Izvješće o provedenom Savjetovanju sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Rijeke

Grad Rijeka proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke. Nacrt prijedloga Odluke izradili su Odjel gradske uprave za komunalni sustav i Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga predmetne odluke provedeno je od 20. studenog do 5. prosinca 2013. godine. Zainteresirana javnost u postupku savjetovanja o Nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Rijeke mogla je sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

S obzirom na to da će se predmetnom Odlukom utvrditi postupak priključenja građevina na komunalne vodne građevine (na način da se određuje tko može podnijeti zahtjev i kome ga podnosi te  s kojom nužnom dokumentacijom) pozvani su u prvom redu bili vlasnici građevina, investitori i korisnici građevina, kao i ostala zainteresirana javnost da se uključe u Savjetovanje svojim prijedlozima i mišljenjima budući da je upravo aktivno uključivanje zainteresiranih dionika javnosti sa konstruktivnim prijedlozima osnovni cilj koji se želi postići ovakvim savjetovanjem.

Predstavnici zainteresirane javnosti bili su pozvani da svoje prijedloge, komentare i mišljenja na predloženi Nacrt prijedloga predmetne odluke dostave najkasnije do četvrtka, 5. prosinca 2013. godine.

Na objavljeni poziv za Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu prijedloga Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Rijeke u predmetnom  razdoblju nije stigla niti jedna primjedba/prijedlog zainteresirane javnosti.


Comments are closed.