Izmjene Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika srednjih škola i studenata te njihovih roditelja. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Ranije odluke i pravni okvir

Sukladno odredbi članka 46. Statuta grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Rijeke donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke. Na temelju predmetne odredbe Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici 14. srpnja 2016. godine Odluku o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16).

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava na dodjelu stipendija darovitim učenicima srednjih škola i studentima, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija grada Rijeke.

Na temelju zakonskih i statutarnih ovlasti Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. listopada 2022. godine, donijelo je Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22) pa se tekst Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata predlaže uskladiti s ovim aktom.

Produljenje roka natječaja i ublažavanje dijela uvjeta

Odredbom članka 23. stavka 1. Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata propisano je da učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju. U praktičnoj primjeni predmetne odredbe često se događalo da učenici/studenti koji su potpisali s Gradom Rijekom ugovor o stipendiranju naknadno postanu korisnici neke druge stipendije zbog boljih financijskih uvjeta pa je ugovor o stipendiji valjalo raskinuti te je učenik/student bio dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa primljene stipendije u odnosnoj školskoj/akademskoj godini, a sve sukladno članku 23. stavku 3. predmetne odluke. U cilju okvirnog vremenskog usklađivanja objava natječaja Grada Rijeke i ostalih natječaja za dodjelu stipendija iz javnih izvora, pristupilo se izmjenama Odluke u dijelu mogućnosti produženja roka za objavu natječaja do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj. Navedeno bi usklađenje rokova s drugim stipendijama iz javnih izvora doprinijelo smanjenju broja neraspodijeljenih stipendija Grada Rijeke, odnosno povećalo broj stipendiranih studenata na godišnjoj razini.

Iz tog razloga predlaže se izmijeniti i članak 7. stavak 2. predmetne Odluke te ostaviti mogućnost produženja roka u kojem se objavljuje javni natječaj na temelju kojeg se dodjeljuju gradske stipendije (do kraja kalendarske godine), s intencijom da se utvrdi koji su učenici/studenti postali korisnici drugih stipendija koje se financiraju iz javnih izvora (županijskih, državnih), kako ne bi došlo do upražnjenih mjesta, točnije neutrošenih sredstava rezerviranih u gradskom proračunu za tu namjenu.

Nadalje, smatramo potrebnom ublažiti uvjete pod kojima daroviti učenici srednjih škola i studenti mogu biti korisnici predmetnih stipendija, pa se predlaže dosadašnji tekst po kojem učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju, izmijeniti na način da učenik/student ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

Obrazloženje izmjena po pojedinim člancima

U nastavku se daje obrazloženje po pojedinim člancima predložene Odluke:

 • Članak 1.

Ovim se člankom u tekst odluke implementira naziv novog Upravnog odjela Grada Rijeke u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

 • Članak 2.

Ovim se člankom omogućuje nadležnom upravnom odjelu da raspiše javni natječaj za dodjelu stipendija najkasnije do kraja kalendarske godine za tekuću školsku/akademsku godinu.

 • Članak 3.

Ovim je člankom uvjet da korisnik stipendije ne može u vrijeme sklapanja ugovora o stipendiranju niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju ublažen na način da isti ne može u vrijeme sklapanja ugovora niti za vrijeme njegova trajanja primati niti jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora. Propisan je i rok od 15 dana od dana potpisivanja ugovora u kojem je učenik/student korisnik druge stipendije koja se financira iz javnih izvora dužan obavijestiti nadležni upravni odjel Grada o odustajanju od stipendije Grada Rijeke.

 • Članak 4.

Ovim je člankom u cijelom tekstu Odluke riječ „Odjel“ u određenom padežu zamijenjena riječima: „Upravni odjel“ u odgovarajućem padežu, a sve u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

 • Članak 5.

Ovim se člankom određuje stupanje na snagu predložene Odluke osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata . Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata na kvalitetan način uzete u obzir izmjene koje se predlažu?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
Naziv akta/dokumenta: Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 1. kolovoza 2023.
Završetak savjetovanja: 31. kolovoza 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 31. kolovoza 2023.

  Jedan komentar

  1. […] Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i stud… […]

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.