Rezultati e-konzultacije Međunarodni riječki karneval

Brojnost građana koji su se uključili u čitanje, ispunjavanje ankete i komentiranje Riječkog karnevala u e-kozultaciji na ovu temu, pokazuje koliko je karneval atraktivan i zanimljiv građanima i koliko veliku pozornost izaziva. Na stranici e-konzultacije o Riječkom karnevalu ukupno je zabilježeno 1.689 posjeta, od toga 1.407 jedinstvenih posjeta (dakle, 1.407 osoba). Od tog broja, u ispunjavanje ankete uključilo se 454 ljudi. Usporedbe radi, u prvoj riječkoj konzultaciji o Plaži ploče anketu je ispunilo 372 osobe, a u konzultaciji o zoni Mlake, koja je još uvijek otvorena, do sada je komentare ostavila 51 osoba.

Rezultati ankete pokazali su sljedeće:

Osnovni podaci: mjesto, dob, spol

Od 454 ljudi koji su sudjelovali u konzultacijama, najveći broj dolazi iz same Rijeke, a odmah potom slijede stanovnici tzv. Riječkog prstena, pa šire riječke okolice. Dio ispitanika je iz ostalih većih hrvatskih gradova, kvarnerskih otoka i Istre, a nekolicina i iz drugih država.

Što se starosne dobi tiče, čak 41,6% nalazi se u dobi u dobi od 21 do 30 godina, dok najmanje zastupljenu dobnu skupinu, njih 4,8% čini skupina iznad 60 godina.

Anketu je ispunilo 55,1% žena i 44,9% muškaraca.

Način praćenja karnevalske povorke i razlog dolaska u Rijeku u vrijeme karnevala

Najveći broj ispitanika (41,5%) navodi da su program Karnevala pratili kao – sudionici povorke.

Kao razlog svog posjeta Rijeci u vrijeme Karnevala ispitanici navode upravo – Karnevalska događanja.

Informiranje o karnevalu

Najveći broj ispitanika o karnevalu se informira na službenim stranicama Riječkog karnevala, potom iz dnevnog tiska te od prijatelja, poznanika i obitelji.

Što se tiče medija, građani se o karnevalu najviše informiraju putem sljedećih medija: Novi list, Radio Rijeka i Kanal Ri te preko službene web stranice karnevala. Potom navode lokalne radio postaje (Radio Totalni FM, Radio Trsat, Radio Korzo, Radio Soundset Kvarner i Domaći radio), gradske portale www.rijeka.hr i www.mojarijeka.hr te lokalnu televiziju RI-TV, a sporadično spominju i informiranje putem manjeg broja drugih medija.

Praćenje i ocjena karnevalskih događanja

Od svih karnevalskih događanja, najvišu ocjenu dobila je Dječja karnevalska povorka, dok su s najnižom ocjenom ocijenjene karnevalske zabave u šatoru na Delti.

Od programa u šatoru na Delti najviše ispitanika prisustvovalo je Carnival DJ Sessionu, a jednak broj navodi i prateći program lunaparka kao mjesto svoje posjete.

Završnu karnevalsku povorku ispitanici su najvećim dijelom pratili na lokaciji Korza, a voditelje ocjenjuju vrlo dobrom ocjenom.

Ostali aspekti karnevala

Najboljim popratnim aspektom karnevala ispitanici ocjenjuju organizaciju besplatnog javnog prijevoza na dan Međunarodne karnevalske povorke, dok je najnižu ocjenu dobila ponuda hrane i pića u gradu tijekom karnevalskih događanja.

Zamjetan broj građana (više od 30%) navodi da ne znaju ili ne mogu navesti niti jedan ugostiteljski objekt koji u vrijeme karnevala nudi maštoviti karnevalski jelovnik ili ima tematski uređen prostor s obzirom na karnevalsko vrijeme. Neki ipak ističu pojedine ugostiteljske objekte koji se trude prilagoditi svoju ponudu, a dio ispitanika navodi kako bi svakako u tom dijelu trebalo uvesti poboljšanja. Odgovore i komentare donosimo u cijelosti.

Ispitanici navode da su prosječno osobno na dan održavanja Međunarodne karnevalske povorke potrošili 195,00 kuna, a u okviru svih karnevalskih događanja koja su pratili u karnevalskom periodu prosječno su osobno potrošili 770,00 kuna.

Prijedlozi za poboljšanja

Mala je razlika u odgovorima na pitanje bi li se velika karnevalska povorka trebala održavati u nedjelju, kao i do sada (45,1%) ili bi se trebala prebaciti na subotu (54,9%). Pojašnjenja ispitanika vezana uz obje varijante donosimo u cijelosti.

Obrazloženja odgovora

Dosadašnje trajanje karnevalske povorke (od 12.00 do 19.00 sati) najveći broj ispitanika (53,8%) smatra optimalnim. Znatno manji broj bi povorku produljio ili skratio. Dio ispitanika naveo je objašnjenja koja prenosimo u cijelosti.

Obrazloženja odgovora

U prijedlozima za poboljšanje programa u šatoru na Delti, ispitanici navode da bi trebalo biti više zabavne i rock glazbe, a u daleko najmanjem postotku očekuju narodnu glazbu.

Navođeni izvođači, čije bi nastupe posjetitelji željeli vidjeti u šatoru na Delti, grupirani su u skupine prema vrsti glazbe koju izvode, pri čemu je najveći broj ispitanika naveo izvođače koji pripadaju lokalnoj i široj čakavskoj glazbenoj sceni.

Na pitanje o ponovnom uvođenju programa Komedije u Karnevalu ispitanici odgovaraju da bi takav program mogao osrednje (40,5%) ili jako puno (38,5%) poboljšati ukupni program karnevala.

257 ispitanika ostavilo je svoj komentar i mišljenje o Karnevalskoj povorci. Komentare i mišljenja donosimo u cijelosti.

Međunarodna karnevalska povorka: komentari

257 ispitanika predložilo je kako unaprijediti cjelokupna karnevalska događanja u Rijeci. Prijedloge donosimo u cijelosti.

Unapređenje karnevala: komentari

Na pitanje koji bi motiv trebala prikazivati skulptura Riječkom karnevalu koja se namjerava postaviti u povodu 30. jubilarnog Karnevala najveći broj ispitanika predložio je motiv morčića ili zvončara, znatno manji broj ispitanika predložio je nešto drugo.

257 ispitanika odazvalo se pozivu da predlože novi slogan Riječkog karnevala. Među njima je oko 30% onih koji smatraju da postojeći slogan ne treba mijenjati. Prijedloge slogana i komentare donosimo u cijelosti.

Prijedlozi slogana karnevala i komentari

Zaključak gradonačelnika

Svima koji su sudjelovali u e-konzultaciji o Riječkom karnevalu želim se zahvaliti na uključivanju i pomoći u planiranju ne samo idućeg jubilarnog karnevala, nego i svih sljedećih karnevala koji su pred nama.

Ova e-konzultacija pokazala je, obzirom na brojnost građana koji su se u nju uključili, da karneval doista jest jedna od najvažnijih riječkih manifestacija.

Organizatoru karnevala, Turističkoj zajednici grada Rijeke, svi prikupljeni podaci bit će izuzetno korisni, a osobno ću, s obzirom na rezultate ove ankete, TZ-u i svima ostalima koji sudjeluju u organizaciji Karnevala, uputiti određene preporuke i vrlo konkretne prijedloge koji će biti uključeni već iduće godine u karnevalska događanja.

Sve visoke ocjene karnevalskih događanja potvrda su dobre dosadašnje organizacije. Dječja karnevalska povorka, ocijenjena najvećom ocjenom, očito osvaja svih. Zato je preko 5000 mališana na riječkom Korzu zalog za sjajnu budućnost cijelog Riječkog karnevala. Međunarodna karnevalska povorka također je ocijenjena visokom ocjenom, a dodatno, ispitanici u najvećem broju predlažu da vremenski traje kao i do sada. Turističkoj zajednici kao organizatoru karnevala posebno su vrijedni i korisni brojni prijedlozi za poboljšanja koje su ispitanici naveli i tim dijelom ankete će se TZ posebno pozabaviti.

Budući da je u ocjenjivanju svih karnevalskih događanja najniža ocjena pripala zabavama u šatoru na Delti, taj segment karnevala zasigurno treba poboljšati. Stoga će se vezano uz to napraviti dublja analiza kako trajanja programa u karnevalskom šatoru tako i sam izbor izvođača koji u šatoru nastupaju. Dodatno, što se programa na Delti tiče, rezultat u kojem se vidi da je velik broj ispitanika pratio program Carnival DJ Sessiona te prateći program lunaparka, ide u prilog odluci da se ovi programi planiraju i u idućoj godini.

U ispitivanju zadovoljstva ostalim aspektima karnevala, najvišu ocjenu dobila je organizacija besplatnog javnog prijevoza u vrijeme karnevalskih povorki i ukupna organizacija gradskog prometa u vrijeme karnevalskih povorki što je potvrda dobre koordinacije gradskih službi i gradskih komunalnih poduzeća te svih ostalih nadležnih institucija čijim se angažmanom osigurava kvaliteta organizacije velikih manifestacija poput ove.

Što se dalje tiče ostalih aspekata Karnevala, TZ grada Rijeke i gradski Odjel za poduzetništvo konkretno će i intenzivno poraditi na još jednom važnom dijelu, a to je ugostiteljska ponuda u centru u vrijeme karnevalskih događanja kojom su građani najmanje zadovoljni. S tim u vezi, održat će se ciljani sastanci s ugostiteljima kojima će biti predstavljeni rezultati ovog dijela ankete te će se donijeti set konkretnih stimulativnih mjera prema riječkim ugostiteljima kako bi ih se potaklo da se na specifične načine uključe u karnevalska zbivanja.

Pitanje o danu održavanja velike povorke (subota ili nedjelja) i ovoga puta je pokazalo da su mišljenja vrlo podijeljena. Iako nešto veći postotak građana predlaže da se velika povorka prebaci na subotu, nije zanemariv ni broj onih koji su skloniji dosadašnjoj tradiciji. Stoga je dan održavanja velike povorke tema kojoj će se trebati pristupiti vrlo pažljivo i dobro razmisliti o argumentacijama prije donošenja konačne odluke o premještanju ili zadržavanju povorke na nedjelji. Tim više što se u anketi najveći broj ispitanika predstavio kao sudionici povorke pa treba imati na umu da argumenti predstavnika karnevalskih grupa ne moraju biti identični onima ostalih građana. U svakom slučaju, želje jednih i drugih trebat će pomiriti.

Kako smo u povodu jubilarnog 30. karnevala odlučili postaviti umjetničko obilježje Riječkog karnevala, drago mi je što su građani ovim putem odlučili o motivu tog obilježja. Najveći broj ispitanika predložio je motive zvončara (njih 115) ili morčića (njih 105). Stoga će se, upravo prema ovim prijedlozima iz ankete, vrlo skoro raspisati Natječaj za izradu obilježja Riječkog karnevala povodom njegove 30. godišnjice koji će u sebi sadržavati zadatak vezan u motiv zvončara i/ili morčića. Nakon završetka natječaja, izabrani rad će se oblikovati, realizirati i postaviti u povodu idućeg, jubilarnog karnevala.

I konačno, građani su u ovoj anketi imali priliku ponuditi novi slogan Riječkog karnevala. Nezanemariv dio ispitanika naveo je da dosadašnji slogan ne treba mijenjati jer je prepoznatljiv i dobar, no unatoč tome, svi pristigli prijedlozi bit će upućeni Turističkoj zajednici kao organizatoru, i već postoje prijedlozi iz TZ-a o objavi svih slogana na promotivnim materijalima idućeg Karnevala u cilju zahvale svim ispitanicima koji su svojim prijedlozima u ovoj konzultaciji doprinijeli poboljšanju i daljnjem razvoju Riječkog karnevala.

Pogledajte i sve objavljene komentare e-konzultacije».


Comments are closed.