Izmjene Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Rijeka

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se prvenstveno fizičkih osoba (građana) koji se bave iznajmljivanjem, a time su i obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak po krevetu na području grada Rijeke, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Uvod

Zakonom o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16106/18121/19 i 32/20) poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje se u paušalnom iznosu.

Zakonom je propisano da su jedinice lokalne samouprave obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, što se u odnosu na smještajne jedinice na području grada Rijeke odnosi na krevete u sobama, apartmanima i kućama za odmor, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1.500,00 kuna. Navedena odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave može se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a stupa na snagu 1. siječnja sljedeće godine.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19, 1/20, 138/20 i 1/21) propisani su, pored ostalog, kriteriji po kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisuje visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti.

Sukladno navedenim propisima, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19), koja je na snazi od 1. siječnja 2020. godine. Navedenom Odlukom propisana je visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor na području grada Rijeke u iznosu od 300,00 kuna.

Obrazloženje izmjena odluke

Slijedom navedenog, ovim Nacrtom prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, važeća Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19) uskladila bi se s uvođenjem eura kao nove valute u Republici Hrvatskoj na način da bi novčani iznos visine paušalnog poreza po krevetu od 1. siječnja 2023. godine bio iskazan u eurima.

Ujedno bi se povećao dosadašnji iznos paušalnog poreza sa sadašnjih 300,00 kuna po krevetu  (što preračunato po fiksnom tečaju konverzije 7,53450, sukladno spomenutom Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, iznosi 39,82 eura) na 60,00 eura (odnosno 452,07 kuna po navedenom fiksnom tečaju konverzije). Ovim povećanjem iznos godišnjeg paušalnog poreza po krevetu uvećao bi se za 152,07 kuna odnosno 20,18 eura, što je još uvijek znatno niže od srednje vrijednosti propisanog mogućeg raspona iznosa paušalnog poreza po krevetu (750,00 kuna).

Naime, Grad Rijeka kontinuirano provodi ulaganja u sve oblike komunalne infrastrukture, što bitno pridonosi kvaliteti života u gradu. Ta ulaganja jedan su od osnovnih preduvjeta, kako za ugodan život građana, tako i za posjetitelje Grada. Međutim, zbog kontinuiranog rasta broja turista, povećava se i pritisak na komunalnu infrastrukturu u ljetnom razdoblju, što posljedično zahtjeva i veća izdvajanja novčanih sredstava za održavanje i poboljšanje iste.

Nadalje, Grad Rijeka značajna novčana sredstva izdvaja i za unaprjeđenje i jačanje turističke ponude Grada. Slijedom toga, ove godine je u gradskom proračunu povećan iznos bespovratnih sredstava koja su, kroz Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, dodijeljena za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja s ciljem unapređenja/obogaćivanja turističkog proizvoda/ponude te razvoja kongresnog, nautičkog, zdravstvenog, eno-gastro i ostalih selektivnih oblika turizma, i to sa 50.000,00 kuna na 200.000,00 kuna. Opći program mjera se kroz godine kontinuirano mijenja i nadopunjava u skladu s potrebama i razvojnim ciljevima Grada Rijeke te će, sukladno tome, od iduće godine pravo na bespovratna sredstva za modernizaciju i podizanje kvalitete svojih smještajnih kapaciteta  moći ostvariti i privatni iznajmljivači.

Predložena Odluka o izmjenama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke objavila bi se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupila bi na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je potrebno odrediti drugačiju visinu paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. studenog 2022. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o izmjeni Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Odjel za financije
Početak savjetovanja: 20. listopada 2022.
Završetak savjetovanja: 19. studenoga 2022.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 19. studenog 2022.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.