Izmjena Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Stipendisti Grada Rijeke

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. lipnja 2022. godine. Tema kojom se bavi Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima od važnosti je za sve ljude koji žive u gradu Rijeci, a od posebnog interesa je za pristupnike Natječaju za dodjelu stipendija učenicima i studentima prema socijalnim kriterijima (učenike srednjih škola i studente) te članove njihovih kućanstava.

Dosadašnje stipendiranje učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Grad Rijeka od školske/akademske 2014./2015. godine dodjeljuje stipendije za učenike srednjih škola i studente prema socijalnim kriterijima. Stipendije se dodjeljuju temeljem Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16, 19/19 12/21) – u daljnjem tekstu: Odluka.

Predmetnom Odlukom koju je Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo 14. srpnja 2016. godine, a njezine izmjene 30. rujna 2019. godine i 30. rujna 2021. godine, utvrđuju se uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija, koji se potom detaljno definiraju ugovorima o stipendiranju između Grada i korisnika stipendija. Izmjenom Odluke iz rujna 2019. jasnije su definirane odredbe o tome tko se smatra učenikom/studentom slabijeg socijalnog statusa, dok su Izmjenom Odluke iz rujna 2021. godine izmijenjeni podaci koji se javno objavljuju u privremenim i konačnim rang-listama pristupnika stipendijama zbog zaštite privatnog života, obzirom se radi o vrlo osjetljivoj kategoriji stipendista.

Dodjelom socijalnih stipendija potiču se učenici i studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa da završe formalno obrazovanje te na taj način ostvare bolje preduvjete za konkuriranje na tržištu rada.

Značaj ovih stipendija, u širem društvenom kontekstu kojega je Grad Rijeka odavno prepoznao, je mnogostruk. S jedne strane, one otvaraju pristup obrazovanju i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava isto ne bi bilo dostupno, a s druge, povećavajući pristup obrazovanju, doprinose i povećanju broja obrazovanog građanstva. Nakon dugogodišnje prakse dodjele ovih stipendija, sa sigurnošću možemo reći da mnogi stipendirani učenici i studenti ne bi završili škole i fakultete bez financijske pomoći Grada.

Predložene izmjene i dopune Odluke

Praksa je ukazala na potrebu nove izmjene Odluke vezano i uz učenike i uz studente.

U odnosu na učenike, vezane su uz okolnost da se u praksi vrlo često javlja problem da učenik-pristupnik natječaju udovoljava svim uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendije, osim uvjetu „uzornog vladanja“ u školi. Naime, nerijetko se radi o učenicima koji, unatoč tome što žive u vrlo teškim socijalnim i ekonomskim uvjetima te životnim okolnostima, ostvaruju zapažene rezultate u pogledu prosjeka ocjena. No opisna ocjena iz vladanja im nije „uzorna“ već dobra. Iz navedenog razloga, unatoč postignutom općem uspjehu sa srednjom ocjenom od najmanje 3,5, takvi učenici ne ispunjavaju uvjete prava na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije, mada ispunjavaju sve ostale uvjete. Na taj način „kažnjeni“ su eliminacijom od podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije, mada bi je, po svim ostalim kriterijima, trebali i mogli ostvariti, barem konkurirati za njezinu dodjelu. Stoga se predlaže da se ocjena iz vladanja briše kao jedan od uvjeta za pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Kad se radi o studentima, jedan od uvjeta koje student mora ispunjavati kako bi imao pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije jest i taj da u trenutku objave javnog natječaja nije stariji od 24 godine. Zakon o savjetima mladih („Narodne novine broj 41/14),  utvrđuje da se mladima u smislu tog Zakona smatraju osobe od navršenih 15 do 30 godina života. Nacionalni program za mlade za razdoblje 2014. – 2017. godine tzv. granice mladosti utvrdio je na isti način, a te se granice propisuju i Nacrtom Nacionalnog programa za mlade od 2020.- 2024. godine. Iz navedenog razloga nametnula se potreba povećati životnu dob do koje studenti imaju pravo podnijeti zahtjeve za stipendiranje. Na taj bi se način omogućilo da stipendiju zatraže i mladi koji to do sada nisu mogli (jer su stariji od 24 godine), a koji zbog razno-raznih, uglavnom teških životnih okolnosti godinama po završetku srednje škole nisu mogli upisati fakultet.

Predložena izmjena omogućila bi širem krugu osoba slabijeg socijalnog statusa da dobiju stipendiju, a kojima je ona možda i jedini način da se školuju i obrazuju.

Obrazloženje odredbi predloženih izmjena i dopuna Odluke

U predmetnoj Odluci predlaže se sljedeća izmjena:

 • uz članak 1.: u članku 4. stavku 1. točki a) podstavku 5. briše se dosadašnji uvjet za pravo na podnošenje prijave za stipendiju – opisna ocjena iz vladanja „uzorno”.

U točki b) podstavak 3. mijenja se na način da se broj: „24“ zamijeni brojem: „30“.

 • u članku 2.: određuje se da ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebno potencijalni budući stipendisti – učenici i studenti koji ispunjavaju kriterije za dobivanje stipendije prema socijalnim kriterijima te članovi njihovih kućanstava.

Proučite Nacrt prijedloga Izmjene i dopune Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će predložene izmjene doprinijeti pravednijem načinu dodjeljivanja stipendija prema socijalnim kriterijima mladima koji žive u težim socijalnim i ekonomskim uvjetima te životnim okolnostima?

Biste li u Izmjenama i dopunama ove Odluke predložili još neke dodatke ili još neke izmjene?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. lipnja 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
Naziv akta/dokumenta: ): Odluka o izmjeni Odluke o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
Nositelj izrade akta/dokumenta:Odjel za odgoj i školstvo Grada Rijeke
Početak savjetovanja: 18. svibnja 2022. godine
Završetak savjetovanja: 17. lipnja 2022. godine

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Poziv ostaje otvoren do 17. lipnja 2022.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.