Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja sa napuštenim životinjama

Grad Rijeka proveo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja sa napuštenim životinjama.

Prvobitno je određeno da savjetovanje sa zainteresiranom javnošću traje 30 dana u razdoblju od od 31. siječnja do 1. ožujka 2014. godine. Zbog velikog interesa javnosti savjetovanje je produženo i trajalo je zaključno do 7.ožujka 2014. godine, odnosno ukupno 37 dana.

U vremenu trajanja savjetovanja na Nacrt predmetnog akta pristigle su ukupno 33 primjedbe i prijedloga zainteresiranih subjekata koje je obradio Odjel gradske uprave za komunalni sustav. Pregled obrađenih primjedbi i prijedloga dostupan je u tabelarnom prikazu u nastavku teksta.

Po završenom savjetovanju na Kolegiju održanom 18.ožujka 2014. godine, gradonačelnik je utvrdio Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja sa napuštenim životinjama i proslijedio ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje (za sjednicu koja je planirana za 27. ožujka 2014. godine).

 


Comments are closed.