Nova verzija gradskog portala – https://beta.rijeka.hr/

Ova konzultacija ostaje otvorena do 25. veljače 2017. Nakon toga više neće biti moguće sudjelovati u konzultaciji. Prijedlozi i komentari pristigli u ovoj konzultaciji, kao i ispravci pristigli putem formulara na stranicama beta verzije portala rijeka.hr, bit će redom razmotreni i uzeti u obzir kod konačnog ažuriranja sadržaja i prebacivanja beta verzije u produkcijski portal. Tijekom trajanja konzultacije, korisnicima je dostupan dosadašnji portal na www.rijeka.hr i beta verzija redizajniranog portala na https://beta.rijeka.hr

Uvod

Rijeka najtransparentniji grad u Hrvatskoj

Rijeka je tri puta za redom proglašena najtransparentnijim gradom u Hrvatskoj – 2009 , 2012  i 2014 godine u istraživanjima LOTUS (lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava) koja provode Udruge GONG i Udruga gradova na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Pokazatelji koji se u tim istraživanjima mjere i boduju te utječu na procjenu transparentnosti obuhvaćaju sljedeće kategorije:

 • javnost rada gradskog vijeća i gradonačelnika
 • količina objavljenih odluka
 • poštovanje Zakona o pravu na pristup informacijama
 • suradnja sa zajednicom (transparentnost natječaja i dodjele sredstava udrugama)
 • mjesna samouprava (postojanje i rad mjesnih odbora)

Rijeka je također nekoliko puta dobila priznanje za Otvorenost  proračuna u istraživanjima Instituta za javne financije koja su provođena 2013. godine, 2014 , 2015 (te godine po prvi puta na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave) i 2016 godine.

U ovim istraživanjima Institut za javne financije pregledavao je web portale županija, gradova i općina utvrđujući jesu li objavljeni sljedeći dokumenti:

 • Prijedlog proračuna
 • izglasan Proračun
 • polugodišnji i godišnji Izvještaji o izvršenju proračuna
 • proračun za građane (pojednostavljeni oblik dokumenta)

Rijeka je u svakom od navedenih istraživanja zadovoljavala sve navedene pokazatelje.

 

Zakonske obaveze vezane uz objavljivanje informacija i komunikaciju s građanima na web portalima tijela javnih vlasti

Zakonske obaveze tijela javnih vlasti za objavom podataka u glavnini su opisane u Zakonu o pravu na pristup informacijama (2003, izmjene 2010, izmjene 20112013, izmjene 2015.)

U taj je Zakon 2013. godine unesena obaveza provođenja Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a izmjenama Zakona iz 2015. unesen je i niz noviteta vezanih uz oblike objavljenih informacija na internetskim stranicama gradova i općina pa se tako pojavljuju novi termini poput strojno čitljivi oblik, otvoreni podaci, metapodaci i sl. Također, spomenute izmjene iz 2015. donose i popis vrsta informacija koje tijela javne vlasti moraju objavljivati na internetskim stranicama.

Preporuke vezane uz objavljivanje informacija i komunikaciju s građanima na web portalima tijela javnih vlasti

Nakon nekoliko ciklusa istraživanja transparentnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave i nakon usvajanja spomenutih zakonskih rješenja, udruga GONG i Povjerenica za informiranje, uz Udrugu gradova, Hrvatsku zajednicu županija i Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade RH, izradili su, i u prosincu 2015. godine objavili, Smjernice za proaktivnu objavu podataka.

Iako su ove smjernice donesene nakon što je Grad Rijeka već započeo proces redizajna gradskog portala, one su u planiranju sadržaja i organiziranju dostupnosti informacija na novom rijeka.hr-u bile vrlo bitan dokument kojim se Služba za odnose s medijima i online komuniciranje Grada Rijeke služila prilikom izrade novog portala.

Tim više što je u navedenim Smjernicama gradovima i općinama u RH već najavljeno ono što je Grad Rijeka odlučio učiniti po dovršetku posla redizajna: “Svjesni smo ljudskih i financijskih ograničenja s kojima se mnoge lokalne jedinice susreću, no strukturiranje informacija na službenim stanicama upravo je postalo jeftinije i dostupnije. Naime, Grad Rijeka je u trenutku pisanja ovih Smjernica upravo u procesu restrukturiranja svojih stranica, kako bi se građanima olakšao pristup informacijama, a programski kôd bit će javno dostupan svakom gradu i svakoj općini u Republici Hrvatskoj. Nemojte propustiti tu priliku!“

 

 

Vratimo li se na temu komunikacije s građanima i uključivanja građana u donošenje odluka, valja reći da je uvođenju Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u Zakon o pravu na pristup informacijama 2013., prethodio Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata koji je tadašnja Vlada RH prihvatila zaključkom iz studenog 2009. kao neobvezujući pravni akt.

U srpnju 2010. godine Vladin Ured za udruge izradio je i Smjernice za primjenu tog Kodeksa no i te su Smjernice tada još uvijek bile neobvezujući dokument.

No unatoč neobvezujućoj pravnoj prirodi ovih dokumenata, Grad Rijeka je još 2011. godine, ne čekajući uvođenje zakonske obaveze, imenovao Koordinatoricu za provođenje Savjetovanja i pokrenuo E-konzultacije kao prvi grad u Hrvatskoj. Dakle, dvije godine prije uvođenja zakonske obaveze.

S obzirom na iskustvo provođenja E-konzultacija, Grad Rijeka je 2013. godine, po utvrđivanju zakonske obaveze vezane uz Savjetovanja, nastavio praksu provođenja ove komunikacije s građanima poštujući i do tada primjenjivane korake poput pojašnjavanja konteksta donošenja određene odluke, stvaranja građanima primjerenijeg opisa određene problematike, postavljanja konkretnih pitanja za uključivanje građana u komunikaciju i slično.

Nakon dvije godine kontinuiranog provođenja Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kao zakonske obaveze, Povjerenica za informiranje i Zaklada Konrad Adenauer izradili su i u prosincu 2016. godine objavili Priručnik o provedbi savjetovanja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prosinac 2016. 

U tom se priručniku, uz Krapinsko-zagorsku županiju i Grad Pazin navodi i Grad Rijeka, odnosno ističe se način na koji Grad Rijeka provodi Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću kao primjer koji i drugim gradovima i općinama može poslužiti u planiranju i provođenju Savjetovanja.

 

Participativnost/sudjelovanje građana u radu riječke gradske uprave i online komunikacija u Gradu Rijeci

Rijeka se niz godina potvrđuje kao grad lider u uvođenju i provođenju različitih modela sudjelovanja građana u donošenju odluka i planiranju odnosno donošenju Proračuna.

Mnoge aktivnosti na tom području Rijeka je pokrenula bitno prije no što su uvedene zakonske obaveze za uvrštenje određenih modela informiranja građana ili komunikacije s građanima.

Riječki projekti participacije građana u donošenju odluka i planiranju i donošenju proračuna:

 1. pokretanje programa Male komunalne akcije (model participativnog budžetiranja)
 2. pokretanje Riječkog programa lokalnog partnerstva (model participativnog budžetiranja)
 3. pokretanje E-konzultacija (model sudjelovanja građana u donošenju odluka)
 4. pokretanje proračunske online igre Proračunajme (model participativnog budžetiranja)
 5. uvođenje Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (zakonska obaveza sudjelovanja građana u donošenju odluka)

Ostali modeli online komuniciranja i uključivanja građana:

 • 2009. rubrika Pitajte, odgovorit ćemo na portalu rijeka.hr (slanje upita, dobivanje odgovora mailom)
 • 2010. pokretanje rubrike Tužibaba na portalu Moja Rijeka (javno objavljivanje upita i odgovora)
 • od 2009. prisutnost i komunikacija s građanima putem društvenih mreža (FB Grada Rijeke i Moje Rijeke , TW  i dr.)

 

beta.rijeka.hr – općenite odrednice nove verzije gradskog portala

Novi portal Grada Rijeke sadržajno je bitno presložen, vizualno redizajniran, i označava novo doba u prisutnosti riječke gradske uprave na internetu pri čemu se težište s objave informacija (koja je dostigla svoj maksimum i ustalila se na tri puta primljenoj nagradi za transparentnost) sada postavlja na komunikaciju s građanima i njihovo intenzivnije uključivanje u rad javne uprave.

Zato su već na naslovnici, kao call to action, dostupni linkovi na ostvarivanje prava na pristup informacijama, sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna, E-konzultacije odnosno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i uvedene su neke nove rubrike poput primjerice rubrike Aktivno građanstvo.

U sadržajnom smislu, usmjerenje je da se na redizajniranom portalu intenzivnije i detaljnije obrađuju teme vezane uz neposrednu nadležnost uprave, poput odluka koje se na razini lokalne samouprave u Rijeci donose ili projekata i programa koji se planiraju i realiziraju a koji neposredno utječu na život građana. Također, na istaknutiji način bit će prikazani različiti pozivi građanima i obavijesti koje ih se tiču.

Naravno, gradski portal najavljivat će i pratiti značajnije riječke manifestacije, a najave šarolikih kulturnih, sportskih i zabavnih događaja u gradu kao i izvješća s njih i do sada su svoje mjesto nalazila na portalu Moja Rijeka. Ova praksa razlikovanja sadržaja između dva gradska portala odsad će se i jasnije uočavati.

Na redizajniraniranom gradskom portalu, uz objavu povezanih portala Otvorenih podataka i portala E-usluga, zadovoljene su sve zakonske obaveze i primijenjene preporuke iz ranije navedenih dokumenata preporuka.

Nova verzija gradskog portala izrađena je u WordPressu kao otvorenoj platformi za upravljanje sadržajem. Programski kôd za izradu gradskog portala koji zadovoljava sve navedene obaveze i preporuke iz područja transparentnosti, Rijeka će besplatno staviti na raspolaganje svim gradovima i općinama koji ga žele preuzeti.  To znači da svaka jedinica lokalne samouprave koja to želi, bez velikih ulaganja može izraditi web portal koji će s obzirom na predviđene rubrike i način objave informacija, tu jedinicu lokalne samouprave učiniti jednako transparentnom koliko je u ovom trenutku transparentan Grad Rijeka.

Ova odluka dodatni je iskorak Rijeke na temu transparentnosti, odgovornost koju Grad Rijeka preuzima nakon što je tri puta za redom proglašena najtransparentnijim gradom.

Dodatno, u kontekstu obaveza propisanih Zakonom o pravu na pristup informacijama, tj. njegovim izmjenama iz 2015., valja spomenuti i portal Otvorenih podataka Grada Rijeke koji je povezan na gradski portal te napomenuti da su na njemu  trenutno objavljene 63 baze podataka i to na način na koji to predviđa Zakon o pravu na pristup informacijama, odnosno u strojno čitljivom obliku. Na portalu E-usluga Grada Rijeke koji je također povezan na gradski portal za mnoge usluge olakšan je pristup putem korištenja web formi, za određeni broj usluga je promjenom načina ostvarivanja usluge smanjen broj dolazaka građana u pisarnicu, a u tijeku je povezivanje sa sustavom e-građanin čime će se u budućem razdoblju za još veći broj usluga bitno olakšati pristup.

Više o ova dva portala možete pročitati u nastavku ove E-konzultacije.

Kako je osmišljen sadržaj na novoj verziji gradskog portala

Sadržaj je na novoj verziji gradskog portala planiran i posložen s obzirom na:

 • upute vezane uz transparentnost i proaktivnu objavu podataka 
 • korisničko iskustvo građana koji se putem gradskog portala informiraju ili žele ostvariti određenu uslugu, a o čemu je provedena E-konzultacija prije pokretanja postupka redizajna te nakon toga i radionica sa zainteresiranim građanima
 • praćenje statistike posjeta pojedinim stranicama gradskog portala i vremena zadržavanja na navedenim stranicama
 • činjenicu da će programski kôd biti dostupan i drugim gradovima i općinama i da mora udovoljiti opće potrebe svih JLS, ali i ostaviti prostora za specifičnosti pojedinih gradova i općina o čemu je također provedena radionica s predstavnicima nekoliko gradova i općina

Nova verzija gradskog portala, pojednostavljeno rečeno, objedinjava 4 vrste sadržaja:

 1. Fiksne informativne stranice koje sadrže trajno važeće informacije iz područja nadležnosti rada gradske uprave. One su najvećim dijelom raspoređene u glavnom izborniku u Gradsku upravu i njezine podstranice i Teme za građane i njihove podstranice
 2. Različite objave koje se uglavnom tiču vijesti, a u ovaj dinamični sadržaj ubrajaju se i natječaji, službene obavijesti, najave sjednica vijeća i kolegija gradonačelnika i sl. Ovi sadržaji dostupni su na naslovnici, u arhivi vijesti, među natječajima, u javnoj nabavi, službenim obavijestima sl.
 3. Poveznice na vanjske portale ili podportale poput portala Otvorenih podataka, portala E-usluga, različitih servisa, online usluga i sl.
 4. Tzv. medijske zapise koji obuhvaćaju veliku količinu PDF dokumenata koji su preneseni sa ranije verzije portala a tiču se materijala sa sjednica Gradskog vijeća i Kolegija gradonačelnika, brojnih donesenih službenih odluke, pravilnika i sl. te fotografije vezane uz pojedine objave i vijesti.

Kao zanimljivost može se istaknuti činjenica da je sa „starog“ portala preneseno preko 17.000 takvih medijskih zapisa, odnosno dokumenata, materijala, odluka i akata.

Zbog zastarjelosti dosadašnjeg sustava za upravljanje sadržajem na kojem je postavljen gradski portal, ove dokumente nije bilo moguće prenijeti izradom skripte za prijenos, odnosno jednostavnim transfrerom u novi sustav, nego je sav sadržaj prenošen „ručno“, downloadanjem i uploadanjem dokumenata, na čemu je radilo 6 zaposlenika Službe za odnose s medijima i online komuniciranje tijekom 10 mjeseci.

Prenesene su sve Sjednice Gradskog vijeća, od 2001. godine do danas skupa s materijalima i zaključcima i svi Kolegiji gradonačelnika od 2009. godine do danas sa svim materijalima.

Jednako tako, prenesene su i sve do sada dostupne trajne informacije koje su prilikom prijenosa upotpunjene ili su pak zbog zastarjelosti u cijelosti nanovo napisane u suradnji s gradskim odjelima.

Osnovna poboljšanja i izmjene u odnosu na „stari“ gradski portal

Glavnina sadržaja važna za građane izmještena je, u odnosu na „stari“ portal,  iz rubrika Gradskih odjela u rubrike Tema za građane. To je učinjeno s obzirom na uočeno korisničko iskustvo i logički slijed traženja informacija. Naime,  građani često ne znaju koji gradski odjel je nadležan za informaciju koju traže pa im je ona unutar cjelina gradskih odjela bila teško dostupna. Sada je većina takvih informacija dostupna unutar tematskih cjelina, umjesto unutar gradskih odjela, čime je gradski portal bolje prilagođen potrebama krajnjih korisnika. Dio tog sadržaja prebačen je sa „starog“ portala i ažuriran, a u mnogim slučajevima radi se o potpuno novim sadržajima (informacijama o pojedinim nadležnostima Grada) koji su napisani po prvi put.

Odmah na naslovnici portala, putem brzih linkova, dostupni su modeli uključivanja građana u donošenje odluka i planiranje proračuna, odnosno već su s naslovnice dostupne osnovne rubrike bitne za transparentnost rada javne uprave: ostvarivanje prava na pristup informacijama, sudjelovanje građana u planiranju i donošenju proračuna, E-konzultacije odnosno savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, portal otvorenih podataka, javna nabava i proračun te Službene novine Grada Rijeke u kojima se objavljuju sve službene odluke Grada.

Posebna pažnja posvećena je stranicama mjesnih odbora  koji su dostupni već u glavnom izborniku. A unutar podstranice svakog mjesnog odbora bitno je olakšana komunikacija građana s mjesnim odborom postavljanjem online forme za slanje upita.

Vijesti na naslovnici grupiraju se u dva stupca. Prvi stupac prikazuje slijed noviteta i objava, a u drugom stupcu generiraju se trajnije važeće vijesti (različiti pozivi građanima, objave listi, najave sjednica gradskog vijeća i kolegija gradonačelnika i sl.)

Nova rubrika koja u cilju ima educiranje i informiranje građana o svim načinima i mogućnostima uključivanja u rad javne uprave zove se Aktivno građanstvo  i smještena je u Teme za građane, ali je i putem bannera dostupna s naslovnice.

Nova rubrika Antikorupcija slijedi preporuke Smjernica za proaktivnu objavu podataka i na jednom mjestu donosi sve najvažnije kontakte, informacije te linkove na ostale rubrike koje su bitne za sprječavanje korupcije u području rada javne uprave.

Pod Gradskim odjelima ujednačen je prikaz direkcija i službi odnosno nadležnosti koje pojedini odjel pokriva. Objavljeni su kontakti prema svim zaposlenicima pojedinih odjela. A u Adresaru dostupnom u vrhu stranice objavljeni su kontakti prema svim zaposlenicima gradske uprave, tajnicima mjesnih odbora, direktorima gradskih komunalnih i trgovačkih društava te ravnateljima gradskih ustanova.

 Za čitav niz važnih odluka iz područja nadležnosti gradske uprave napravljeni su pročišćeni tekstovi  kako bi se građanima olakšalo čitanje odluka i informiranje o važećim propisima.

Tražilica (dostupna u glavnom izborniku) omogućava da se određeni pojam pretražuje u nekoliko filtera, odnosno u različitim segmentima objavljenih sadržaja, što olakšava pretraživanje, ali i donosi iskorak u području transparentnosti.

Prijevodi na talijanski i engleski jezik

Veći dio sadržaja koji je na starom portalu bio dostupan na engleskom i talijanskom jeziku prenesen je i na novu verziju portala, a u tijeku je prevođenje novih rubrika, odnosno dijela sadržaja koji ranije nije bio preveden. Usmjerenje je da kroz određeno vrijeme cijeli fiksni sadržaj portala, u smislu trajno važećih informacija, bude preveden na oba jezika – talijanski i engleski.

Zbog korištenja ljudskih resursa isključivo unutar Službe za odnose s medijima i online komuniciranje u kojoj je zaposlena jedna prevoditeljica za oba jezika, te zbog opsežnosti sadržaja, ovaj proces još je u tijeku, a prevedene stranice se objavljuju sukcesivno, tempom prevođenja.

Tehnički aspekt

I tehnički aspekt je prilikom kreiranja novog portala bio usmjeren k postavljanju posjetitelja portala – dakle građana – na prvo mjesto.

Sam rad na tehničkim rješenjima kontinuirano se razvijao tijekom cjelokupnog procesa što se možda najbolje može vidjeti usporedbom verzije dizajna koji je prihvaćen prije više od godine dana, a koji je tijekom cijelog procesa bitno napredovao u odnosu na inicijalnu verziju.

Najveća vrijednost kontinuiranog razvoja je u tome što se u bilo kojem trenutku mogu mijenjati parametri novog portala, bez obzira radi li se o pripremi za buduće funkcionalnosti (poput mogućnosti da se građani obavještavaju o novim natječajima iz grada ili pak da novinarima budu dostupnije informacije o aktivnostima gradonačelnika ili pak izrade statistike o aktivnosti gradskih vijećnika) ili o doradi vizualnih detalja.

Zahvaljujući tome, portal je izašao iz zamišljenih i predviđenih početnih gabarita, te je nadograđivan novim funkcionalnostima i vizualnim rješenjima čak i u finalnim danima izrade.

Već pregledavanjem početne stranice uočava se rasterećenje u odnosu na „stari“ portal, a najveći dio posla urađen je u dijelovima koji se tiču transparentnosti (sjednice Gradskog vijeća, Kolegiji gradonačelnika, gradski vijećnici) i jednostavnog pristupa informacijama koje su raspoređene u Teme za građane.

Upravo su Teme za građane jedna od najvažnijih novih vrijednosti na portalu. Radi se o potpuno novim stranicama koje su većinom napisane “iz nule” ili pak izdvojene iz strukture gdje su bile ranije prisutne, te su time učinjene dostupnijima građanima kroz bolju informacijsku arhitekturu.

Kod izrade dizajna, osim fokusa na korisnike, posebna pažnja posvećena je mobilnim i tablet uređajima. Statistika posjeta, odnosno njen trend, ukazivao je i prije pokretanja procesa redizajna da sve više prometa na internetskim stranicama dolazi upravo preko pametnih telefona. Stoga je važan tehnički zahtjev bio da stranica bude optimizirana za mobilne uređaje.

Zahvaljujući responzivnom dizajnu i “mobile first” pristupu, novi gradski portal grada Rijeke funkcionalan je i s pametnih telefona i tableta. Tu ne govorimo o “posebnoj mobilnoj stranici”, već o tome da su svi podaci na identičan način dostupni i mobilnim korisnicima, i to s nekim novim i vrijednim funkcionalnostima – poput mogućnosti da direktno s pametnog telefona kontaktiraju gradsku upravu i nadležne djelatnike.

Prilikom izrade portala, posebna pažnja posvećena je prilagodbi za osobe s vizualnim, slušnim, motoričkim i kognitivnim poteškoćama. Njima je nova stranica puno bliža te je već u ovoj fazi vrlo dobro prilagođena slijepim i slabovidnim osobama i osobama koje za pristup internetskim stranicama koriste poseban softver. Oni novi portal mogu koristiti uz pomoć tipkovnice, pa im tako svi podaci postaju lako dostupni.

Nažalost, za razliku od nekih drugih zemalja poput Nizozemske, u Hrvatskoj ne postoji zakonska odredba gdje tijela javne uprave moraju svoje internetske stranice prilagoditi za osobe s posebnim potrebama, odnosno nema niti smjernica kako da se ta prilagodba napravi. Jedan od ciljeva ovog projekta je da se na kraju procesa pokušaju definirati primjeri dobre prakse odnosno smjernice koje će ostalim tijelima javne vlasti omogućiti jednostavniju prilagodbu svojih stranica za osobe s poteškoćama.

Za upravljanje sadržajem koristi se WordPress, open source CMS kojeg trenutačno koristi 27% svih svjetskih internetskih stranica, između ostalih i Data.gov – portal otvorenih podataka američke Vlade. Odabirom WordPressa kao platforme za razvoj novog portala, Grad Rijeka je pokazao koliko cijeni i žele poticati otvoreni kôd. Naime, upravo je WordPress danas odabrani CMS mnogih svjetskih internetskih stranica, sa sve većom podrškom i u Hrvatskoj čemu će sigurno pomoći i riječko rješenje.

Tijekom izrade programskog kôda na WordPressu, posebnu pozornost posvećena je informacijskoj arhitekturi i strukturi baze podataka. Osim objava (vijesti)) i fiksnih stranica, novi će portal postaviti temelje za neke druge moguće usluge i servise u budućnosti. Nove su stranice preglednije, a podaci su strukturirani prema tipu sadržaja: sjednice Gradskog vijeća i Kolegiji gradonačelnika, gradski vijećnici (poseban dio gdje se uz gradske vijećnike vežu i vijećnička pitanja, a nekad u budućnosti možda i prisustvo na sjednicama gradskog vijeća), natječaji i, primjerice, službene obavijesti. Dakle, korištenjem novog portala moguće je postaviti neke nove standarde u pristupu informacijama, ali i mogućnosti da građani dobiju bolji uvid u funkcioniranje gradske uprave dodatnim povećanjem transparentnosti.

Objavom beta verzije novog gradskog portala rijeka.hr završen je prvi korak razvoja portala. U sljedećih mjesec dana dodatno će se raditi na optimizaciji portala (optimizacija brzine, dodatna prilagodba za osobe s poteškoćama, razmatranje sugestija pristiglih u formularima za ispravke odnosno u komentarima ove E-konzultacije…) ali i pripremi svih datoteka koje će biti objavljene na GitHubu – vodećoj svjetskoj platformi za objavu datoteka otvorenog kôda, na kojoj svoj kôd objavljuju i Vlade Estonije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država, a uskoro i Grad Rijeka.

Portal otvorenih podataka Grada Rijeke

Uz osnovni novi portal gradske uprave, Grad Rijeka objavljuje i Portal otvorenih podataka u strojno čitljivim formatima.

Pod pojmom Otvoreni podaci podrazumijevaju se podaci koje posjeduju ili prikupljaju tijela javne vlasti, a mogu se najširoj javnosti učiniti dostupnima bez ograničenja. Svrha njihove objave je daljnja uporaba od strane drugih zainteresiranih strana, ponovna objava te korištenje u nekom drugom obliku. Otvoreni podaci ne sadrže osobne podatke i nisu zaštićeni autorskim niti drugim pravima.

Pod strojno čitljivim oblikom i otvorenim formatom podrazumijeva se format datoteke koji je strukturiran na takav način da ga (otvorena ili zatvorena) softverska aplikacija može lako identificirati, prepoznati i izvući iz njega potrebne podatke.

Objava skupova podataka u strojno čitljivom te otvorenom formatu, zajedno s meta-podacima, istaknuta je u Direktivi 2013/37/EU od 26. lipnja 2013. o izmjeni Direktive 2003/98/EZ o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora.

A potreba objave podataka u otvorenom i strojno čitljivom obliku pojašnjena je i u Zakonu o pravu na pristup informacijama te u ranije spomenutim Smjernicama za proaktivnu objavu podataka.

Na portalu otvorenih podataka Grada Rijeke, u ovom trenutku objavljena su 63 skupa podataka iz 6 organizacija:

 • Grad Rijeka (55 skupova)
 • KD Čistoća d.o.o. (3 skupa)
 • Energo d.o.o. (2 skupa)
 • KD Autotrolej d.o.o. (3 skupa)

Podaci su objavljeni u različitim formatima pogodnim za strojno čitanje, s time da su neki podaci objavljeni u više različitih formata: CSV (32 skupa), XLS (18 skupova), XLSX (15 skupova), PDF (12 skupova), JSON (8 skupova) i WMS (3 skupa).

Podaci se odnose na različita područja djelovanja Grada i komunalnih društava: Društvena pitanja (21 skup), Financije (14 skup), Edukacija i kultura (8 skupova), Poslovanje (6 skupova), Sport i rekreacija (4 skupa ), Mape grada (4 skupa), Promet (3 skupa), Okoliš (3 skupa), Zdravstvo i Soc.skrb (2 skupa)

Otvoreni podaci predstavljaju ne samo uvjet za razvoj demokracije u smislu otvorenosti i transparentnosti što je iznimno važno za povjerenje građana, nego i poticaj za poduzetničke i nekomercijalne aktivnosti, poput znanstveno-istraživačke djelatnosti, nadzora nad djelatnošću javnog sektora te pomoć u otvaranju novih tržišta i poslova.

U Rijeci je posebno izražen interes „Start up“ društava da svoje poduzetničke ideje baziraju na otvorenim podacima. Istraživanja Europske komisije o ekonomskoj vrijednosti otvorenog pristupa podacima ukazuje na tržišni potencijal  podataka javnog sektora od 140 milijardi eura godišnje.

S obzirom na navedeno, vrijedi istaći primjer dobre prakse iz Ujedinjenog Kraljevstva koje predvodi europske države u ovom području djelovanja. Njihov Portal projekt je Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kojim su podaci javnih tijela učinjeni dostupnima javnosti kao otvoreni podaci. Stranica je predstavljena javnosti u siječnju 2010. te do sada sadrži preko 9.000 skupova podataka.

I Hrvatska je uspostavila državni portal otvorenih podataka. Taj portal  je projekt Vlade Republike Hrvatske kojim su podaci javnih tijela učinjeni dostupnima javnosti kao otvoreni podaci. Na državnom portalu objavljeno je 319 skupova podataka iz nadležnosti različitih državnih institucija, npr:  Državni zavod za statistiku (75 skupova), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (23 skupa).

Usporedbe radi, Grad Zagreb objavio je na svojem portalu otvorenih podataka 43 skupa podataka.

Portal E-usluga Grada Rijeke

Portal E-Usluga Grada Rijeke predstavlja središnji registar usluga koje Grad Rijeka pruža građanima i gospodarstvu. Svaka usluga predstavljena je opisom, uputom na koji način se podnosi zahtjev za njenim korištenjem i kontakt podacima nadležnog odjela tj. onih osoba koje su zadužene za njeno pružanje. U pravilu je uz opis priložen i odgovarajući obrazac koji postoji za većinu usluga.

Broj opisanih usluga (ukupno 243) koje nudi Grad Rijeka naveden je i prikazan po područjima djelatnosti Grada: Komunalna djelatnost (28), Kultura (34), Sport i tehnička kultura (18), Mjesna samouprava (3), Poduzetništvo (3), Pristup informacijama (4), Poslovni prostori (10), Gradsko vijeće (2), Urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem (29), Zdravstvo i socijalna skrb(17), Gospodarenje imovinom(6), Zavod za informatičku djelatnost (1), Financije (15), Stambeni poslovi (43), Prostorno uređenje i građenje (26), Odgoj i školstvo (4).

Za većinu opisanih usluga objavljeni su i obrasci za korištenje usluge. Više je tipova obrazaca za korištenje usluga. Oni se koriste na različite načine ovisno o tome da li je osoba registrirani korisnik E-Usuga ili usluge koristi bez autentikacijskog mehanizma.

Radi pojednostavljivanja procesa korištenja pojedinih usluga za koje nisu potrebni specifični dodatni dokumenti postavljen je oblik on-line formi kojima se bitno jednostavnije nego ranije pristupa spomenutim uslugama. Nakon popunjavanja forme, jednim klikom zahtjev se šalje prema nadležnim odjelima (bez potrebe tiskanja na papiru i donošenja u pisarnicu i bez potrebe ispunjavanja i slanja PDF obrasca mailom).  Takve su usluge Zahtjev za pristup informacijama , Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama, Prijava komunalnog nereda, Prijava oštećenja nerazvrstane ceste ,Prijave ruševina, oštećenja, pročelja, pokrova i ostalo, Prijava na besplatni informatički tečaj ,Zahtjev za korištenje usluge SMS servis informiranja poduzetnika, Zahtjev za prisustvovanje sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke.

I na novoj platformi uspostavljen je servis uvida u račune Objedinjene naplate troškova stanovanja i prijava očitanja plinomjera što je već godinama dostupno registriranim korisnicima gradskih elektroničkih usluga.

Novim Zakonom o upravnim pristojbama koji je na snazi od 1.1.2017. najavljeno je uvođenje Sustava e-Pristojbi kao središnjeg informacijsko-tehnološkog sustava elektroničke naplate, koji će biti uređen posebnim propisom. Sustav e-Pristojbe vodi Financijska agencija ‒ FINA. Očekuje se skoro puno uvođenje ovog sustava na državnoj razini koje će omogućiti da se i usluge Grada Rijeke od Zahtjeva do Rješenja u potpunosti odvijaju elektroničkim putem. Za punu implementaciju ovoga sustava potrebno je ostvariti integraciju Infomacijskog sustava Grada Rijeke i sustava eGrađanin. Odgovarajući Sporazum s Ministarstvom uprave je potpisan te je u tijeku realizacija tehničkog dijela projekta u suradnji s FINA-om.

Do pune implementacije ovoga sustava, za većinu zahtjeva koji traže autentikaciju podnositelja zahtjeva i prilaganje državnih biljega (pristojbe do 100 kn), nužno je printati obrazac na papiru, priložiti mu biljeg i donijeti ga u pisarnicu Grada čime započinje proces ostvarivanja usluge.

Međutim, za neke usluge Grad je omogućio da se obrazac popuni i pošalje elektronički u Grad (bez dolaska u pisarnicu i prilaganja biljega u tom trenutku), čime započinje proces ostvarivanja usluge, a biljeg se potom donosi prilikom preuzimanja Rješenja. Ovakvom organizacijom svedena je potreba dolaska u gradsku pisarnicu na samo jedan dolazak, prilikom preuzimanja Rješenja. Na ovaj način za sada je omogućeno ostvarivanje izdavanja rješenja o kućnom broju te još dvije usluge: Zahtjev za postavu terase i Zahtjev za privremeno korištenje javne površine.

 

Trošak izrade novih portala i uštede s obzirom na ranija rješenja

Redizajn i programiranje portala rijeka.hr u WordPressu odradila je tvrtka Tailored Development d.o.o., s kojom je za ovaj posao sklopljen ugovor vrijedan 188.025,00 kn kn + PDV

Projekt uspostave nove internet platforme Grada uključivao je promjenu tehnoloških komponenti sustava od kojih se veći dio sada odnosi na komponente otvorenog koda.

Procjena je da će se, uz povećanje funkcionalnosti ostvarene ovim projektom, ostvariti godišnje uštede u troškovima održavanja sustava u iznosu od cca. 100.000,00 kn

Portal otvorenih podataka realiziran je internim ljudskih resursima Zavoda za informatičku djelatnost, korišteni software je otvorenog koda ne obvezuje na plaćanje licence za korištenje. Održavanje sustava raditi će djelatnici Zavoda za informatičku djelatnost.

Portal eUsluga realiziran je u suradnji s društvom Global Dizajn d.o.o. iz Zagreba koja je autor sličnog portala za Vladu RH  za koji je nadležno Ministarstvo uprave te ga preporuča kao iskustvo dobre prakse u opisu javnih usluga, a trošak investicije bio je 19.450kn + PDV.  Specifični servis za registrirane korisnike (Informacijski Servis GRađanima – ISGR) koji pored autentikacijkih mehanizama omogućuje i kreiranje inteligentnih interaktivnih obrazaca, realiziran je u suradnji s tvrtkom Larus informatika j d.o.o. iz Rijeke i plaćen je 60.000kn bez PDV-a (tvrtka nije obveznik PDV-a).

 

Vaš doprinos u ovoj E-konzultaciji

Novi portal gradske uprave predstavljen je u beta verziji, a ovom E-konzultacijom žele se postići dodatna poboljšanja sadržaja.

Naime, na objavljenom sadržaju beta verzije portala prije mjesec dana započele su provjere i ažuriranja koje obavlja Služba za odnose s medijima i online komuniciranje suradnji sa gradskim odjelima i ovaj proces i dalje traje.  Na isti način pozivamo građane i udruge da pregledaju ovu verziju portala i iskažu svoje prijedloge, preporuke i sugestije. U tom smislu, kroz sljedećih mjesec dana bit će dostupan i „stari“ rijeka.hr portal i beta verzija novog portala.

Na svakoj se stranici beta verzije portala koju ćete posjetiti u gornjem desnom uglu nalazi žuta oznaka za otvaranje formulara putem kojega možete prijaviti uočenu pogrešku u sadržaju objavljenom na konkretnoj stranici na kojoj se u tom trenutku nalazite, odnosno obrazac putem kojega možete uputiti prijedlog za izmjenu ili dopunu objavljenog sadržaja.

U ovoj pak konzultaciji, u polju za komentiranje na dnu, možete upisati svoje komentare, općenite prijedloge i sugestije.

Zanima nas jesu li vam sadržaji koje tražite na gradskom portalu u novoj verziji brže i lakše dostupni?

Jeste li s obzirnom na novu strukturu portala i istaknute teme sada doznali da u nadležnosti gradske uprave postoji nešto za što prije niste znali i ukoliko jeste, što je to?

Jesu li vam korisni brzi linkovi istaknuti na naslovnici (pristup informacijama, participativno budžetiranje, službene novine i sl.)?

Što biste izdvojili kao posebno korisno rješenje na novoj verziji portala?

Biste li neke informacije smjestili na drugo mjesto i koje?

Možete li korištenjem tražilice na portalu lakše nego ranije pronaći ono što tražite?

U kojoj mjeri portali E-usluga i Otvorenih podataka zadovoljavaju Vaše potrebe ili očekivanja?

Naravno, komentirati možete i dizajnerska rješenja, odabir boja, fontova i sl,

Sve sugestije, komentare, ispravke i primjedbe koje pristignu putem ove konzultacije i formulara za ispravke na samom portalu uzet ćemo u obzir i o njima povesti računa tijekom sljedećih mjesec dana koliko će trajati rad na ažuriranju sadržaja i poboljšanju beta verzije portala. Po završetku ove E-konzultacije na ovom mjestu bit će objavljen njen Zaključak.
Konzultacija ostaje otvorena od 25. siječnja do 25. veljače 2016. godine.

2 komentara

 1. Jako mi se sviđa novi portal i mislim da ste odradili dobar posao. Bravo.

 2. Učenici V. razreda OŠ – SE Dolac (GOO)

  U novoj beta verziji lakše je pronaći informacije.
  Više je slika i veće su. Organizacija teksta i slika bolja je u novoj beta verziji i zanimljivija je za djecu.
  Početna strana „stare“ verzije je ružna jer je prepuna slova…bolja je nova verzija.
  Kada se traži pojam „Dolac“ ne izlazi ništa ni o školi, ni o ulici – to nedostaje!
  U novoj verziji sve je urednije.
  Nedostaju informacije za djecu (npr. nešto o parkovima).
  Beta verzija je bolja, no u obje verzije nedostaje prijevod na još jezika (npr. slovenski, njemački, španjolski,…)

  Učenici V. razreda OŠ – SE Dolac (GOO)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.