Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. srpnja 2019. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno korisnika zajamčene minimalne naknade koji nemaju mjesto za stanovanje, odnosno djelatnika u sustavima i organizacijama socijalne skrbi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Priijedloga Odluke davanju nužnih smještaja na korištenje možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir i razlozi donošenja nove odluke

Važeću Odluku o davanju nužnih smještaja na korištenje donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici dana 26. studenog 2009. godine. Odluka je objavljena u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ broj 48/09, a stupila je na snagu 5. prosinca 2009. godine.

Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje nije mijenjana deset godina te ju je potrebno uskladiti sa Zakonom o socijalnoj skrbi  („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 130/17) u dijelu koji se odnosi na uvjete za dodjelu nužnog smještaja. Naime, namjera je da se nužni smještaj dodijeli osobama (samcima i kućanstvima) koji nemaju dovoljno sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Ujedno, Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 67. sjednici od 23. studenog 2017. godine usvojila  Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Temeljem članka 22. stavka 2. Zakona, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj kao i članovi njihovih obitelji imaju sva prava u sustavu socijalne skrbi u jednakom opsegu kao i hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj su osobe koje su zbog nepoznavanja jezika, otežanog pristupa zaposlenju i slabih socijalnih mreža u osobito nepovoljnom socijalnom položaju te se zbog toga klasificiraju među ranjive društvene skupine u potrebi za dodatnom zaštitom. Kako bi se umanjio rizik od socijalne isključenosti i marginalizacije ove društvene skupine te doprinijelo njihovoj uspješnijoj integraciji u lokalnu zajednicu predlaže se da se pravo na dodjelu nužnog smještaja, osim hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području grada Rijeke, strancima i osobama bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke, priznaju i azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom kojima je sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Novim Prijedlogom Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje predlaže se sklapanje ugovora o davanju nužnih smještaja na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina. Naime, ugovor o korištenju nužnog smještaja sklapao se u pravilu u trajanju od dvije godine, s mogućnošću produženja, međutim socijalno ugroženi korisnici kojima je dodijeljen nužni smještaja se zadržavaju u nužnom smještaju znatno duže od dvije godine iz razloga jer im se socijalne prilike u navedenom razdoblju znatnije ne promijene te nisu u mogućnosti samostalno riješiti stambeno pitanje.

Novim Prijedlogom Odluke nastoji se zaštiti najugroženiju socijalnu kategoriju građana  grada Rijeke kako bi im se osigurali minimalni stambeni uvjeti te kako istima radi  nepovoljnih socijalnih prilika ne bi prijetilo beskućništvo.

 

Uvjeti za davanje na korištenje nužnog smještaja

Prijedlogom Odluke određeno je da pravo na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje imaju hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Rijeke te koji ispunjavaju dodatne uvjete, a to su:

 • da su on i članovi njegova kućanstva, navedeni na zahtjevu, korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu na temelju rješenja nadležnog tijela za socijalnu skrb,
 • da on i članovi njegova kućanstva, navedeni u zahtjevu, nemaju stan u najmu ili stan ili stan ili kuću u vlasništvu ili suvlasništvu  na području Republike Hrvatske,
 • da on ili članovi njegovog kućanstva ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
 • da on i članovi njegova kućanstva, navedeni u zahtjevu, nisu ili nisu bili vlasnici stana otkupljenog prema zakonu kojim se uređuje prodaja stanova na kojim postoji stanarsko pravo,
 • da je beskućnik, ovisno o njegovom zdravstvenom stanju i dobi.

Navodi se da svi osim beskućnika moraju udovoljavati navedenim uvjetima.

Nadalje je predloženo da  pravo na podnošenje zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje ima i stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojem je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom te osoba  koja je temeljem pravomoćne presude ili rješenja nadležnog tijela prisilno iseljena iz stana u vlasništvu Grada.

Ujedno je utvrđeno da iznimno od odredbi Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje, Gradonačelnik može podnositelju zahtjeva za davanje nužnog smještaja na korištenje  koji  ne zadovoljava uvjete propisane u Odluci, dodijeliti nužni smještaj na korištenje na prijedlog Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, zbog zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga.

Postupak davanja nužnog smještaja na korištenje

Prijedlogom Odluke utvrđeno je da postupak za davanje nužnog smještaja na korištenje provodi Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, koji utvrđuje osnovanost davanja nužnog smještaj na korištenje kao i ispunjavanje propisanih uvjeta. Utvrđeno je da Odluku o davanju nužnog smještaja na korištenje donosi gradonačelnik na prijedlog Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Prava i obveze ugovornih strana

Prijedlog Odluke nudi da se na osnovi Odluke o davanju na korištenje nužnog smještaja s korisnikom sklapa ugovor o davanju nužnog smještaja na korištenje kojeg s korisnikom sklapa osoba koju za to ovlasti Gradonačelnik. Ugovor se  sklapa u pisanom obliku kao ovršna isprava u smislu ovršnog zakona i zakona kojim se uređuje javno bilježništvo.

Utvrđuje se vrijeme sklapanja ugovora u trajanju od pet godina te mogućnost produženja trajanja ugovora na temelju odluke Gradonačelnika.

Utvrđuje se i sadržaj ugovora o korištenju nužnog smještaja koji sadrži podatke o ugovornim stranama, podatke o članovima kućanstva koje će zajedno s korisnikom koristiti nužni smještaj, podatke o nužnom smještaju koji se daje na korištenje, odredbe o primopredaji nužnog smještaja, iznos naknade i drugih troškova u vezi korištenja nužnog smještaja,  vrijeme trajanja ugovora i  odredbe o prestanku ugovora.

Utvrđuje se da je korisnik nužnog smještaja dužan plaćati naknadu za korištenje nužnog smještaja te da visinu naknade za korištenje nužnog smještaja utvrđuje Gradonačelnik. Utvrđuje se da je korisnik osim naknade za korištenje nužnog smještaja dužan plaćati i troškove komunalnih usluga te troškove zajedničke i pojedinačne potrošnje električne energije.

Utvrđuju se slučajevi za otkaz ugovora o davanju nužnog smještaja na korištenje (ako korisnik ili članovi njegovog kućanstva prestanu ispunjavati uvjete Odluke, ako korisnik i članovi njegovog kućanstva navedeni u ugovoru o korištenju nužnog smještaja ne koriste nužni smještaj za stanovanje, ako korisnik ne plati iznos naknade i drugih troškova u svezi korištenja nužnog smještaja neprekidno duže od tri mjeseca, u svim ostalim slučajevima nepridržavanja odredbi  Odluke i ugovora o korištenju nužnog smještaja) te otkazni rok u trajanju od 90 dana.

Utvrđuje se da je korisnik dužan koristiti nužni smještaj samo u svrhu i na način utvrđen ugovorom o  davanju nužnog smještaja na korištenje te da je dužan omogućiti kontrolu nužnog smještaja.

Utvrđuje se da Odjel vodi popis nužnih smještaja, korisnika i ugovora o davanju nužnih smještaja na korištenje te da Odjel vodi kontrolu naplate naknade i troškova korištenja komunalnih usluga, te troškova zajedničke i pojedinačne potrošnje električne energije.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno korisnici zajamčene minimalne naknade koji nemaju mjesto za stanovanje, odnosno djelatnici u sustavima i organizacijama socijalne skrbi.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Jeste li i Vi osobno korisnik nužnog smještaja, znate li osobe koje jesu?

S kojim problemima se susreću osobe bez mjesta za stanovanje i je li ova odluka na tragu rješavanja njihovih problema?

Jesu li rješenja ponuđena ovom odlukom korisna?

Biste li što iz ove Odluke drugačije organizirali, formulirali, predložili i ako da – što?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje
Naziv akta / dokumenta: Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Početak savjetovanja: 7. lipnja 2019.
Završetak savjetovanja: 7. srpnja 2019.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno korisnici zajamčene minimalne naknade koji nemaju mjesto za stanovanje, odnosno djelatnici u sustavima i organizacijama socijalne skrbi.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. srpnja 2019. godine.
  Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.