Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje. Ono ostaje otvoreno do 18. studenog 2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a izvješće o njemu će biti objavljeno na ovom mjestu. Svoje prijedloge vezane uz ovaj prijedlog Odluke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi u dnu samog Savjetovanja. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Što je bod komunalne naknade?

Bod (B) je obračunska jedinica koja predstavlja sastavni dio formule za utvrđivanje iznosa komunalne naknade.

Naime, iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B), dok se godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

Spomenuti koeficijenti zone i koeficijenti namjene propisani su Odlukom o komunalnoj naknadi (o kojoj je također trenutno otvoreno Savjetovanje s javnošću), a vrijednost boda propisuje se posebnom Odlukom koju donosi Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo i to do kraja studenoga tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Zašto se donosi nova Odluka o vrijednosti boda i kolika će biti vrijednost boda?

Posljednja Odluka o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/01, str. 2484), koja je i danas na snazi, donesena je 2001. godine. Tom je Odukom propisano da se vrijednost boda određuje u kunama po m2 obračunske površine, te da je vrijednost boda jednaka mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni grada, odnosno propisano je da se vrijednost boda utvrđuje u visini od 1,27 kuna.

U kolovozu 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu iz kojeg proizlazi obveza grada da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) koji će biti jednak godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Obzirom da je do sada važećom Odlukom vrijednost boda utvrđena u visini od 1,27 kuna, novopredložena visina vrijednosti boda od 15,24 kune predstavlja zapravo umnožak dosadašnje vrijednosti boda od 1,27 kuna s dvanaest mjeseci u godini.

Dakle razlog donošenja nove Odluke o vrijednosti boda leži u potrebi usklađivanja s novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu kojim je propisano da visinu komunalne nakanade treba utvrđivati u godišnjem iznosu, a ne više kao do sada u mjesečnom iznosu.

Također, zakonska odredba nalaže da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine, pa se ovom predloženom Odlukom definira vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području grada Rijeke.

Vaš doprinos

Iako se u kontekstu ove Odluke radi o usklađivanju sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, pozivaju se svi građani, obveznici plaćanja komunalne naknade, da se upoznaju s Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade jer o toj vrijednosti ovisi i godišnji iznos komunalne naknade.

Ujedno napominjemo da je paralelno otvoreno i Savjetovanje o novoj Odluci o komunalnoj naknadi koja se također u više dijelova usklađuje sa novim Zakonom, ali donosi i druge novitete pa pozivamo sve i na uključivanje u to Savjetovanje.

Ovo Savjetovanje o vrijednosti boda komunalne naknade ostaje otvoreno do 18. studenog  2018. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovati njemu, a izvješće o Savjetovanju će biti objavljeno na ovom mjestu.

Svi prijedlozi bit će uzeti u obzir, a izvješće će obuhvatiti i informacije o prihvaćanju prijedloga, odnosno obrazloženja o eventualnom neprihvaćanju prijedloga.

Svoje prijedloge vezane uz ovu Odluku možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Naziv akta / dokumenta:  Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Početak savjetovanja: 17. listopada 2018.
Završetak savjetovanja: 18. studenoga 2018.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje o Prijedlogu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade tiče se svih građana i pravnih osoba koje komunalnu naknadu plaćaju za stambeni, garažni i poslovni prostor te građevinsko zemljište. To je ujedno i zainteresirana javnost koja se poziva na uključivanje u ovo Savjetovanje.
  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 18. studenoga 2018.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.