Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Casa Veneziana, Dolac 7

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno vlasnika/suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/03 – Ispravak, 87/0988/1061/1125/12136/12157/13152/1444/1790/1832/2062/20 i 117/21), člancima 114., 114a. i 114b., regulirana su pitanja vezana za spomeničku rentu, propisivanjem sustava određivanja i ubiranja iste. Prihod od spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a 60% istog uplaćuje se  u korist grada na području koje je renta ubrana.

Radi korištenja gore navedenih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10) te Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14).

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke, postupak i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja Programa.

Uvodna obrazloženja

Od 2006. godine, kada je objavljen prvi poziv vlasnicima građevina u zaštićenoj urbanističkoj cjelini grada Rijeke i građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, u Rijeci je obnovljeno 59 pročelja i krovova zgrada, u iznosu od 23.112.847,02 kn, a trenutno je u obnovi i 60. pročelje zgrade na adresi Laginjina 19, u koje je do sada utrošeno u 2021. godini 111.410,50 kn od ukupno ugovorenog iznosa sufinanciranja od 835.568,80 kn s PDV-om.

Naime, 2020. godine, uslijed COVID-19 pandemije i radi mjera pomoći gospodarstvu, donesena je odluka o odgodi plaćanja spomeničke rente te je Grad Rijeka donio odluku o neraspisivanju Javnog poziva vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente  za 2021. godinu.

Nakon donošenja Proračuna i Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2021. godini, odgođena je provedba Programa te donesena odluka o nastavku programa s Liste prioriteta za 2019. i 2020. godinu.

Program Laginjina 19 započeo je u 2021. godini i nastavlja se u 2022. godini, za što je osigurano 800.000,00 kn u Proračunu Grada Rijeke.

U projekcijama Proračuna Grada Rijeke, u 2023. i 2024. godini predviđen je iznos od 2.800.000,00 kn za realizaciju Programa.

Kako bi se Program nastavio realizirati, a vezano uz trenutne okolnosti povećanja cijena na tržištu, predlažu se izmjene i dopuna Pravilnika.

Obrazloženje odredbi predloženih izmjena i dopune Pravilnika

Uz članak 1.

Odredbom se predlaže dopuniti članak 4. Pravilnika, na način da se utvrđuje mogućnost podnositelja prijave da ostvari sufinanciranje po Programu za obnovu jedne građevine jedanput u osam godina. Predloženom izmjenom omogućilo bi se što većem broju prijavitelja da ostvare pravo na sufinanciranje po Listi prioriteta.

Uz članak 2.

Navedena odredba, kojom se predlaže izmjena u članku 9. Pravilnika, propisuje maksimalan iznos sufinanciranja od strane Grada Rijeke, koji ovisi o zoni i stupnju konzervatorske zaštite građevine. Tako se za građevine unutar A-zone i građevine koje su pojedinačno zaštićene predviđa sufinanciranje 50% troškova, a maksimalno u iznosu od 500.000,00 kn, a za građevine unutar B-zone i C-zone se predviđa sufinanciranje 40% troškova, a maksimalno u iznosu od 400.000,00 kn.

Navedena odredba, kojom se propisuje maksimalan iznos sufinanciranja, uvodi se s ciljem da se što većem broju korisnika omogući raspodjela proračunskih sredstava namijenjenih za tu svrhu.

Dodatno, s obzirom na okolnost poremećaja na tržištu koje je izazvalo povećanje cijena građevinskog materijala i proizvoda, predlaže se, u cilju zaštite Proračuna Grada Rijeke od utjecaja poremećaja cijena građevinskih materijala i proizvoda na tržištu, da u iznos sufinanciranja ne ulaze moguća povećanja cijena građevinskog materijala i proizvoda koja mogu proizaći iz ugovora o izvođenju radova.

Iznos sufinanciranja troškova jediničnih cijena određen ugovorom o sufinanciranju i troškovnikom radova ostao bi fiksan i nepromijenjen za cijelo vrijeme trajanja ugovora o sufinanciranju programa sanacije i obnove pročelja i krova do njegovog okončanja.

Budući da je Izmjenama pravilnika iz 2014. godine izmijenjena odredba članka 9., zbog bolje preglednosti i lakšeg praćenja, ista se predlaže izmijeniti u cijelosti.

Uz članak 3.

Člankom 3. predlaže se izmjena stavka 2. članka 11. Pravilnika, odnosno predviđa se raspisivanje Javnog poziva svake tri godine.

Javni poziv bi se raspisivao svake tri godine, u pravilu u mjesecu ožujku. U navedenom roku od tri godine se očekuje da se programi sa Liste prioriteta i realiziraju. Odredba omogućuje da se prijaviteljima da dulji rok za realizaciju programa u uvjetima otežanih okolnosti na tržištu, a vezano je za rok važenja Liste prioriteta.

Uz članak 4.

Člankom 4. mijenja se članak 16. stavak 2. Pravilnika, kako bi se Lista prioriteta donijela za razdoblje od tri godine i uskladila s rokom trajanja Javnog poziva, sukladno izmjenama iz članka 3. ovoga prijedloga.

Uz članak 5.

Člankom se propisuje da će se postupci započeti po odredbama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i  „Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/14) dovršiti prema odredbama tog Pravilnika.

Uz članak 6.

Člankom se propisuje stupanje na snagu Pravilnika, na način da isti stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Ovo savjetovanje tiče se posebice vlasnika/suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

Proučite prijedlog ovog Pravilnika, posebice novitete koji se njome predlažu.

Smatrate li te novitete korisnima?

Biste li neke dijelove drugačije formulirali?

Svoje sugestije i prijedloge vezane uz poboljšanje teksta Pravilnika možete poslati ispunjavajući Obrazac dostupan ispod samog Savjetovanja ili ih možete upisati u polje za komentiranje u dnu stranice.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za kulturu
Početak savjetovanja: 22. ožujka 2022.
Završetak savjetovanja: 21. travnja 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 21. travnja 2022. godine.
  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno vlasnika/suvlasnika građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro ili građevina koje se nalaze na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.