Izmjene Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

Mauzolej Bakarčić Vio na groblju Kozala

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih građana koji su korisnici grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjena Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Uvod

Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99151/03157/03  Ispravak, 87/0988/1061/1125/12136/12157/13152/1444/1790/1832/2062/20117/21 i 114/22), člancima 114., 114a. i 114b., regulirana su pitanja vezana za spomeničku rentu, propisivanjem sustava određivanja i ubiranja iste. Prihod od spomeničke rente može se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a 60% istog uplaćuje se u korist grada na području koje je renta ubrana.

Radi korištenja gore navedenih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/16).

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i mjerila za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, postupak i tijela za donošenje Liste prioriteta te način praćenja izvršenja Programa.

Provedbom Programa iz Plana raspodjele sredstava spomeničke rente, Grad Rijeka pruža financijsku potporu korisnicima za sanaciju i obnovu grobnih mjesta koja se nalaze na Groblju Kozala i Groblju Trsat te su zaštićene kulturno-povijesne cjeline od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci. Navedena groblja upisana su i u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu zaštićenih kulturnih dobara, radi velikog broja kvalitetnih arhitektonskih i skulptorskih ostvarenja u grobnicama i grobovima eminentnih riječkih arhitekata i kipara, kao i velikog broja grobova osoba značajnih za hrvatsku povijest.

Sukladno odredbi članka 8. Pravilnika, troškovi sufinanciranja sanacije i obnove grobnih mjesta utvrđuju se ovisno o izvršenom bodovanju kako slijedi:

 • u 40% iznosu ili najviše do iznosa od 6.636,14 eura za grobno mjesto koje je ostvarilo između 10 – 27 bodova,
 • u 50% iznosu ili najviše do iznosa od 19.908,42 eura za grobno mjesto koje je ostvarilo između 28 – 52 boda.

Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta, već i groblja kao cjeline te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskoga kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare.

Od 2016. godine, kada je objavljen prvi javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat, obnovljeno je sveukupno 35 grobnih mjesta iznosom od 61.623,83 eura.

Na Listi prioriteta za sufinanciranje obnove grobnih mjesta u 2024. godini, koju je donio Gradonačelnik Grada Rijeke zaključkom od 30. listopada 2023. godine, uvršteno je 9 programa, sufinanciranih sa sredstvima u iznosu od 18.250,00 eura.

Kako bi se Program nastavio realizirati te s obzirom na potrebu pojednostavljenja i digitalizacije postupka prijave, predlažu se izmjene Pravilnika, kako se nastavno navodi.

Obrazloženje odredbi predloženih izmjena Pravilnika

Uz članak 1.

Ovim se člankom u tekst implementira naziv novog Upravnog odjela Grada Rijeke, u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

 Uz članak 2.

Odredbom se predlaže brisati iz članka 5. stavka 1. mjerilo sufinanciranja pod točkom 2. – Konzervatorska valorizacija grobnog mjesta, podtočka d) bez konzervatorskog interesa – 4 boda, budući da je cilj Programa zadržati i povećati spomeničku vrijednost zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina.

Predloženom izmjenom omogućila bi se zaštita i očuvanje kulturnih dobara u izvornom i neokrnjenom stanju te spriječile radnje kojima bi se mogla promijeniti svojstva, oblik i izgled kulturnog dobra i time ugroziti njegova vrijednost.

Uz članak 3.

Odredba iz članka 7. sadrži iznos u kunama, a s obzirom na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, predlaže se izmjena valute iz kuna u eure te zaokruživanje iznosa na 3.000,00 eura, radi lakšeg obračuna.

Uz članak 4.

Odredba iz članka 8. sadrži iznos u kunama, a s obzirom na stupanje na snagu Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, predlaže se izmjena valute iz kuna u eure te zaokruživanje iznosa na 7.000,00 eura za sufinanciranje programa u 40% iznosu, odnosno 20.000,00 eura za sufinanciranje programa u 50% iznosu, radi lakšeg obračuna.

Također, s obzirom na predloženu izmjenu članka 5. Pravilnika, izmijenio bi se i najmanji zbroj bodova kojeg Podnositelj prijave može ostvariti po mjerilima za sufinanciranje Programa te se, stoga, treba prilagoditi bodovna skala iz članka 8. stavka 1. točke a).

Bodovna skala iz članka 8. stavka 1. točke b) mijenja se na način da iznosi od 28-54 boda, s obzirom da je to minimalni i maksimalni zbroj bodova za grobna mjesta koja se sufinanciraju u 50% iznosu.

Uz članak 5.

Sukladno važećem Pravilniku, prijave na Javni poziv podnosile su se u digitalnom i papirnatom obliku, no s obzirom na značajni stupanj digitalizacije društva te kako bi se građanima pojednostavio postupak prijave, predlaže se brisanje članka 10. stavka 4.

Uz članak 6.

Ovim je člankom u cijelom tekstu Pravilnika riječ „Odjel“ u određenom padežu zamijenjena riječima: „Upravni odjel“ u odgovarajućem padežu, a sve u skladu s Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke” broj 12/22).

Uz članak 7.

Odredbom se propisuje da će se postupci započeti po odredbama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat („Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/16) dovršiti prema odredbama tog Pravilnika.

Uz članak 8.

Ovom odredbom utvrđuje se stupanje na snagu i obveza objave predloženog Pravilnika u „Službenim novinama Grada Rijeke“.

Vaš doprinos

Na uključivanje u ovo Savjetovanje pozivaju se svi građani, a posebice onih građana koji su korisnici grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat

Proučite Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjena Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da će se predloženim izmjenama Pravilnika unaprijediti način korištenja sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat.

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat
Naziv akta/dokumenta: Pravilnik o izmjenama Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 15. svibnja 2024.
Završetak savjetovanja: 14. lipnja 2024.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2024.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.