Odluka o porezima Grada Rijeke

Kasica

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana, posebice fizičkih i pravnih osoba obveznika plaćanja gradskih poreza, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.
Opširnije…