Savjetovanje o Nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 19. svibnja do 17. lipnja 2016. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se odluka i odnosi,  dakle učenici i studenti koji žele dobiti stipendiju prema socijalnim kriterijima te njihovi roditelji, ali i stručna javnost – profesori, psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska zajednica te udruge mladih.

[/toggle]

Uvod
 Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020 kao tri središnja strateška cilja razvoja Rijeke u narednom razdoblju zacrtala je sljedeće:

  1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca.
  2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
  3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Pored složenih i velikih infrastrukturnih i gospodarskih zahvata Grad Rijeka navedene ciljeve dostiže i kroz niz redovnih mjera i manjih, ali bitnih projekata.  Ovakvo je strateško usmjerenje Rijeke usklađeno s europskom strategijom Europa 2020.  koja iznosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije na trostrukoj osnovi pametnog, održivog i uključivog rasta. Pored ostalog, ovo  uključuje i polje obrazovanja, zapošljavanja i vještina te borbu protiv siromaštva.

Prepoznajući da je u ekonomski kriznim vremenima upravo društvena kohezija od naročite važnosti, Grad Rijeka iznimne napore ulaže u  u niz mjera kojima na razne načine podupire školovanje mladih ljudi poboljšavajući izglede onih koji se žele školovati unatoč slabijem socijalnom statusu.


Razlozi donošenja novog Nacrta prijedloga odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije socijalnom kriteriju temeljem Odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnom kriteriju (“Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 4/15 ; u daljnjem tekstu: Odluka). Prednje navedenom Odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija.

Kroz provedbu navedene Odluke, došlo je do potrebe njezinog usuglašavanja s drugim općim aktima Grada Rijeke kojima se uređuje stipendiranje te jedinstvenog postupanja kod određenih situacija, ali i najboljeg rješavanja specifičnih situacija zbog  životnih okolnosti potencijalnih i postojećih stipendista. S obzirom na činjenicu da je Odluka u razdoblju od njezinog donošenja pa do danas mijenjana u više navrata, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo, kao i Povjerenstvo nadležno za provedbu postupka dodjele stipendija, usuglasila su se da bi zbog njezine preglednosti valjalo pristupiti izradi cjelovitog teksta Odluke, a sve s ciljem njezinog usuglašavanja kao i usuglašavanja sa rješenjima koje je u pojedinim slučajevima iznjedrila praksa, uz preciznije i jasnije definiranje pojedinih činjenica i situacija kako bi se ubuduće spriječilo pogrešno tumačenje nekih odredaba te popunile uočene pravne praznine. 

Što je novo u odluci o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima

U nastavku su istaknute samo one odredbe koje su doživjele važnije promjene u odnosu na postojeći tekst odluke:

  • na jasniji su način uobličene odredbe kojima su propisani uvjeti koje mora zadovoljiti osoba koja se natječe za stipendiju,
  • izmijenjene odnosno dopunjene su odredbe koje se odnose na sastav i rad Povjerenstava,
  • izmijenjen je način donošenja prijedloga rang-liste na način da prijedlog rang lista donosi Povjerenstvo, a konačnu rang listu Gradonačelnik,
  • dopunjene su odredbe kojima se uređuje pravo na podnošenje prigovora na rang-listu na način da isto razmatra Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi Gradonačelnik,
  • ujednačene su odredbe kojima se propisuju uvjeti za nastavak primanja stipendija,
  • uređen je način odustanka od sklapanja ugovora o stipendiranju tako što je pristupniku dana mogućnost, da ukoliko bude na rang-listama temeljem dvije odluke o stipendiranju Grada, sam odabere koju prijavu će povući, ukoliko to ne učini u propisanom roku, Povjerenstvo će utvrditi na kojoj će se konačnoj rang list pristupnik nalaziti,
  • dopunjen je dio kriterija kojim se ostvaruju dodatni bodovi na način da iste ostvaruje i pristupnik čije kućanstvo ostvaruje pravo na dječji doplatak,


Vaš doprinos
 Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da donesemo novu Odluku o studentima koji se kandidiraju za stipendiranje prema socijalnim kriterijima uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Grad Rijeka stipendira različite kategorije učenika i studenata, od darovitih, preko onih koji se obrazuju za deficitarna zanimanja do onih koji su slabijeg imovinskog statusa. A poštujući žrtvu Grada Vukovara u Domovinskom ratu, Grad Rijeka stipendira i vukovarske studente. Jeste li upoznati s ovako širokom paletom učeničkih i studentskih stipendija koje Rijeka nudi, odnosno na koji način se o postojanju navedenih stipendija informirate?

Smatrate li stipendiranje učenika i studenata po socijalnim kriterijima važnom mjerom u razvoju društva znanja i kako uopće sagledavate potrebu za takvim stipendijama?

Smatrate li predloženu Odluku cjelovitom i dostatnom ili biste Vi predložili neke izmjene i ako da, koje?

Imate li u kontekstu predloženih kriterija za dodjelu ovih stipendija kakvu sugestiju ili prijedlog nekog boljeg rješenja?

Jeste li i sami korisnik ili korisnica neke od stipendija za učenike i studente, ili je možda korisnik netko u Vašoj obitelji? Ukoliko jeste, ili imate bliskog člana obitelji koji jest, koje iskustvo biste kao korisnik podijelili u cilju unapređenja ovog programa stipendiranja?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno od 19. svibnja do 17. lipnja 2016. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.