Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o davanju na korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta

Grad Rijeka proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje javnih površina i nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je od petka, 6. prosinca 2013. godine do petka, 13. prosinca 2013. godine.

Nacrt predmetnoga akta nije pristigla niti jedna primjedba niti prijedlog zainteresirane javnosti u vremenu trajanja savjetovanja.

Po okončanom savjetovanju utvrđen je i formalno upućen u proceduru Prijedlog odluke o kojem će Gradsko vijeće raspravljati u četvrtak, 19.prosinca 2013. godine.

 


Comments are closed.