da će se postupci javnog natječaja započeti do stupanja na snagu ove Odluke dovršit prema odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/18).

Uz članak 6.

Ovim člankom određuje se dan stupanja na snagu ove Odluke.

 

Vaš doprinos

Ovo Savjetovanje tiče se svih onih građana koji se bave gospodarskim i poduzetničkim djelatnostima te se javljaju ili namjeravaju javit na natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke.

Proučite prijedlog ove Odluke, posebice novitete koji se njome predlažu.

Smatrate li ih korisnima?

Ukoliko ste zakupnik poslovnog prostora u vlasništvu Grada, kakvo je Vaše iskustvo s prijavom ili prijavama na natječaj za zakup poslovnog prostora, odnosno što biste Vi unijeli u prijedlog ove Odluke s ciljem da proces natječaja bude kvalitetniji i bolje reguliran?

Smatrate li određene dijelove prijedloga odluke suvišnima i zašto?

Biste li neke dijelove drugačije formulirali?

Svoje sugestije i prijedloge vezane uz poboljšanje teksta Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac dostupan ispod samog Savjetovanja ili ih možete upisati u polje za komentiranje u dnu stranice.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. svibnja 2019. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Naziv akta / dokumenta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Početak savjetovanja: 16. travnja 2019.
Završetak savjetovanja: 16. svibnja 2019.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Proučite prijedlog ove Odluke, posebice novitete koji se njome predlažu. Smatrate li ih korisnima?

  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. svibnja 2019.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.