Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rijeke

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 19. svibnja do 17. lipnja 2016. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se odluka i odnosi tj. studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te njihovi roditelji, ali i stručna javnost – profesori, psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska zajednica te udruge mladih.

[/toggle]

Uvod

Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020 kao tri središnja strateška cilja razvoja Rijeke u narednom razdoblju zacrtala je sljedeće:

  1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca.
  2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo
  3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Pored složenih i velikih infrastrukturnih i gospodarskih zahvata Grad Rijeka navedene ciljeve dostiže i kroz niz redovnih mjera i manjih, ali bitnih projekata.  Ovakvo je strateško usmjerenje Rijeke usklađeno s europskom strategijom Europa 2020.  koja iznosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije na trostrukoj osnovi pametnog, održivog i uključivog rasta. Pored ostalog, ovo  uključuje i polje obrazovanja, zapošljavanja i vještina te borbu protiv siromaštva.

Prepoznajući da je u ekonomski kriznim vremenima upravo društvena kohezija od naročite važnosti, Grad Rijeka iznimne napore ulaže u  u niz mjera kojima na razne načine podupire školovanje mladih ljudi poboljšavajući izglede onih koji se žele školovati u deficitarnim zanimanjima.

Razlozi donošenja nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Grad Rijeka od akademske godine 2010./2011. dodjeljuje stipendije za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, na temelju podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i potreba u ustanovama Grada.

Stipendije se dodjeljuju temeljem Odluke o stipendiranju, a trenutno je na snazi Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/15″). Navedenom odlukom utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija.

Kroz provedbu navedene Odluke, došlo je do potrebe njezinog usuglašavanja s drugim općim aktima Grada Rijeke kojima se uređuje stipendiranje te jedinstvenog postupanja kod određenih situacija, kao i usuglašavanja s rješenjima koje je u pojedinim slučajevima iznjedrila praksa, uz preciznije i jasnije definiranje pojedinih činjenica i situacija kako bi se ubuduće spriječilo pogrešno tumačenje nekih odredaba te popunile uočene pravne praznine.

Iz navedenih se razloga pristupilo opširnom sagledavanju Odluke te je, zbog brojnih nužnih izmjena i dopuna njenih odredaba, donesen zaključak da se pristupi izradi nove Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, a s ciljem najboljeg rješavanja specifičnih situacija zbog životnih okolnosti potencijalnih i postojećih stipendista.

Što je novo u Odluci o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

U nastavku su istaknute samo one odredbe koje su doživjele važnije promjene u odnosu na postojeći tekst odluke:

  • na jasniji su način uobličene odredbe kojima su propisani uvjeti koje mora zadovoljiti osoba koja se natječe za stipendiju,
  • izmijenjene odnosno dopunjene su odredbe koje se odnose na sastav i rad Povjerenstava,
  • izmijenjen je način donošenja prijedloga rang-liste na način da prijedlog rang-liste donosi Povjerenstvo, a konačnu rang-listu Gradonačelnik,
  • dopunjene su odredbe kojima se uređuje pravo na podnošenje prigovora na rang-listu na način da isto razmatra Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi Gradonačelnik,
  • uređen je način odustajanja od sklapanja ugovora o stipendiranju tako što je pristupniku dana mogućnost, da ukoliko bude na rang-listama temeljem dvije odluke o stipendiranju Grada, sam odabere koju prijavu će povući, ukoliko to ne učini u propisanom roku, Povjerenstvo će utvrditi na kojoj će se konačnoj rang list pristupnik nalaziti,
  • redefinirani su kriteriji za izbor korisnika stipendija na način da je veći naglasak stavljen na uspjeh u obrazovanju i uspješno upisanu godinu studija, a manji na socijalni status (socijalni uvjet te uvjet prihoda, kao i dječji doplatak izbačeni su iz postupka bodovanja) potencijalnih pristupnika, budući da su od 2014. godine uvedene stipendije kojima je socijalni uvjet glavni kriterij i čiji je primarni cilj olakšati mladim ljudima koji dolaze iz obitelji nepovoljnog socijalnog statusa da završe formalno obrazovanje te ih na taj način osnažiti i potaknuti na ostvarenje osnovnih preduvjeta za ulazak na tržište rada. S druge strane, primarni cilj uvođenja stipendija prema kriteriju deficitarnosti u gradskim ustanovama jest potaknuti naše sugrađane na upis upravo fakulteta iz tih područja. Stoga je naglasak prebačen na obrazovni uspjeh i upisanu godinu studija te potrebu za stvaranjem kvalitetnog kadra koji je deficitaran u ustanovama Grada Rijeke, uz zadržavanje socijalne komponente (posebni uvjet socijalnog statusa, studenti bez jednog ili oba roditelja te studenti koji ispunjavaju uvjet tjelesnog oštećenja)

 


Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da novu Odluku o studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja utvrdimo  uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Grad Rijeka stipendira različite kategorije učenika i studenata, od darovitih, preko onih koji se obrazuju za deficitarna zanimanja do onih koji su slabijeg imovinskog statusa. A poštujući žrtvu Grada Vukovara u Domovinskom ratu, Grad Rijeka stipendira i vukovarske studente. Jeste li upoznati s ovako širokom paletom učeničkih i studentskih stipendija koje Rijeka nudi, odnosno na koji način se o postojanju navedenih stipendija informirate?

Smatrate li stipendiranje učenika i studenata po kriterijima deficitarnosti zanimanja važnom mjerom u razvoju društva znanja i kako uopće sagledavate potrebu za takvim stipendijama?

Smatrate li predloženu Odluku cjelovitom i dostatnom ili biste Vi predložili neke izmjene i ako da, koje?

Imate li u kontekstu predloženih kriterija za dodjelu ovih stipendija kakvu sugestiju ili prijedlog nekog boljeg rješenja?

Jeste li i sami korisnik ili korisnica neke od stipendija za učenike i studente, ili je možda korisnik netko u Vašoj obitelji? Ukoliko jeste, ili imate bliskog člana obitelji koji jest, koje iskustvo biste kao korisnik podijelili u cilju unapređenja ovog programa stipendiranja?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o stipendiranju  studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno od 19. svibnja do 17. lipnja 2016. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.