Izmjene Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat

Mauzolej Bakarčić Vio na groblju Kozala

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 14. lipnja 2024. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, posebice onih građana koji su korisnici grobnih mjesta koja se nalaze na području kulturno-povijesnih cjelina groblja Kozala i Trsat. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje. Opširnije…

Prijedlog dopune Odluke o grobljima

Centralno gradsko groblje Drenova

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 5. ožujka 2021. godine. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se onih osoba koje su prije Zakona o grobljima iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina. Sukladno zakonu i gradskoj Odluci o grobljima, po isteku 30 godina, te su osobe mogle i mogu zatražiti dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pri čemu im se naplaćuje naknada. Opširnije…