Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga

Početak rada jaslica na Orehovici

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. veljače 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana, posebice roditelja djece rane i predškolske dobi, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonske odredbe i dosadašnje odluke Grada Rijeke

Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobio uređeni su odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97107/0794/1398/1957/22 i 101/23). Sukladno članku 48. stavku 1. i 2. Zakona, osnivač dječjeg vrtića dužan je osigurati sredstva za osnivanje i rad dječjeg vrtića, a dječji vrtić osigurava sredstva prodajom usluga na tržištu i iz drugih izvora sukladno zakonu.

Naplata usluga dječjih vrtića čiji je osnivač Grad Rijeka uređena je trima odlukama; Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Rijeka od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/21), Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića More od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 15/21) i Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Sušak od roditelja-korisnika usluga („Službene novine Grada Rijeke“ broj 15/18 i 15/21). Sve su tri odluke u sadržajnom smislu jednake.

Razlozi za izmjene uz obrazloženje predloženih izmjena

Putem prakse provedbe odluka o mjerilima za naplatu usluga i poradi zakonskih izmjena, utvrđena je potreba za izvršenjem odgovarajućih izmjena i dopuna materije koja se uređuje odlukama o mjerilima za naplatu usluga koje su suštinske i normativne prirode. Vodeći se interesom preglednosti i pravne sigurnosti za roditelje-korisnike usluga dječjih vrtića, utvrđena je svrhovitost izrade novog cjelovitog teksta jedinstvene Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga koju će u svom radu primjenjivati Dječji vrtić Rijeka, Dječji vrtić More i Dječji vrtić Sušak.

Najznačajnija novina je prijedlog mjesečnog umanjenja cijene roditeljima-korisnicima usluga dječjeg vrtića za 25,00 eura, čime bi roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića, po navedenom umanjenju, sudjelovao u mjesečnoj cijeni programa ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, u rasponu od 48,00 do 70,00 eura. Navedeno u svojoj biti predstavlja kako poticajnu mjeru roditeljima za ranim uključenjem djece u organizirani i stručni sustav odgoja i obrazovanja, tako i izvjesno umanjenje troškova koji opterećuju mlada kućanstva.

Naime, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. rujna 2023. godine na temelju članka 50.a stavka 2. Zakona, donijela Uredbu o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića („Narodne novine“ broj 109/23) a potom i Odluku o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 155/23). Odlukom je utvrđen ukupni iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića po korisnicima sredstava za javne i privatne vrtiće na godišnjoj i mjesečnoj razini i to za Grad Rijeku u iznosu od 783.665,00 eura na godišnjoj razini odnosno 65.305,00 eura na mjesečnoj razini.

U Republici Hrvatskoj udio starijeg stanovništva u neprekidnom je porastu, dok istovremeno broj radno sposobnih građana opada pa je pravilno usmjereno ulaganje u odgoj i obrazovanje jedno od važnijih iskoraka u pravcu očuvanja vitalnosti zajednice. Predškolsko obrazovanje ne samo da pruža djeci temelje za uspješno školovanje u budućnosti već omogućava roditeljima da se vrate na radna mjesta i doprinesu ekonomskom razvoju svoga kraja. S obzirom na utjecaj inflacije na hrvatsko gospodarstvo u smislu znatnog porasta cijena osnovnih živežnih namirnica, energenata i troškova stanovanja, na kućni budžet roditelja djece predškolske dobi očekivano osjetno utječe i cijena boravka djeteta u dječjem vrtiću. Slijedom kontinuirane politike Grada Rijeke za poduzimanje značajnih napora s ciljem što većeg obuhvata djece predškolske dobi odgojem i obrazovanjem, dodatni financijski poticaj Vlade Republike Hrvatske predškolskom odgoju predlaže se usmjeriti upravo na umanjenje roditeljskog udjela u cijeni dječjeg vrtića.

Materijalom se nadalje predlaže usklađenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga (članak 5.) s regulacijom novog Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 141/22), budući istim više nisu propisani iznosi osigurani u državnom proračunu za programe javnih potreba na području predškolskog odgoja.

Nadalje se predlaže u članku 9. usklađenje Odluke o mjerilima za naplatu usluga sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23) kojim je ukinut prirez.

Predlaže se nadalje u članku 11. pojašnjenje da se mjesečno sudjelovanje koje plaća roditelj-korisnik usluga a koje utvrđuje Gradonačelnik na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića, odnosi na mjesečnu cijenu usluga roditelja-korisnika usluga čije je dijete upisano u kraće programe ranog učenja stranih jezika te umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja te dodatne specifične sadržaje koji se provode u okviru redovitog programa. Radi se o ispravku tehničke prirode radi jasnijeg tumačenja Odluke.

Predlaže se jasnija regulacija mogućnosti da dijete odsustvuje iz dječjeg vrtića iz privatnih razloga najmanje mjesec, a najviše dva mjeseca u kontinuitetu, budući da je u praksi provedbe ovog rješenja dolazilo do različitih tumačenja i nejasnoća od strane korisnika.

Novom Odlukom predlaže se brisanje iz odgovarajućih članaka odredbe o lokalitetu poludnevnog boravka organiziranog u Kliničkom bolničkom centru Rijeka. Naime, skorašnjim otvaranjem nove bolnice za majku i dijete na Sušaku, moguć je premještaj poludnevnog boravka djece na bolničkom liječenju s trenutne lokacije na Kantridi. Odredba o lokalitetu ne predstavlja važnost u smislu daljnjeg funkcioniranja programa dječjeg vrtića već je fokus na faktičnoj provedbi programa.

Odlukom o uvođenju Riznice Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 12/15) uveden je sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Rijeke, koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslovanja preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke. Predlaže se stoga usklađivanje s citiranom odredbom Odluke o mjerilima za naplatu usluga na način da roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjem vrtiću preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke.

Posljednja je novina sadržana u članku 18. Odluka o mjerilima za naplatu usluga. Naime, roditelj je prilikom upisa djeteta u dječji vrtić dužan uplatiti beskamatni predujam u visini iznosa sudjelovanja roditelja-korisnika usluga dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluge. Kako bi se upisni postupak pojednostavio i vremenski optimizirao, predlaže se beskamatni predujam odrediti u paušalnom iznosu od 25,00 eura. Beskamatni predujam vraća se roditelju prilikom ispisa djeteta iz dječjeg vrtića odnosno obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga.

S obzirom na potrebu pravovremene izrade Odluke o upisu i mjerilima upisa dječjih vrtića te Pravilnika o upisu dječjih vrtića od strane Upravnih vijeća dječjih vrtića, a kojima će se podrobno regulirati upisna procedura i bodovanje, predlaže se stupanje na snagu Odluke prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“, sukladno Statutu Grada Rijeke.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predložene izmjene predstavljaju kvalitetni iskorak u podršci obiteljima s djecom rane i predškolske dobi?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. veljače 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga
Naziv akta/dokumenta: Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića Grada Rijeke od roditelja-korisnika usluga
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 17. siječnja 2024.
Završetak savjetovanja: 16. veljače 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. veljače 2024.
Obrazac je zatvoren.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.