Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

Grad Rijeka je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u razdoblju od 28. ožujka do 21. travnja 2014. godine.

U vremenu trajanja savjetovanja na Nacrt predmetnog akta nije stigla niti jedna primjedba niti prijedlog zainteresiranih subjekata.

Po završenom savjetovanju Gradonačelnik će utvrditi konačni Prijedlog općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke kojeg će proslijediti Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

 


Comments are closed.