Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke

Rijeka panorama

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se fizičkih osoba – građana, koji su obveznici plaćanja paušalnog poreza na dohodak po krevetu na području grada Rijeke, a potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonske odredbe

Člankom 57. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16106/18121/1932/20138/20151/22 i 114/23) – u daljnjem tekstu: Zakon, propisano je da se poreznim obveznicima koji ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, porez na dohodak po osnovi obavljanja te djelatnosti utvrđuje u paušalnom iznosu, pod uvjetima i na način propisan člancima 61. i 82. Zakona. Člankom 57. stavkom 3. Zakona propisano je da su jedinice lokalne samouprave u tom slučaju obvezne donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 eura niti veće od 199,08 eura. Odluka se može mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, s primjenom od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu.

Pravilnikom o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ broj 1/19, 1/20, 138/20, 1/21 i 156/22) – u daljnjem tekstu: Pravilnik, propisani su, pored ostalog, kriteriji po kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojim odlukama propisuje visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti iz članka 57. stavka 2. Zakona.

Budući da je odredbama Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 114/23), ukinut prirez porezu na dohodak za sve dohotke (pri čemu navedene odredbe o ukidanju prireza porezu na dohodak stupaju na snagu 1. siječnja 2024. godine), od slijedeće godine se više ne obračunava prirez porezu na dohodak ni na iznos godišnjeg paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova.

Prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave („Narodne novine“ broj 127/17138/20151/22 i 114/23), prihodi od poreza na dohodak, u koje spada i navedeni godišnji paušalni porez na dohodak po krevetu, zajednički su prihodi koji se raspodjeljuju između općina, gradova i županija.

Obrazloženje odluke

Važećom Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke („Službene novine Grada Rijeke“ broj 22/19 i 15/22), utvrđena je visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor koji se nalaze na području grada Rijeke, u iznosu od 60,00 eura po krevetu.

Podaci Turističke zajednice grada Rijeke pokazuju da je od početka 2023. godine grad Rijeku posjetilo oko 167.000 turista, što je čak 26% više od ukupnog broja dolazaka ostvarenih u istom razdoblju 2022. godine. Rijeka je u kolovozu ove godine prešla pola milijuna noćenja. Naime, do kraja kolovoza ostvareno je oko 515.000 noćenja što je 20% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Zbog kontinuiranog rasta broja turista povećava se i pritisak na komunalnu infrastrukturu, što posljedično zahtjeva i veća izdvajanja novčanih sredstava za održavanje i poboljšanje iste. Grad Rijeka učestalo provodi ulaganja u sve oblike komunalne infrastrukture, što bitno pridonosi kvaliteti života u gradu. Ta ulaganja su jedan od osnovnih preduvjeta kako za ugodan život građana tako i za ugodan boravak posjetitelja Grada.

Grad Rijeka značajna novčana sredstva izdvaja i za unaprjeđenje i jačanje turističke ponude grada Rijeke. Ove godine je u gradskom proračunu osiguran iznos od 26.544,56 eura bespovratnih sredstava koja su, kroz Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke, dodijeljena za organizaciju turističkih i gospodarskih događanja s ciljem unapređenja/obogaćivanja turističkog proizvoda/ponude te razvoja kongresnog, nautičkog, zdravstvenog, eno-gastro i ostalih selektivnih oblika turizma. Opći program mjera se kroz godine kontinuirano mijenja i nadopunjava u skladu s potrebama i razvojnim ciljevima Grada Rijeke te su  sukladno tome ove godine dodijeljena i bespovratna sredstva za 13 smještajnih objekata na području grada Rijeke privatnim iznajmljivačima fizičkim osobama s ciljem povećanja kvalitete smještajnih objekta, pružanja usluge dobrog domaćina, odnosno povećanja konkurentnosti privatnog smještaja.

Sukladno odredbi članka 3. stavka 1. Pravilnika Gradsko vijeće Grada Rijeke može visinu paušalnog poreza po krevetu urediti za područje naselja u kojem se pružaju djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu ili iznimno urediti prema ulicama. Međutim, kako Grad Rijeka, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) ima samo jedno naselje, a turisti podjednako gravitiraju centru grada te podjednako koriste i opterećuju prometnu i komunalnu infrastrukturu bez obzira na područje na kojem su smješteni, visina paušalnog poreza po krevetu utvrđena je u jednakom iznosu za čitavo područje grada Rijeke. Pored navedenog, potrebno je napomenuti da u važećoj Odluci o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke nisu spomenute i smještajne jedinice u kampu, budući da kampova na području grada Rijeke nema.

Slijedom navedenoga, a uzimajući u obzir mišljenje Turističke zajednice grada Rijeke, ovim materijalom predlaže se povećanje paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, s dosadašnjih 60,00 eura po krevetu na iznos od 199,00 eura po krevetu, pri čemu bi paušalni porez po krevetu kao i do sada bio utvrđen u jednakom iznosu za cijelo područje grada Rijeke.

Nadalje, kao što je naprijed već napomenuto, do sada se prihod od poreza na dohodak od paušala po krevetu, u sobama, apartmanima i kućama za odmor uvećavao za prirez porezu na dohodak koji u Rijeci iznosi 13%. Međutim, od slijedeće godine se na prihod od paušalnog poreza na dohodak više neće obračunavati prirez, s obzirom da je  isti, ukinut navedenim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Također, naplaćeni prihod od paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor na području grada Rijeke je prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zajednički prihod te se isti  raspodjeljuje između Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije, pri čemu udio Grada Rijeke u raspodjeli iznosi 76,9%, a udio Primorsko-goranske županije 23,1%.

Budući da je važeća Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, koja je donesena 2019. godine, do sada već imala jednu izmjenu 2022. godine, cijenimo da je, iz praktičnih razloga, osnovano umjesto nove (druge) izmjene odluke donijeti potpuno novu Odluku o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, u kojoj bi u odnosu na važeću odluku bio izmijenjen samo iznos paušalnog poreza po krevetu. Nova odluka stupila bi na snagu s 1. siječnja 2024. godine čime bi ujedno prestala važiti dosadašnja Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke.

Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da je na drugačiji način potrebno pristupiti utvrđivanju visine paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za financije
Početak savjetovanja: 9. listopada 2023.
Završetak savjetovanja: 8. studenog 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.
  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 8. studenog 2023.

  9 komentara

  1. Dženan Čaušević

   Nije pošteno da nam se iznos paušalnog poreza povećava na maksimalnih 200 eura kao naprimjer u Dubrovniku gdje je cijena iznajmljivanja duplo veća nego kod nas u Rijeci.

   • Slažem sa svim što je napisao Kristijan Rački i smatram da definitivno nije vrijeme za podizanje ikakvoga poreza i naknada, pogotovo nama novim iznajmljivačima koji smo se tek počeli sa ovim bavit, a već nas se sili da odustanemo. Rijeka nije Dubrovnik niti će ikad biti.Mi smo tranzitni grad koji je tek nedavno postao turistički zanimljiv, ali sigurno ne toliko da si iznajmljivači mogu priuštiti taj luksuz da uz sve namete i poreze još plaćaju i tu basnoslovnu cifru od 200 eura po krevetu. Protivim se toj odluci i smatram da gradonačelnik treba puniti proračun na drugačiji način, a ne uništavanje malih poduzetnika i iznajmljivačima.

  2. apsolutno se slažem sa ovim sto je gosp. Dženan naveo.
   zna se koja je realna cifra i koju bi trebalo primjeniti obzirom na izračun.
   sve preko toga je nepošten namet prema nama iznajmljivačima koji imamo itekakva davanja na sve strane.

  3. Kristijan Rački

   Definitivno se ne slažem sa visinom predloženog paušalnog poreza po krevetu sa dosadašnjih 60, na maksimalnih 200 eura. Kao iznajmljivač u gradu Rijeci, gdje iznajmljujem apartman u stambenoj zgradi smatram da je taj iznos definitivno prevelik i nerealan. Većina nas koji iznajmljuje apartman , ima prosječnu cijenu dnevnog najma oko 40-ak eura i kad poplaćamo sve troškove koje imamo ( od turističke članarine, paušala na krevete, poreza na proviziju, plus troškova režija i održavanja, jedva uspijemo išta uštedjeti).Ako se usvoji zakon o visini iznosa paušala na maksimalnih 200 eura po krevetu, to će nas definitivno pokopat i uništit.
   Ne može se Rijeka uspoređivat sa turistički jakim destinacijama kao što je npr.Dubrovnik koji zarađuje cijelu godinu od turizma. Mi smo u većini slučajeva mali iznajmljivači koji imamo ili studio apartmane ili apartmane sa jednom sobom plus dnevni boravak, i zarađujemo uglavnom u špici sezone, a ostatak godine krpamo kako tko i kad uleti. Ako se želi punit gradski proračun, definitivno je greška to radit na leđima iznajmljivača kojima ta zaradica pokriva životne troškove koji su sve veći i veći.Ne znam tko se uspio obogatit od toga, ja definitivno nisam.Da je životni standard bolji i da plaće prate stopu inflacije i poskupljenja, sigurno se ne bih dodatno ovim bavio i čistio tuđa govna i skupljao stidne dlake iz tuš kabine.Nažalost takvo je vrijeme kad se svatko mora snalazit kako zna , a bilo bi krajnje degutantno i nemoralno kad bi se usvojio ovaj zakon koji za nas iznajmljivače znači kraj poslovanja. Jedno je simbolično podizanje cijene, a drugo je deranje do kože i uništavanje nečijeg dugodišnjeg truda i muke.
   Dobro razmislite da li zbilja želite nekome stavit omču oko vrata i biti odgovorni za nečiju propast.

  4. Mislim da ovom odlukom usporavate napredak turističke ponude u Rijeci. Grad Rijeka tek nedavno počinje ozbiljnije razvijati turizam, i nije se još izjednačio s južnim gradovima poput Splita, koji imaju znatno više cijene noćenja i globalno su prepoznati. U Dalmaciji se ljudi bave iznajmljivanjem generacijama, dok mi Riječani tek počinjemo ulagati u ovu industriju, proširujući svoju ponudu i pružajući bolji i konkurentniji smještaj za goste. Osim toga, turistička sezona u Rijeci je kraća, a broj noćenja po jedinici je manji nego u drugim gradovima s kojima se uspoređujete. Sve te informacije lako su dostupne putem platformi kao što su Airbnb i Booking.com. Smatram da Rijeka trenutno nije spremna za ovakav visok porezni pritisak, i zabrinut sam da bi to moglo negativno utjecati na našu turističku ponudu.

  5. Gosp. Kristijan Rački je sve opširnio i dokumentirano obrazložio, da sada ne ponavljam.
   Ni do sada nije bio pravedno raspoređen porez, jer vezivati ga za broj kreveta, a ne za promet, stvara veliku razliku u mogućnosti zarada. Neki-veliki, neće ni osjetiti povećanje, a mnogi će i zatvoriti svoj mali smještaj. Što je uostalom i svrha, ovog tako ogromnog povećanja u teškoj godini političke i ekonomske krize i galopirajuće inflacije.

  6. Svakako bi trebalo uzeti i veličinu ostvareno prihoda. Nije isto apartman i vila sa bazenom. Takve odluke donose se naprečac, bez ikakve analize

  7. Marija Barišić Trišić

   Naše cijene dnevnog najma nisu takve da bismo mogli plaćati toliki porez.Jednostavno neće biti isplativosti plaćati režije,obnavljati apartman, čišćenja i to sve sa niskim cijenama dnevnog najma koje mi možemo naplatiti. Nemamo ništa posebno u Rijeci da bi privukli goste veće platežne moći, kao npr.u Dubrovniku.
   I kako uopće može nešto sa 40 eura skočiti na 200 ?!

  8. Ja sam novi, mali iznajmljivač, otvorila ove godine, uz mnoga odricanja i kredit, uredila apartman koji obećava uspjeh u poslu. Kada kažem uspjeh, to znači niske cijene rezervacija i rad punim kapacitetom. Ovim nerazumnim načinom oporezivanja, rušite samopouzdanje malih iznajmljivača a samim time i prazniji budžet u proračunu grada. Porez ne bi smio biti viši od visine prosječnog dnevnog najma, cc 70-75eura. Razmislite što vi dobivate, ako većina odustane od legalnog najma i prijeđe u nelegalni, koji imaju čistu dobit, jer ih se ne kontrolira i ima ih jako puno koji tako rade. Naj lakše je preko naših leđa uvesti nerazumna feudalistička davanja. Ne činite to svojim građanima, koji su vas izabrali.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.