Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. lipnja 2018. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Svoje prijedloge vezane uz izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Grad Rijeka započeo je 1993. godine s provedbom socijalnog programa, reguliranog gradskom Odlukom o socijalnoj skrbi, u čijem su fokusu osobe izložene siromaštvu i/ili socijalnoj isključenosti kojima se pruža socijalna zaštita ili pomoć kako bi prevladali nepovoljne životne okolnosti.

Važeću Odluku o socijalnoj skrbi donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke dana 30. ožujka  2017. godine, objavljena je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 3/17 dana 3. travnja 2017. godine, a stupila je na snagu osmoga dana od dana objave. Važeća Odluka o socijalnoj skrbi donijeta je temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 , 16/17 i 130/17).

Odluka o socijalnoj skrbi  kontinuirano se unapređuje.

Analizom gradskog socijalnog programa ukazala se potreba dodatne zaštite pojedinih kategorija stanovništva.

 

Obuhvaćanje osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 67. sjednici 23. studenog 2017. godine usvojila  Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti  i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj kao i članovi njihovih obitelji imaju sva prava u sustavu socijalne skrbi u jednakom opsegu kao i hrvatski državljani  s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj su osobe koje su zbog nepoznavanja jezika, otežanog pristupa zaposlenju i slabih socijalnih mreža u osobito nepovoljnom socijalnom položaju te se zbog toga klasificiraju među ranjive društvene skupine u potrebi za dodatnom zaštitom. Kako bi se umanjio rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene skupine te doprinijelo njihovoj uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu predlaže se izmjena članka 6.  postojeće Odluke o socijalnoj skrbi na način da se prava iz socijalne skrbi utvrđena Odlukom, osim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, priznaju i azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom.

Uvjet oštećenja organizma

Predlaže se izmjena članaka 7. i 11. postojeće Odluke  kojom se  kao jedan od uvjeta propisuje uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja te u svezi s njime i ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškove prijevoza. Izmjena se predlaže na način da  u članku 7. točka d) promijeni naziv tako da glasi  „uvjet oštećenja organizma“. Naime, sukladno Uredbi o metodologiji vještačenja („Narodne novine“ broj 67/17) propisuje se postupak utvrđivanja vrste i stupnja oštećenja organizma te utvrđivanje težeg ili teškog invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.  Slijedom navedenog, predlaže se izmjena članka 11. Odluke na način da se utvrdi da uvjet oštećenja organizma ispunjava Korisnik koji ima jedno ili više vrsta dugotrajnih oštećenja (tjelesno oštećenje, osjetilno oštećenje, intelektualno oštećenje, mentalno oštećenje te poremećaj iz autističnog spektra) i uz to ima teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti.

Povezano s ovim, predlaže se i izmjena odredbe članka 41. Odluke kojom se utvrđuju uvjeti za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova prijevoza a na način da pravo na besplatnu mjesečnu voznu kartu na linijama unutar zona na kojima javni prijevoz obavlja Autotrolej ostvari Korisnik koji ispunjava novi uvjet –uvjet oštećenje organizma. Predloženom izmjenom obuhvatiti će se veći broj korisnika koji imaju  teže ili teško oštećenje organizma bez obzira na vrstu oboljenja.

Naknada troškova električne energije

Predlaže se izmjena odredbe članka 23. Odluke na način da se u ovu odredbu kao Korisnik prava na naknadu za troškove električne energije uvrsti i korisnik nužnog smještaja Grada, koji pravo na nužni smještaj ostvaruje sukladno odluci kojom se uređuje pravo davanje nužnih smještaja na korištenje.

Predlaže se izmjena članka 24. Odluke kojom se utvrđuju za ostvarivanje prava na naknadu za troškove električne energije i to na način da se korisnicima prava na naknadu troškova električne energije prizna naknada u visini stvarno potrošene električne energije  odnosno najviše do  visine naknade koja se godišnje utvrđuje Odlukom gradonačelnika.

Oslobađanje od plaćanja vode

Predlaže se izmjena  odredbe članka 27. Odluke kojom se utvrđuje pravo na naknadu troškova komunalne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda na način da se jasnije definira stavka oslobođenja od plaćanja komunalne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja

Predlažu se izmjene odredbi članka 33., 34. i  35.  Odluke  na način da se brišu  korisnici (djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata) za priznavanje prava na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima te prava na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola  s obzirom da zbog proteka vremena od završetka Domovinskog rata takve kategorije više nema.

Pomoć za nabavu udžbenika za veći broj učenika

Predlaže se izmjena članka 47. Odluke o socijalnoj skrbi na način da se gradski cenzus prihoda utvrđuje  u iznosu koji je za 75% viši od cenzusa prihoda utvrđenog u članku 9. stavku 1. Odluke za  ostvarivanje prava na pomoć za nabavu školskih knjiga za učenike osnovne škole. Predloženom izmjenom obuhvatiti će se veći broj učenika osnovnih škola kojima će se osigurati pravo na  pomoć za nabavu školskih udžbenika.

Cenzus prihoda za ovaj oblik pomoći iznosio bi za dvočlano kućanstvo do 5.075,00 kuna za tročlano kućanstvo do 6.825,00 kuna, za četveročlano kućanstvo do 8.750,00 kuna,  a ako kućanstvo ima više od četiri člana, cenzus prihoda bi se za svakog člana povećavao za  1.225,00 kuna.

Vaš doprinos

Tema kojom se bavi Odluka o socijalnoj skrbi važna je za sve građane, a posebno za one koji su socijalno ugroženi, odnosno izloženi siromaštvu i socijalnoj isključenosti.
Ova je tema podjednako važna i za voditelje i zaposlenike različitih institucija i ustanova koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana, kao i za udruge koje provode programe s istim ciljem zaštite socijalno ugroženih.
Stoga se osim opće javnosti na ovo Savjetovanje pozivaju socijalno ugroženi građani i oni koji se tako osjećaju te predstavnici institucija i udruga koje o njima vode posebnu brigu.

Razmislite o socijalno ugroženim građanima iz svojeg okruženja. Koji sustavni oblici pomoći su im od najveće koristi?
Koje kategorije građana smatrate posebno ugroženima? Koja biste sustavna rješenja Vi predložili da im pomognete?

Slažete li se s predloženim izmjenama ove Odluke? Smatrate li da one kvalitetno utječu na daljnji razvoj Socijalnog programa Grada Rijeke. Kojim izmjenama biste vi unaprijedili ovu odluku, odnosno što biste vi u predloženim izmjenama dodali ili drugačije formulirali?

Svoje prijedloge i sugestije možete uputiti koristeći online obrazac dostupan ovdje u savjetovanju.
Jednako tako, svoje komentare možete upisati u polje za komentiranje u dnu ove stranice.
Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima kao i razlozima neprihvaćanja i to Izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi

Naziv akta / dokumenta: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Početak savjetovanja: 7. lipnja 2018.
Završetak savjetovanja: 26. lipnja 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno socijalno ugroženih kategorija građana kao i svih institucija i udruga koje se bave zaštitom socijalno ugroženih građana.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 27. lipnja 2018.

  Jedan komentar

  1. Podržavam prijedlog podizanja prihodovnog cenzusa za nabavku školskih udžbenika. Prijedlog za unapređivanje ove odluke jest da se isti uvjeti omoguće i djeci u srednjim školama. Imam troje djece i uopće ne znam kolike ćemo prihode morati imati da ih svo troje financiramo kroz srednju školu.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.