Odluka o nagradama za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. lipnja 2018. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika koji postižu zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te njihovih mentora i mentorica, odnosno roditelja navedenih učenika, ali i predstavnika udruga i sportskih klubova. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se, uz sve ostale građane, pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Svoje prijedloge vezane uz nacrt Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Praćenje i poticanje darovitih učenika u Rijeci

Grad Rijeka niz godina prati i potiče napredovanje darovitih učenika i mladih. Čini to stipendiranjem darovitih učenika i studenata, kao i sufinanciranjem raznih programa i projekata u kojima sudjeluju uspješni učenici i mladi, a čiji je osnovni cilj poticanje darovitosti. Takvi su programi, primjerice, Škola stvaralaštva Novigradsko proljeće,  potom Likovni istraživački atelje darovitih osnovaca LIADO, program za darovite matematičare „E-matematička učionica“ itd.

Time se postupno stvara pozitivna, povoljna klima za podržavanje i razvijanje interesa darovite djece, koja pod optimalnim uvjetima mogu razviti vrhunske sposobnosti.

Natjecanja, susreti i smotre učenika osnovnih i srednjih škola odvijaju se po programu Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u drugom polugodištu svake školske godine, a započinju školskim natjecanjima tijekom mjeseca siječnja. Najuspješniji učenici sudjeluju na županijskoj razini, a najbolji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i susreta tijekom svibnja i lipnja. Na natjecanja u području sporta učenika osnovnih i srednjih škola grada Rijeke primjenjuje se Propisnik državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, kojega je donio Hrvatski školski sportski savez.

Svrha natjecanja i smotri koje se organiziraju od školske do državne razine je predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika/ca i njihovih mentora/ica na određenom području kao poticanje i motiviranje na sudjelovanje te njihovo međusobno natjecanje.

Škole iz grada Rijeke svake godine dokazuju visoku kvalitetu rada s učenicima koji u velikom broju sudjeluju na državnim natjecanjima, smotrama i susretima  i postižu izvrsne rezultate. Za postizanje vrhunskih rezultata učenika potrebno je stručno vodstvo njihovih učitelja/nastavnika, te dodatni intenzivni i kontinuirani rad izvan redovnog nastavnog procesa, ali tu je i trud i rad učenika kao i podrška roditelja.

Grad Rijeka je kroz proteklo razdoblje na mnoge je načine priznavao i poticao rad učenika, mladih kao i njihovih mentora, sukladno mogućnostima proračuna.

Temelji za donošenje odluke o nagrađivanju učenika i mentora

Odredbom članka 16. Statuta Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 7/16-pročišćeni tekst i 12/17) utvrđene su, uz ostale nagrade Grada Rijeke: nagrada za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te nagrada mentorima za već navedena posebna postignuća njihovih učenika. Propisano je da se sam postupak i način njihovog dodjeljivanja utvrđuje odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke.

U Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu  osigurana su proračunska sredstva za ovu namjenu za tekuću proračunsku godinu.

Temeljem navedenog, predloženo je donošenje ove Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama, kojom se uređuju nagrade te uvjeti, postupak i način njihove dodjele.

U prijedlogu Odluke općom odredbom se utvrđuje njezin sadržaj te dodjela nagrada učenicima i odgojno obrazovnim radnicima – mentorima osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova na području grada Rijeke

Vrste nagrada i uvjeti za njihovu dodjelu

Ovaj dio utvrđen je člancima 3 do 7 predložene Odluke.

U članku 3. utvrđuju se vrste nagrada, i to kao: godišnja nagrada, pisano priznanje i plaketa.

U članku 4. utvrđuje se da se nagrade dodjeljuju za postignuća učenika (pojedinačno ili ekipno) koji osvoji jedno od prva tri mjesta na međunarodnoj i državnoj razini natjecanja, susreta i smotri, koji su na državnoj razini utvrđeni u dokumentima Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Hrvatskog školskog sportskog saveza.

Također, propisan je izuzetak odnosno vrednovanje osvojene diplome na državnoj smotri ili susretu na kojima se postignuća učenika ne rangiraju, a vrednuju se u razini osvojenog trećeg mjesta, obzirom da ista nemaju izlučni karakter.

Člankom 5. utvrđuje se dodjeljivanje godišnje nagrade mentoru (pojedinačno i grupi) čiji učenik (pojedinačno ili ekipno) ostvari postignuće, a godišnja nagrada dodjeljuje se u novčanom obliku, uz koju se dodjeljuje i pisano priznanje. Važno je napomenuti da se istoj osobi može dodijeliti samo jedna godišnja nagrada i pisano priznanje za postignuće samo jednog najviše rangiranog učenika.

Člankom 6. utvrđuje se da se učeniku dodjeljuje pisano priznanje (učeniku i svakom članu ekipe do pet učenika) te prigodni poklon (knjiga, album i sl.), a ekipi koja broji šest i više učenika dodjeljuje se zajednička plaketa za ustanovu i zajednički prigodni poklon. Također, važno je napomenuti da se istom učeniku može dodijeliti prigodni poklon za samo jedno njegovo najviše rangirano postignuće.

Članak 7.  propisuje da se nagrade dodjeljuje u mjesecu rujnu tekuće školske godine za postignuće u prethodnoj školskoj godini.

Postupak podnošenja prijedloga i dodjele nagrada

U članku 8. utvrđuje se da postupak za dodjelu nagrada pokreću Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo i Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu pisanim pozivom ustanovama koje djeluju na području grada Rijeke.

Člankom 9. propisano je što prijedlog ustanove mora sadržavati te postupanje Odjela ukoliko je prijedlog za dodjelu nagrade nepotpun ili ne sadrži dovoljno podataka.

Člankom 10. definirano je postupanje Odjela nakon obrade prijedloga te donošenje odluke o dodjeli nagrada od strane Gradonačelnika Grada Rijeke.

Člankom 11. propisano je vođenje očevidnika dobitnika nagrada.

Visina nagrada

U članku 12. utvrđene su visine novčane nagrade mentorima:

 1. mjesto 1.500,00 kn,
 2. mjesto 1.000,00 kn i
 3. mjesto 500,00 kn.

U slučaju da se godišnja nagrada dodjeljuje grupi mentora, navedeni novčani iznos dijeli se na jednake dijelove.

Člankom 13. utvrđuje se da Gradonačelnik Grada Rijeke može izuzetno, a sukladno raspoloživim sredstvima u Proračunu Grada, iznose  godišnjih nagrada umanjiti za najviše 15%.

Člankom 14. navodi se da se sredstva za dodjelu godišnjih nagrada osiguravaju u Proračunu Grada.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno roditelji darovitih i uspješnih učenika te njihovi mentori i odgojno-obrazovni djelatnici, kao i predstavnici udruga i sportskih klubova.

Proučite Nacrt Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predložene nagrade podupirati znanja i izvrsnosti te biti dodatni motiv učenicima i njihovim mentorima za uključivanje u natjecanja i smotre?

Budite slobodni podijeliti u komentarima i svoja razmišljanja o drugim modelima podupiranja znanja i izvrsnosti u obrazovnom sustavu?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. lipnja 2018. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu Odluke o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
Naziv akta / dokumenta: Odluka o nagradama Grada Rijeke za posebna postignuća učenika na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za odgoj u školstvo
Početak savjetovanja: 7. svibnja 2018.
Završetak savjetovanja: 7. lipnja 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno učenika koji postižu zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima, susretima i smotrama te njihovih mentora i mentorica, odnosno roditelja navedenih učenika, ali i predstavnika udruga i sportskih klubova.
  Savjetovanje ostaje otvoreno do 7. lipnja 2018.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.