Savjetovanje o Prijedlogu izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 26. veljače do 12. ožujka 2015. godine. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu. Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se odluka i odnosi – učenici srednjih škola i studenti te njihovi roditelji, ali i stručna javnost – profesori, psiholozi, pedagozi, stručni suradnici u obrazovnom sustavu, akademska zajednica te udruge mladih.

[/toggle]

Uvod
 Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.  kao tri središnja strateška cilja razvoja Rijeke u narednom razdoblju zacrtala je sljedeće:

  1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca.
  2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo.
  3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem projekata od zajedničkog interesa.

Pored složenih i velikih infrastrukturnih i gospodarskih zahvata Grad Rijeka navedene ciljeve dostiže i kroz niz redovnih mjera i manjih, ali bitnih projekata.  Ovakvo je strateško usmjerenje Rijeke poravnato s europskom strategijom Europa 2020. koja iznosi viziju europske socijalne tržišne ekonomije na trostrukoj osnovi pametnog, održivog i uključivog rasta. Pored ostalog, ovo  uključuju i polje obrazovanja, zapošljavanja i vještina te borbu protiv siromaštva.

Prepoznajući da je u ekonomski kriznim vremenima upravo društvena kohezija od naročite važnosti, Grad Rijeka iznimne napore ulaže u socijalni program, ali i u niz mjera kojima na razne načine podupire školovanje mladih ljudi.

Ukupno će se u proračunskoj 2015. godini za stipendiranje darovitih učenika i studenata, za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja, stipendiranje učenika studenata prema socijalnim kriterijima, te stipendiranje studenata grada Vukovara izdvojiti oko 1.350.000,00 kuna.


Odluka o stipendiranju učenika i studenata prema socijalnim kriterijima
 Ostvarujući navedene strateške ciljeve iz Strategije razvoja Grada Rijeke Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 2014. godine Odluku o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima 

Temeljem ove Odluke, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke za školsku/akademsku 2014./2015. godinu uspješno je proveo prvi natječaj za dodjelu stipendija. Cilj koji se nastoji postići ovim stipendijama jest olakšavanje školovanja mladim ljudima koji dolaze iz obitelji nepovoljnog socijalnog statusa. Stipendije korisnicima potpomažu završetak formalnog obrazovanja, srednje škole ili studija, te ih na taj način osnažuju i potiču na ostvarenje osnovnih preduvjeta za uspješan ulazak na tržište rada.

Također vrijedi spomenuti da se stipendijama kojima se bavi ovo Savjetovanje obuhvaćaju oni učenici i studenti koji su u Strategiji Europa 2020 i u dokumentu „Europska platforma za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti“ prepoznati kao rizične skupine za rano odustajanje iz sustava školovanja, razvoj siromaštva i socijalnu isključenost.

Navedenom Odlukom utvrđeni su uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija Grada Rijeke prema socijalnim kriterijima.

Cilj izmjena i dopuna odluke
 Cilj donošenja ovih izmjena i dopuna Odluke je usuglašavanje njenih odredaba s realnim potrebama za stipendiranjem učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa, a te su potrebe utvrđene u prvom ciklusu dodjele ovih stipendija. Zatim, jedan od ciljeva je i poticanje na prijavu na natječaj za dodjelu stipendija kandidata koji su na samom početku novog stupnja obrazovanja čime se želi pospješiti njihov ostanak u odgojno-obrazovnom sustavu, kao i postizanje što ravnopravnijeg položaja svih pristupnika natječaju prilikom njihovog bodovanja i rangiranja odnosno odlučivanja o pravu na dodjelu stipendije.


Što je novo u odluci
 U nastavku pročitajte obrazloženje predloženih izmjena i dopuna Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima.

Člankom 3. Odluke propisano je da broj stipendija te visinu mjesečnog iznosa stipendije za svaku školsku/akademsku godinu utvrđuje Grad dok je od ukupno utvrđenog godišnjeg broja stipendija 70% namijenjeno za učeničke, a 30% za studentske stipendije.

Međutim, kroz iskustvo provedbe prvog natječaja za dodjelu stipendija koji je raspisan 2014. godine, utvrđena je realno veća potreba za dodjelu stipendija učenicima (u odnosu na studente) nego je to prilikom izrade Odluke bilo pretpostavljeno. Stoga se predlaže brisanje propisanog omjera broja stipendija te ostavlja mogućnost fleksibilnijeg praćenja potreba za stipendijama učenika i studenata slabijeg socijalnog statusa na način da se svake godine prilikom raspisivanja natječaja posebno utvrdi u kojem će se omjeru stipendije dodijeliti učenicima, a u kojem omjeru studentima.

Članak 4. Odluke sadrži odredbe o uvjetima koje mora ispunjavati učenik srednje škole odnosno student kako bi stekao pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu stipendije.

Tako je, između ostalog, propisano da učenik mora pohađati drugi, treći ili četvrti razred srednje škole, a student drugu, treću ili četvrtu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija, odnosno drugu, treću ili višu godinu integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Predloženim izmjenama u ove bi se odredbe dodao prvi razred srednje škole odnosno prva godina preddiplomskog sveučilišnog studija ili stručnog studija te prva godina integriranoga preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija. Naime, omogućavanjem pristupa natječaju za dodjelu stipendije i time možebitnom dodjelom stipendije učenicima prvog razreda srednje škole i studentima prve godine studija, postigao bi se značajan poticaj mladim ljudima koji su u samom začetku novog stupnja obrazovanja da ga uspješno započnu, odnosno uspješno nastave svoje školovanje. Također je potrebno omogućiti pristup natječaju za dodjelu stipendije učenicima petog razreda srednje škole kako bi se Odluka usuglasila s novinama u trajanju programa pojedinih srednjih škola te je stoga predloženim izmjenama Odluke u uvjete za pristup natječaju učenika uvršten i peti razred srednje škole.

Nadalje je člankom 4. Odluke propisan učenicima uvjet za pristup natječaju za dodjelu stipendije postignuti opći uspjeh u prethodnom razredu srednje škole sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5, a studentima opći uspjeh u prethodnoj godini studija sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0 i najmanje 55 ECTS bodova. S obzirom na gore navedene predložene izmjene članka 4. u smislu dodavanja u uvjete za pristup natječaju prvog razreda srednje škole i prve godine studija, odnosne je odredbe potrebno primjereno uskladiti. Navedeno predlažemo učiniti izmjenom u odredbu postizanja općeg uspjeha u prethodnoj godini obrazovanja sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5 kod učenika, te postizanja općeg uspjeha u prethodnoj godini obrazovanja sa srednjom ocjenom od najmanje 3,0, odnosno najmanje 55 ECTS bodova kod studenata.

Ovim prijedlogom predlažemo da se u uvjete za pristup natječaju za učenike propiše i dodatni uvjet postignute opisne ocjene iz vladanja „uzorno“ u prethodnoj godini obrazovanja. Na taj se način u budućim natječajima osigurava stipendiranje onih pristupnika koji su se u školi primjereno ponašali, redovno pohađali nastavu te odgovorno i pravovremeno izvršavali svoje školske zadatke.

Također, u članku 4. Odluke uvjet prebivališta na području Grada Rijeke osnažuje se vremenskim trajanjem u formulaciji “prebivalište na području grada Rijeke u neprekidnom trajanju od najmanje šest mjeseci”.

Članak 6. Odluke sadrži odredbe o osnovnim i dodatnim bodovima koje pristupnici natječaju za dodjelu stipendije mogu postići primjenom propisanih kriterija, a putem kojih će se provesti njihovo bodovanje i rangiranje na listi kandidata za dodjelu stipendije. Tako je, između ostalog, stavkom 1. točkom b) podstavkom 6. Odluke propisano da dodatnih 20 bodova mogu postići pristupnici natječaju čije kućanstvo čini još troje ili više djece na redovitom školovanju, odnosno djece predškolske dobi. Predlaže se brisanje navedene odredbe u cilju postizanja ravnopravnijeg položaja svih pristupnika natječaju.


Vaš doprinos
 Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu savjetovanja@rijeka.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Grad Rijeka stipendira različite kategorije učenika i studenata, od darovitih, preko onih koji se obrazuju za deficitarna zanimanja do onih koji su slabijeg imovinskog statusa. A poštujući žrtvu Grada Vukovara u Domovinskom ratu, Grad Rijeka stipendira i vukovarske studente.  Jeste li upoznati s ovako širokom paletom učeničkih i studentskih stipendija koje Rijeka nudi, odnosno na koji način se o postojanju navedenih stipendija informirate?

Smatrate li stipendiranje učenika i studenata po socijalnim kriterijima važnom socijalnom mjerom i kako uopće sagledavate potrebu za takvim stipendijama?

Smatrate li predložene izmjene i dopune već postojeće odluke  cjelovitima i dostatnima ili biste Vi predložili još neke izmjene i ako da, koje?

Jeste li i sami korisnik ili korisnica ove stipendije ili je možda korisnik netko u Vašoj obitelji? Ukoliko jeste, ili imate bliskog člana obitelji koji jest, koje iskustvo biste kao korisnik podijelili u cilju unapređenja ovog programa stipendiranja?

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici. Temeljem ponuđenog teksta Odluke i vaših pristiglih prijedloga, formulirat će se konačni tekst Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima koji će biti poslan Gradskom vijeću na usvajanje.
Savjetovanje ostaje otvoreno od 26. veljače do 12. ožujka 2015. godine.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.