Odluka o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke

Korzo

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 29. veljače 2024. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče svih građana Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Postojeća odluka Grada Rijeke

Imena ulica i trgova na području grada Rijeke određuju se temeljem odredbi Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/04, 44/09 i 21/12).

Sukladno Odluci, na području grada Rijeke, ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima vezanim uz povijesne događaje te po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti grada Rijeke kao i njezinom političkom, kulturnom ili znanstvenom razvoju.

Za područje grada Rijeke vodi se jedinstveni Fond imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova, koji Fond osniva i vodi Odbor za mjesnu samoupravu. Odbor razmatra prijedloge ovlaštenih predlagatelja za uvrštenje pojmova, imena, datuma i dr. u Fond imena te ih može uvrstiti ukoliko ih ocijeni valjano obrazloženim, argumentiranim i u skladu s odredbama važeće Odluke.

Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Rijeke, propisano je da Odbor predlaže Gradskom vijeću Grada Rijeke imenovanje ulica i trgova.

Gradsko vijeće Grada Rijeke određuje ime ulice i trga odlukom, na temelju utvrđenog prijedloga Odbora i uz prethodno pribavljeno mišljenje mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi.

Razlozi za predlaganje nove odluke

U travnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o naseljima („Narodne novine“ broj 39/22) te je postupak određivanja imena ulica i trgova na području grada Rijeke potrebno uskladiti i dopuniti s odredbama novog zakona.

Zakonom su propisane nove odredbe u postupku određivanja imena ulica i trgova za jedinicu lokalne samouprave i njezina tijela. Novi zakon tako propisuje da, osim pribavljanja mišljenja mjesnog odbora na čijem se području ulica odnosno trg nalazi, imena moraju biti usuglašena i s mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena, savjetodavnog tijela osnovanog sukladno odredbama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ broj 112/18).

Nadalje, propisano je da je sastavni dio odluke predstavničkog tijela službena podloga iz registra prostornih jedinica na kojoj su prikazana imena ulica i trgova prije donošenja odluke i nakon donošenja odluke o određivanju imena.

Jedinici lokalne samouprave se nalaže i da, najkasnije osam dana od dana objave odluke u službenom glasilu, o odluci o određivanju imena ulice ili trga izvijesti tijelo nadležno za vođenje registra prostornih jedinica.

Zakonom se uređuju odredbe o troškovima provođenja odluke na strani jedinice lokalne samouprave i osoba koje imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište na području na koje se promjena odnosi.

Obrazloženje odredbi predložene odluke

Pregled sadržaja odredbi kako se predlažu nacrtom prijedloga Odluke:

 • Članak 1. – utvrđuje se da se Odlukom utvrđuju kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke.
 • Članak 2. – sadržava odredbu o rodnoj jednakosti, odnosno da se izrazi u Odluci odnose jednako na muški i ženski rod.
 • Članak 3. – određuje se definicija ulice odnosno trga na području grada Rijeke u smislu ove Odluke i u skladu sa odredbom Zakona.
 • Članak 4. – ovim člankom se određuju i druge javne površine u općoj upotrebi kojima se može odrediti ime, osim ulica i trgova temeljem postupka propisanog Odlukom.
 • Članak 5. – određuje se nadležnost za imenovanje ulice ili trga
 • Članak 6. – određuje se da ulice i trgovi na području grada Rijeke mogu nositi imena po zemljopisnim pojmovima, datumima vezanim za povijesne događaje te imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti grada Rijeke te njezinom kulturnom, društvenom i znanstvenom razvoju i dr.
 • Članci 7. – 9. – uređuju se odredbe vezane uz registar Fonda imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova, vođenje Fonda imena od strane Odbora za mjesnu samoupravu te postupak uvrštenja prijedloga imena u Fond.
 • Članak 10. – propisuju se kriteriji kojima se Odbor rukovodi pri razmatranju i utvrđivanju prijedloga za određivanje imena ulice i trga.
 • Članak 11. – ovim člankom se određuje da se ulicama u rubnim dijelovima grada daju imena iz zemljopisne nomenklature, odnosno već zatečena imena koja podsjećaju na nekadašnji morfološki izgled ili vrste zelenih površina, a da se u novoizgrađenim dijelovima grada ulicama daju imena zaslužnih osoba iz povijesti, politike, kulture, znanosti i ostalih društvenih djelatnosti koje su živjele i djelovale na području grada Rijeke.
 • Članci 12. – 17. – propisuju postupak određivanja imena ulica i trgova. U članku 14. unijeto je novo zakonsko određenje da ime ulice i trga mora biti usklađeno s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskih imena.
 • Članci 18. – 19. – sadrže završne odredbe o prestanku važenja dosadašnje Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/04, 44/09 i 21/12) te o stupanju na snagu ove Odluke, osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je predloženom odlukom propušteno obuhvatiti neku problematiku koja se također odnosni na imenovanje ulica i trgova u Rijeci?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 29. veljače 2024. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području grada Rijeke
Nositelji izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu
Početak savjetovanja: 31. siječnja 2024.
Završetak savjetovanja: 29. veljače 2024.

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 29. veljače 2024.
Obrazac je zatvoren.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.