Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Grad Rijeka je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je od 15. siječnja do 14. veljače 2014. godine.  U vremenu trajanja savjetovanja na Nacrt predmetnog akta nije stigla niti jedna primjedba niti prijedlog zainteresiranih subjekata.

Po završenom savjetovanju Gradonačelnik će utvrditi konačni Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu koji će proslijediti Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

 


Comments are closed.