Izmjene Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 11. ožujka 2022. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se odgojno obrazovnih radnika i radnica, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njega uključi.

Uvod

U cilju posebne valorizacije individualnog doprinosa odgoju i obrazovanju odgojno-obrazovnih radnika iz riječkih predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, Grad Rijeka osmislio je i 2020. godine po prvi puta dodijelio nagradu „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“. Smisao ove nagrade isticanje je neprocjenjive uloge proaktivnih, inovativnih i predanih odgojno-obrazovnih radnika u procesu prepoznavanja i razvoja potencijala sve djece, u izgradnji održive i demokratske škole te, slijedom svega navedenog, kreiranje uspješne i sretne zajednice.

 

Odluka o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“ („Službene novine Grada Rijeke“ broj 21/19) – u daljnjem tekstu: Odluka, definira oblik i visinu nagrade,  postupak i uvjete za dodjelu nagrade, sastav i način rada Povjerenstva te način dodjele nagrade.

U svrhu stručnog vrednovanja podnesenih prijedloga, Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog Odjela za odgoj i školstvo imenuje Povjerenstvo. Povjerenstvo razmatra i boduje pristigle prijedloge sukladno kriterijima za vrednovanje utvrđenim u Odluci.

Slijedom trogodišnje prakse provedbe postupka dodjele nagrade, Povjerenstvo je utvrdilo potrebu za određenim izmjenama postojeće Odluke kako bi se dodatno osiguralo da proces dodjele nagrade bude priznanje onim odgojno-obrazovnim radnicima koji osiguravaju kvalitetu i inovaciju u odgoju i obrazovanju i koji nastoje biti u toku sa svim izazovima koje dinamično društvo stavlja pred djecu.

Izmjene vezane uz prijavni obrazac

Sukladno članku 8. stavcima 1. i 2. Odluke, pravo podnošenja prijedloga za dodjelu nagrade odgojno-obrazovnom radniku ima odgojiteljsko vijeće predškolske ustanove, odnosno učiteljsko vijeće osnovnoškolske ustanove u kojoj odgojno-obrazovni radnik ima zasnovan radni odnos. Prijedlog za dodjelu nagrade odgojno-obrazovnom radniku sukladno stavku 3. predaje se putem prijavnog obrasca u roku naznačenom u javnom pozivu. Sukladno stavku 4. istoga članka prijavni obrazac nalazi se u privitku Odluke i njezin je sastavni dio.

Ovim se materijalom predlaže izuzimanje prijavnog obrasca iz Odluke te bi se sadržaj i oblik obrasca ubuduće utvrđivali javnim pozivom. Naime, time bi se, slijedeći iskustvo i dobru praksu natječajne procedure kroz godine, u prijavni obrazac mogle s većom fleksibilnošću unositi eventualne izmjene i dopune koje ne utječu na sadržaj Odluke, ali kandidatu dodatno pojašnjavaju ili pojednostavljuju prijavu te općenito doprinose ostvarenju cilja dodjele ovih nagrada – isticanje predanih i inovativnih odgojno-obrazovnih radnika.

Izmjene u sustavu bodovanja

članak 9. Odluke sadrži tablicu u kojoj su navedeni kriteriji za vrednovanje kandidata koje primjenjuje Povjerenstvo pri stručnom vrednovanju prijedloga odgojno-obrazovne ustanove. Tablica se sastoji od sedam kategorija, a svakoj je pridružen određeni broj bodova.

Ovim se materijalom zbog jasnoće u navođenju aktivnosti za koje je moguće ostvariti bodove, predlaže bodovanje iniciranih aktivnosti kod prve tri navedene kategorije (Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika unutar ustanove prijavitelja, Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima djece/učenika u ustanovi prijavitelja i Aktivnosti s naglaskom na razvoju inovativnih oblika suradnje s lokalnom zajednicom, organizacijama civilnog društva i slično).

Također se za ove kategorije predlaže povećanje broja bodova s trenutna 2 boda po aktivnosti na 3 boda čime bi inovativne aktivnosti koje imaju veliki značaj za unaprjeđenje odgojno-obrazovnog rada bile adekvatno vrednovane.

Nadalje se predlaže u kategoriji „Edukacije i usavršavanja koje je kandidat/kinja pohađao/la izvan obveznog redovnog stručnog usavršavanja, odnosno koje nisu obuhvaćene Katalogom stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje“ raščlanjivanje bodovanja iz razloga što su moguće situacije da kandidati pohađanju edukacije u trajanju od nekoliko sati i u trajanju od nekoliko dana te se stoga smatra logičnim i pravednim odrediti raspon bodova od 1 boda za edukacije i usavršavanja u trajanju od 4 do 8 sati, 3 boda za trajanje od 9 do 24 sata i 5 bodova za trajanje od 25 sati i više.

U istoj se kategoriji također predlaže izuzimanje od bodovanja edukacije na koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja obvezalo kandidata uz dodatno obvezu doprinosa edukacije unaprjeđenju odgojno-obrazovnog rada. Time se nipošto ne umanjuje vrijednost i značaj edukacija i usavršavanja u organizaciji nadležnoga Ministarstva, već se naglasak stavlja na dodatno ulaganje u razvoj kompetencija, holistički pristup usavršavanju te na širinu stečenih kompetencija.

Dalje se predlaže ukidanje raščlanjenja bodovanja u kategoriji „Ostale aktivnosti na razvoju inovacija i kvalitete odgojno-obrazovnog rada“ na način da se odnosna kategorija boduje s jedinstvena 3 boda po aktivnosti.

Budući da su se u praksi pojavljivale situacije predlaganja iste aktivnosti u više kategorija iz članka 9., predlaže se uvođenje novog stavka 2. u svrhu pojašnjenja predlagateljima da će u ovim situacijama Povjerenstvo aktivnost razmatrati i bodovati samo u jednoj od navedenih kategorija pri čemu će se prednost dati onoj kategoriji kojoj je u tablici pridružen veći broj bodova kako kandidat ne bi ni na koji način bio oštećen.

Preciziranje rada Povjerenstva za vrednovanje

Člankom 12. Odluke određena su pravila postupanja Povjerenstva za vrednovanje podnesenih prijedloga. Ovim se materijalom predlaže dopuna članka novim stavkom 2. koji podrobnije navodi da Povjerenstvo vrednuje isključivo one aktivnosti koje su dokazane relevantnom popratnom dokumentacijom te su inicirane ili dovršene u trenutku podnošenja zahtjeva, a sve u svrhu boljeg pojašnjenja i otklanjanja eventualnih nedoumica pri pregledu podnesenih prijava. Dodatne izmjene ovoga članka odnose se na usklađivanje s nomotehničkim pravilima i izmjenama predloženim člankom 2.

Vaš doprinos

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 11. ožujka 2022. Na uključivanje su pozvani odgojno obrazovni djelatnici ali i šira javnost.

Proučite prijedloge izmjena Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“. Smatrate li da predložene izmjene unaprjeđuju ovu Odluku i njenu provedbu? Biste li predložili i drugačija rješenja? Kako Vi razmišljate o temi koju obrađuje navedena Odluka?

Prijedloge i komentare možete uputiti ispunjavajući ovdje dostupan online obrazac ili upisujući komentare u polje za komentiranje u dnu ovog Savjetovanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“
Naziv akta / dokumenta: Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli nagrade Grada Rijeke „AmbasadoRI odgoja i obrazovanja“
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke
Početak savjetovanja: 9. veljače 2022. godine
Završetak savjetovanja: 11. ožujka 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 11. ožujka 2022.
  Smatrate li da predložene izmjene unaprjeđuju ovu Odluku i njenu provedbu? Biste li predložili i drugačija rješenja?

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.