Prijedlog izmjena Odluke o porezima Grada Rijeke

Kasica

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 16. listopada 2021. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi.

Uvod

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima  („Narodne novine“ broj 115/16 i 101/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom utvrđuje visinu i nadležno tijelo naplate gradskih poreza. Sukladno tome, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o porezima Grada Rijeke („Narodne novine“ broj 128/19 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19), kojom su utvrđeni gradski porezi, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza i dr.

Člankom 2. Odluke o porezima Grada Rijeke utvrđene su slijedeće vrste gradskih poreza: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor, a člankom  4. propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 15%.

Obrazloženje Nacrta prijedloga odluke

U cilju poreznog rasterećenja građana grada Rijeke, ovim Nacrtom prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke predlaže se smanjenje propisane stope prireza porezu na dohodak za jedan postotni poen odnosno sa sadašnjih 15% na 14% s primjenom od 1. siječnja 2022. godine, što predstavlja prvi korak u ostvarenju konačnog cilja – smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 10% od 1. siječnja 2025. godine.

Zaposlena osoba s prosječnom mjesečnom bruto plaćom od 9.671,00 kuna (primjer prosječne mjesečne bruto plaće za lipanj 2021. godine, izvor: DZS) će, slijedom toga, zbog smanjenja stope prireza porezu na dohodak na 14% u 2022. godini na godišnjoj razini imati veću neto plaću za 89,70 kuna, a kada se stopa prireza porezu na dohodak smanji na 10%, neto plaća će se istoj na godišnoj razini povećati za 448,40 kuna.

U pogledu financijskog učinka na proračun Grada Rijeke u 2022. godini, budući da se prihod od prireza porezu na dohodak u 2021. godini procjenjuje na 57 milijuna kuna, procjena je da će se donošenjem predložene Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke tj. smanjenjem stope prireza porezu na dohodak, u idućoj godini smanjiti prihod Grada od prireza porezu na dohodak za približno 4 milijuna kuna.

Predložena Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke će, sukladno važećim propisima, biti objavljena u “Narodnim novinama” i “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupila bi na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Smatrate li da je na drugačiji način potrebno pristupiti utvrđivanju visine gradskih poreza?

Jednako tako, možete komentirati i sam članak čija se dopuna predlaže pa sugerirati i drugačiju formulaciju s obzirom na Vaše mišljenje o ukupnoj temi.

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za financije
Početak savjetovanja: 16. rujna 2021.
Završetak savjetovanja: 16. listopada 2021.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Savjetovanje ostaje otvoreno do 16. listopada 2021.
  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.