Redizajn gradskog portala www.rijeka.hr

Ova konzultacija ostaje otvorena do 14. lipnja nakon toga više neće biti moguće ispuniti anketu, ali će komunikacija o redizajnu gradskog portala biti dostupna na blogu. Rezultati provedene ankete bit će objavljeni ovdje 23. lipnja, a koristit će se u pripremnoj fazi redizajna za prikupljanje informacija o iskustvima i potrebama građana kao korisnika gradskog portala.

Uvod

portal

Gradski portal www.rijeka.hr mjesto je na kojem se očituje i razvija transparentnost rada gradske uprave Grada Rijeke. Portal je postavljen na sustavu za upravljanje sadržajem koji više ne može zadovoljiti zahtjeve korisnika koji stvaraju sadržaj, ni zahtjeve krajnjih korisnika koji portal posjećuju, informiraju se putem njega ili na njemu trebaju ostvarivati komunikaciju s gradskom upravom. Preciznije, trenutna funkcionalnost ovog portala nije usklađena s novim mogućnostima koje portali javnih uprava trebaju zadovoljavati, s izazovima transparentnosti koji su pred javne uprave postavljeni i s funkcijom koju u tom kontekstu portali trebaju imati s obzirom na krajnje korisnike – građane. Zbog svega toga nužno je pristupiti redizajnu gradskog portala, primijeniti novu strukturu sadržaja, a, u skladu s prisutnim trendovima, i novi sustav za upravljanje sadržajem.

Strateški okvir

U Smjernicama razvoja Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. navedeno je širenje koncepta dvosmjerne višekanalne komunikacije u funkciji pružanja usluga građanima i poduzetnicima iz domene gradske uprave i povezanih društava i ustanova. Jednako tako, navedeno je pokretanje i razvoj multimedijalnog portala i usavršavanje novih tehnologija za praćenje sjednica Gradskog vijeća. Ovi su ciljevi ostvareni pokretanjem i razvojem multimedijalnog portala www.mojarijeka.hr, omogućavanjem neposredne dvosmjerne javne komunikacije građana s gradskom upravom  (u rubrici Tužibaba na navedenom portalu), te uvođenjem izravnog prijenosa sjednica Gradskog vijeća također na navedenom portalu. Dodatno su, otvaranjem projekta e-konzultacija na gradonačelnikovoj web stranici, te aktivnim prisustvom Grada Rijeke na društvenim mrežama bitno prošireni kanali dvosmjerne komunikacije s građanima.

Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2013.-2020. obuhvaća i daljnji razvoj gradskih portala. Utvrđujući Grad Rijeku kao aktivnog  sudionika u razvoju e-demokracije u Hrvatskoj, Strategija podrazumijeva usklađivanje funkcionalnosti oba gradska portala s potrebama građana i grada u cjelini, kao i razvoj turističkog portala namijenjenog posjetiteljima. U skladu s time, strateški se određuje pozicioniranje navedena tri portala s obzirom na ciljanu publiku, ali i s obzirom na suvremene zahtjeve otvaranja i transparentnosti javne uprave, kao i s obzirom na nužnost predstavljanja i promocije grada i urbanog identiteta Rijeke u najširem smislu. U skladu s time, tijekom 2013. godine redizajniran je portal turističke zajednice Grada Rijeke, a tijekom 2014. godine sagledane su mogućnosti i optimalni modeli za redizajn portala www.rijeka.hr.

Transparentnost

Zahtjevi za sve većom količinom javnih dokumenata koji moraju biti dostupni na web portalima javnih uprava otvaraju potrebu za preslagivanjem sadržaja na način da se takvi dokumenti jače istaknu. S time su povezane i upute te zakonske regulative o načinima objave proračuna i proračunskih dokumenata, o modelima provođenja online savjetovanja sa zainteresiranim javnostima, o prezentiranju javnosti rada predstavničkih i izvršnih tijela, o adekvatnom funkcioniranju mjesne samouprave i slično, pri čemu se za sve te novitete u otvaranju javnih uprava građanima, na portalu mora pronaći adekvatno mjesto, ali i prikladna tehnička struktura.

Također, u okviru navedenog prikladno i lako dostupno mjesto moraju zauzeti i e-usluge za građane.

Naime, tijekom proteklih nekoliko godina Republika Hrvatska je u procesu pristupanja EU donosila niz dokumenata, pravilnika i zakona koji su, između ostaloga, javne uprave otvarali javnosti i njihov rad činili transparentnijim. Pojavile su se i različite zakonske obaveze vezane uz provođenje projekata online komunikacije, uz informiranje građana i uz pružanje usluga građanima. Tako se projekt redizajna gradskog portala realizira i s obzirom na sljedeće donesene propise i preporuke: Zakon o pravu na pristup informacijama;  Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata,  preporuke Instituta za javne financije u kontekstu transparentnosti proračuna, preporuke Udruge gradova i GONG-a u istraživanjima LOTUS (Lokalna odgovorna i transparentna uprava i samouprava), Vladin projekt e-Građani i sl.

U konačnici, Grad Rijeka je tri puta, u istraživanju koje je na svih 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave provela Udruga GONG, a financirala Europska komisija, proglašen najtransparentnijim gradom u RH zahvaljujući količini javno dostupnih sadržaja na gradskim portalima, razvoju dvosmjerne komunikacije i poštovanju pravila i propisa koji u cilju imaju povećanje transparentnosti rada javnih uprava. Ti rezultati su obvezujući za vodstvo Grada i sve službe koje sudjeluju u razvoju transparentnosti. Stoga je ovaj projekt, s obzirom na ciljeve i razloge provođenja, na tragu ispunjavanja te obaveze.

Tehnički aspekti, Open Source CMS, WordPress

S obzirom na postojeće stanje, procesu redizajniranja www.rijeka.hr portala pristupa se sveobuhvatno, uzimajući u obzir i ostale portale i podportale koje je Grad Rijeka pokretao zadnjih godina, najčešće u nedostatku tehničkih mogućnosti na postojećem portalu, a u cilju ostvarivanja zahtjeva za transparentnošću, za socijalnim uključivanjem građana i za provođenjem većih projekata koji su zahtijevali svoje specifične web lokacije (primjeri za to su E-konzultacije/Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću; Službene novine Grada Rijeke; Kandidatura Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture, portal Penzići i sl.)

Analize praćenja gradskih portala pokazuju da sve više korisnika (preko 30%, s tendencijom stalnog rasta) sadržaju pristupa mobitelima i tabletima. Zbog toga je odlučeno da se redizajn portala izvede korištenjem responzivnog web dizajna što će olakšati korištenje glavnog gradskog portala korisnicima pametnih telefona i tableta, te optimizaciju sadržaja za najčešće korištene rezolucije. A uvažavajući razvoj socijalne uključenosti kao strateško usmjerenje Grada Rijeke u realizaciji projekta predviđeno je čvrsto pridržavanje web standarda definiranih od strane World Wide Web Consortiuma što treba osigurati da portali budu pristupačni osobama s invaliditetom i posebnim potrebama (poremećaji vida, motoričke smetnje) te će se na taj način umanjiti stupanj opasnosti od njihove socijalne isključenosti.

Razumijevajući pak trendove korištenja open source tehnologije za upravljanje sadržajem na javnim portalima kao potpuno opravdane u kontekstu troškova i dostupnosti optimalnih rješenja, ali i pružanja korisnih tehnoloških rješenja na uporabu drugima, gradski portal www.rijeka.hr postavit će se u open source tehnologiji, odnosno CMS-u (content managment system) koji se može slobodno koristiti, mijenjati i dijeliti. Open source sustavi izrađeni su zahvaljujući angažmanu mnogih ljudi, a distribuiraju se u skladu s Open Source definicijom.

Zbog  dosadašnjih iskustava i znanja te zbog pokretanje i vođenje postojećih gradskih portala i podportala, utvrđeno je da se gradski portal www.rijeka.hr može postaviti u WordPress sustavu za upravljanje sadržajem kao open source sustavu i da se izrada može prilagoditi specifičnim potrebama gradskog portala odnosno sadržajima koji u vidu ostvarivanja transparentnosti na www.rijeka.hr  portalu moraju biti prisutni. Naime, većina dosadašnjih web projekata Grada pokretana je i funkcionira u WordPress CMS-u (www.rijekaepk.eu ; ekonzultacije.rijeka.hr;  startup.rijeka.hr/ itd.), a službenici koji na ovim sustavima rade, upoznati su s korištenjem WordPress CMS-a.

wordpress-logo-stacked-rgb

WordPress je sustav za upravljanje sadržajem, u početku nastao kao “blogerska platforma”, a danas je jedan od najpopularnijih CMS-ova, instaliran na više od 20% svjetskih internet stranica čime je uvjerljivo najkorišteniji CMS na svijetu sa širokom zajednicom koja radi na njemu i unapređuje ga.  Projekt lokalizacije WordPressa na hrvatski jezik započeo je 2007. godine, a prvi korak u lokalizaciji WordPressa na hrvatski jezik je bilo prevođenje lokalizacijske .pot datoteke te kreiranje lokaliziranih hr.po i hr.mo datoteka i njihova distribucija zainteresiranim korisnicima. U planu je također bilo i lokaliziranje ostatka instalacijskog WordPress paketa te njegovo objavljivanje kao cjelokupnog lokaliziranog instalacijskog paketa na hrvatskom jeziku. U isto vrijeme postavljena je i službena hrvatska WordPress stranica koja služi za objavljivanje novih lokaliziranih inačica WordPressa kao i svih novosti vezanih za hrvatsku lokalizaciju. Od inačice 2.2.2 pa sve do inačice 2.7 objavljivanje prevedenih lokalizacijskih datoteka obavljalo se na neslužbenoj stranici WordPress Croatia. Godine 2010. projekt lokalizacije WordPressa na hrvatski jezik se nastavlja dodavanjem korisnog sadržaja na službenu hrvatsku WordPress stranicu, otvaranjem projekta kolaboracijskog prijevoda, objavljivanjem cjelokupnog lokaliziranog instalacijskog paketa na hrvatskom jeziku,  kao i otvaranjem službenog hrvatskog WordPress foruma čime se željela proširiti zajednica korisnika WordPressa i pružiti centralno mjesto za sve vezano uz WordPress.

U pristupu koji sve navedeno treba uzeti u obzir, primarni ciljevi su: u cijelosti omogućiti objavu svih sadržaja koji na web portalu javne uprave moraju naći svoje mjesto bilo zato što postoji zakonska obaveza, pravilnik ili pak preporuka; ostvariti mogućnost budućeg optimalnog korištenja ljudskih resursa i tehnologije u kontekstu daljneg rada; smanjiti troškove hostinga smještajem portala na gradski server; smanjiti troškove održavanja postavljanjem na open source sustavu; osigurati veću dostupnost sadržaja portala putem različitih uređaja, izradom responzivnih stranica (što je uostalom i standard te preporuka posljednje dvije godine); osigurati bolju funkcionalnost za krajnje korisnike (kako informativnih sadržaja, tako i e-usluga, kao i sadržaja dvosmjerne komunikacije); povećati korištenje e-usluga i kvalitetnije realiziranje projekata e-demokracije te repozicionirati portal s obzirom na funkciju prema krajnjim korisnicima prilagodbom količine i kvalitete sadržaja. Cilj je i osigurati pristupačnost portala osobama s invaliditetom i posebnim potrebama. A krajnji cilj je povećati transparentnost gradova i općina u cijeloj Hrvatskoj modelom koji se u nastavku obrazlaže.

Tailored Development / Blagonić Brothers

Redizajn i reprogramiranje opsežnog portala gradske uprave kakav je portal www.rijeka.hr dugotrajan je, osjetljiv, kreativan i zahtjevan posao koji iziskuje znanje i iskustvo u sličnim poslovima pri čemu su kreativnost, informiranost o CMS sustavu, te znanje važne garancije kvalitete konačnog rješenja. Zbog toga je ugovor za ovaj posao sklopljen s tvrtkom Tailored Development, odnosno agencijom Blagonić Brothers.

Naime, Emanuel i Lucijan Blagonić iz agencije Blagonić Brothers, te Zoran Ugrina kao suosnivač prve hrvatske tvrtke specijalizirane za WordPress – Tailored Development, ujedno su i jedni od pokretača WordPress zajednice u Hrvatskoj. Organizirali su više događanja, uključujući i WordPress Coffee te WordPress Meetup u Zagrebu i Rijeci. Godinama su aktivno uključeni u popularizaciju WordPressa, a braća Blagonić također aktivno sudjeluju u hrvatskoj dizajnerskoj zajednici kao predavači na više raznih konferencija od WinDaysa (2012, 2013, 2015), WebCampa Zagreb (2012), Meetupa (Zagreb, Split), FFWD.PRO, Web Strategije, WebUG (Microsoft Community) itd. Zoran Ugrina sudjelovao je kao predavač na Meetupima u Zagrebu, Rijeci i Beogradu te je bio jedan od stranih predavača na WordCamp Belgrade – prvoj konferenciji posvećenoj WordPressu u Srbiji.

Njihove zajedničke reference u Hrvatskoj obuhvaćaju niz zahtjevnih portala izrađenih u WordPress sustavu za upravljanje sadržajem poput portala Udruge gradova; Europskog socijalnog fonda u suradnji sa Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava; Turističke zajednice zagrebačke županijeNetokracije i dr. Od drugih projekata, braća Blagonić su (što sami, što s partnerima) radili s klijentima kao što su Večernji list, Crno Jaje, Microsoft, HANFA, GONG, Prva sportska kladionica, Hattrick, Hrvatski triatlon savez, CROZ, CARNet, Hrvatski radio te mnogi druge.

Još važnijom od navedenog smatramo činjenicu da su s Udrugom GONG surađivali na projektu LOTUS te im je poznavanje kategorija transparentnosti u okviru javnih uprava dobro poznato, informirani su o primjerima dobrih praksi, trendovima transparentnosti i sposobni sagledati sadržaj www.rijeka.hr portala u tom kontekstu.

Vrijednost ugovora iznosi 188.025,00 kn + pdv. A cjelokupan posao redizajna i programiranja prema utvrđenom planu trebao bi biti gotov do 2016. godine kada se očekuje i objava www.rijeka.hr portala u novom izdanju.

Vaš doprinos, sudjelovanje javnosti, vrijednost za zajednicu

Kako bi tijek izrade gradskog portala bio posve otvoren za sve koji žele pratiti što i kako se radi, dogovoreno je vođenje bloga tijekom izrade weba, na adresi http://redizajn.rijeka.hr/.

Također dogovorena je posve otvorena podjela WordPress koda koji će se izraditi za potrebe portala Grada Rijeke sa open source zajednicom kako bi ga bilo tko mogao posve besplatno preuzeti i u njemu dizajnirati stranicu neke druge javne uprave, grada ili općine. Grad Rijeka kao najtransparentniji grad u Hrvatskoj ovo smatra svojom odgovornošću u kontekstu daljnjeg razvoja transparentnosti gradova i općina.

Vaš doprinos u ovom je trenutku koristan u vidu ispunjavanja ankete koja se nalazi na ovom linku. Ova anketa pomoći će da se u tijeku pripremne faze na ovaj način sagledaju iskustva i potrebe građana kao korisnika gradskog portala. Naime, iako je prema rezultatima LOTUS istraživanja Rijeka već tri puta proglašena najtransparentnijim gradom, nas zanima koliko je Rijeka u kontekstu gradskog portala transparentna u očima građana. Možemo li bolje, u kojim segmentima, na koji način? Stoga Vas pozivamo da se odazovete i ispunite anketu, a jednako tako, pozvani ste i da na ranije spomenutom blogu pratite tijek rada na redizajnu gradskog portala.

ANKETA

Anketu je moguće ispuniti do 14. lipnja, a rezultati ankete bit će objavljeni ovdje 23. lipnja.

Rezultati provedene ankete bit će objavljeni ovdje 23. lipnja, a koristit će se u pripremnoj fazi redizajna za prikupljanje informacija o iskustvima i potrebama građana kao korisnika gradskog portala.

Jedan komentar

  1. Darko Vugrinovic

    Udruga Radio Liberum nudi Vam redizajn i programiranje portala za 15000Kn i rok isporuke 30 dana.

    091/9771087
    01/5604-979
    info@radioliberum.org

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.