Plaža Ploče

Ova rasprava trajat će do 23.12.2011. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u raspravi, niti ispunjavati anketu, ali će cijela e-konzultacija, kao i njeni zaključci, biti dostupna u arhivi.

Koncesija kao model upravljanja plažom Ploče. Pomozite nam da odlučimo.

Uvod

Otvaranjem popularne plaže Ploče smještene ispod bazenskog kompleksa Kantrida, ovog se ljeta broj riječkih plaža popeo na službenih 20. Sa svojih čak 14.000 m2, plaža Ploče ujedno je i najveća uređena plaža na području Rijeke, a obuhvaća šetnicu, samu plažu, igralište za odbojku na pijesku, sanitarne čvorove, kabine za presvlačenje i drugo. Pored toga, dodatnim ulaganjem ove je godine plaža Ploče zaslužila status plaže s Plavom zastavom, a ima i spasilačku službu.

plaza_ploce

Nakon troškova izgradnje same plaže u visini 16 milijuna kuna, daljnje redovno sezonsko održavanje plaže zahtijeva dodatna sredstva u visini od 300 do 400 tisuća kuna godišnje. U to ulazi došljunčavanje plaže, održavanje platformi i liftova za osobe s invaliditetom, popravci prilaznih puteva, obnova hortikulture, održavanje električnih instalacija i javna rasvjeta. No, obogaćivanje ponude na plaži u smislu kupovine plažne opreme (suncobrani, ležaljke, akvagan, pedaline, sandoline, trampolin i slično), održavanja i čuvanja ove opreme, te angažman osoba koje će voditi brigu o redu na plaži, nemoguće je financirati iz gradskog proračuna, a i ne radi se o djelatnosti kojom bi se trebala baviti gradska uprava. Stoga se razmatraju modeli financiranja, odnosno upravljanja plažom i to prvenstveno koncesija. Koncesije postoje u različitim modelima, i svaki od njih ima svoje prednosti.

plaza_ploce_iz_zraka

Stoga vas, drage Riječanke i Riječani, pozivam da baš sada i ovdje odvojite malo vremena, pročitate izložene podatke i argumente te naposljetku, ispunjavanjem upitnika i ostavljanjem svojih komentara, izravno oblikujete odluku o modelu koncesije na plaži Ploče. Vaši odgovori i sugestije u ovoj prvoj elektronskoj konzultaciji u Rijeci odlučit će o daljnjem načinu upravljana plažom Ploče.

O plaži Ploče

Plaža Ploče najveća je uređena plaža na području Rijeke, površine 14.000,00 m2, a sastoji se od:

 • plažnog pojasa (žal od oblutaka, pješčanik za djecu, igralište odbojke na pijesku, sunčalište, tuševi)
 • šetnice sa zelenilom i rasvjetom
 • zone iznad šetnice ozelenjene mediteranskim biljem i opremljene klupama za odmor

Pristup plaži omogućen je s više strana, stubištem i liftom, a za osobe s posebnim potrebama osiguran je pristup trima podiznim platformama.

Uz plažu, u sklopu objekta bazenskog kompleksa, smješteni su: sanitarni čvorovi (13 toaleta) s prostorom za tuševe, i to muške, ženske i  za osobe s invaliditetom, zatim 22 kabine za presvlačenje, kao i spremišta plažne opreme.

U samu izgradnju plaže Ploče, što uključuje geodetske radove, krajobrazno uređenje te uređenje i nasipavanje plažnog pojasa, uloženo je 16.171.461,15 kn.

U prvoj sezoni kupanja 2011. godine, ispunjeni su svi kriteriji koje zahtijeva sustav Plave zastave, pa je plaža opremljena informativnim pločama, spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada, jarbolom za zastavu. U moru je postavljena zaštitna plutajuća barijera u dužini 400 metara te je organizirana spasilačka služba.

plaza_ploce_plava_zastava

Ulaganja u održavanje plaže u prvoj sezoni kupanja uključila su:

 • održavanje platformi za osobe s invaliditetom;
 • održavanje vodoinstalacija na plaži i sanitarnih čvorova;
 • održavanje elektro priključaka, troškove rasvjete na plaži i u sanitarnim čvorovima;
 • nabavku zaštitne mreže;
 • čišćenje plaže i sanitarnih čvorova.

Do kraja ove sezone kupanja ukupni trošak održavanja plaže iznosio je oko 200.000,00 kuna. Navedeni iznos ne obuhvaća troškove spasilačke službe, za koju je samo u sezoni kupanja 2011. izdvojeno 152.810,28 kn; te trošak došljunčavanja plaže i održavanje hortikulture, što će biti nužno izvršiti početkom svake sezone kupanja.

Za ovogodišnju sezonu kupanja Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja je na plaži Ploče dozvolilo obavljanje ugostiteljstva i trgovine te prodaju sladoleda, i to na tri lokacije.

Kako dalje?

U dosadašnjem korištenju plaže uočene su devastacije i uništavanje uređaja i plažne opreme, naročito platformi za osobe s invaliditetom i opreme u sanitarnim prostorima. Uz to, veći broj građana izrazio je nezadovoljstvo nepriličnim ponašanjem dijela kupača.

Sa željom da se na ovoj popularnoj plaži poveća količina različitih sadržaja (ležaljke, suncobrani, ugostiteljska ponuda, pedaline, sandoline itd.) te da se uvede više reda u korištenju plaže, razmišljamo i predlažemo da se plaža Ploče za iduću sezonu kupanja da na upravljanje putem koncesije.

plaza_ploce_odbojka_na_pijesku

Naime, Grad Rijeka neće ulagati u dodatne sadržaje tipa ležaljki, suncobrana i sl., niti u održavanje istih, neće zapošljavati nove ljude za brigu o plažnoj opremi i održavanje reda na plaži jer u proračunu sredstava za to nema, a u konačnici to i nije posao gradske uprave. Zbog toga vas pozivam da ovdje razmotrimo najdjelotvorniji način za upravljanje plažom Ploče i daljnji razvoj njenih sadržaja.

Što je to koncesija?

Koncesija na plažama je pravo kojim se plaža ili dio plaže daje na upravljanje tvrtki ili osobi za obavljanje registrirane gospodarske djelatnosti. (Narodne novine, br. 23/04 i 63/08).

Za koncesiju na plaži plaća se godišnja naknada, koja se određuje odlukom o koncesiji.
Naknada za ovakvu koncesiju uplaćuje se godišnje u jednakim dijelovima (1/3) državi, županiji i gradu. Sredstva dobivena od takve koncesije koriste se isključivo za održavanje pomorskog dobra (došljunčavanje plaže, održavanje platformi i liftova za osobe s invaliditetom, popravci prilaznih puteva, obnova hortikulture, održavanje električnih instalacija i javna rasvjeta).

Pozitivne strane koncesije su:

 • obogaćivanje količine sadržaja na plaži (ležaljke, suncobrani, pedaline, sandoline, ugostiteljska i zabavna ponuda itd.);
 • stalni nadzor nad pravilnim korištenjem uređaja i plažne opreme;
 • zaštita i održavanje plaže i plažnih objekata od strane koncesionara.

plaza_ploce2

Nepopularna strana koncesije može biti:

 • naplata ulaska i korištenja plaže ili dijela plaže;
 • naplata korištenja opreme na plaži.

Anketa
Anketa je zaključena, rezultate i zaključak pogledajte ovdje.

Sudjelovanje u raspravi podrazumijeva slijeđenje određenih pravila.


Comments are closed.