Izmjene Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke

Novi jaslički kapaciteti

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. veljače 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana, posebice roditelja djece rane i predškolske dobi, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonske odredbe i dosadašnje odluke Grada Rijeke i dječjih vrtića

Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi uređeni su odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97107/0794/1398/1957/22 i 101/23). Člankom 20. Zakona regulirana je prednost pri upisu djece u dječji vrtić kojem je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dok način ostvarivanja prednosti utvrđuje osnivač dječjeg vrtića svojim aktom.

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na svojoj sjednici 13. prosinca 2022. godine Odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/22), kojom se uređuje način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak, kojima je osnivač Grad Rijeka.

Sukladno članku 9. Odluke postupak upisa djece u dječji vrtić, bodovne kriterije za ostvarivanje prvenstva pri upisu te organizaciju prijema novoupisane djece utvrđuje dječji vrtić svojim općim aktom. Upravna vijeća dječjih vrtića Grada Rijeke donijela su pravilnike o upisu kojima su, između ostalog, bodovno rangirane kategorije prvenstva upisa definirane člancima 3. – 6. Odluke. Člankom 6. Odluke utvrđen je redoslijed prednosti upisa djece prema Zakonom definiranim kategorijama.

Predložene izmjene

Uzevši u obzir da prvenstvo upisa obuhvaća kategorije socijalne prirode, djecu u teškim obiteljskim i zdravstvenim situacijama, kao i živo tkivo upisa koje provode dječji vrtići, predlažemo izmjenu Odluke na način da se vrtićima da veća sloboda u definiranju prioriteta odnosno dodjele većih odnosno nižih bodova pojedinim kategorijama s obzirom na uočenu situaciju prilikom prethodnih upisa. Predlaže se stoga brisanje formulacije „djeca prema sljedećem redoslijedu“ u članku 6. stavku 2. Odluke.

S obzirom na malen obim predložene izmjene, a i potrebu pravovremene izrade Pravilnika o upisu dječjih vrtića kojima će se podrobno regulirati upisna procedura i bodovanje, predlaže se stupanje na snagu Odluke prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će se predloženim izmjenama postići veća fleksibilnost i pravednost pri provedbi postupaka upisa djece u dječje vrtiće Grada Rijeke?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. veljače 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o izmjeni Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 17. siječnja 2024.
Završetak savjetovanja: 16. veljače 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. veljače 2024.
Obrazac je zatvoren.

Jedan komentar

  1. Podržavam navedenu izmjenu iz razloga što su člankom 6. Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/22), odnosno definiranjem redoslijeda prednosti upisa djece određene kategorije, točnije djeca iz jednoroditeljskih obitelji i iz obitelji samohranog roditelja (a u kojima je taj roditelj zaposlen) dovedena u neravnopravan položaj u odnosu na djecu koja su oba roditelja zaposlena, a to iz razloga što su ista dobivala manje bodova pri upisu. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji i iz obitelji samohranog roditelja nisu kriva niti bi trebala biti diskriminirana naspram djece koja žive u zajednici sa oba roditelja te bi trebali imati ista prava.
    Drago mi je da je uočena navedena nepravda te podržavam izmjenu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.