Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o grobljima

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. studenog 2017. godine i iznimno traje kraće od 30 dana jer korisnici KD Kozala kojih se ovo Savjetovanje prvenstveno tiče imaju rok do 31.12.2017. godine za uplatu jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta pa bi u slučaju dužeg trajanja savjetovanja postojala mogućnost da ne ostvare svoje uštede. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se osoba koje imaju ugovore o korištenju grobnih mjesta na 30 godina, odnosno ugovore o korištenju grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, a posredno se tiče svih građana koji koriste usluge KD Kozala. To je ujedno zainteresirana javnost koja se poziva na uključenje u ovo Savjetovanje. Nakon 17. studenog 2017. neće više biti moguće sudjelovati u Savjetovanju, a na ovom mjestu bit će objavljeno Izvješće koje će obuhvatiti prihvaćene i neprihvaćene prijedloge sudionika savjetovanja te obrazloženja. Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje. Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u polje za komentiranje.

Uvod

Važeća Odluka o grobljima donesena je 30. ožujka 2017. godine nakon provedenog Savjetovanja s javnošću . Ova je odluka zamijenila do tad postojeću, staru 17 godina, odnosno njene izmjene donesene 2001. godine. Trenutno važeća Odluka o grobljima iz ožujka 2017. donijela je niz izmjena koje su se u prvom redu ticale usklađivanja sa Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti koji je donesen u ožujku 2015. godine. Valja reći da su i prethodna i trenutno važeća odluka o grobljima usklađene sa Zakonom o grobljima donesenim 1998. koji se tiče izgradnje, korištenja i upravljanja grobljem odnosno njegovim  izmjenama iz 2012.

Prijedlog novih izmjena

Predložene izmjene postojeće Odluke tiču se njenog članka 8 kojim je trenutno propisano sljedeće:

Pod korisnikom grobnog mjesta (u daljnjem tekstu: korisnik), u smislu ove Odluke, raz­umijeva se osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem Uprave groblja.

Osoba koja na dan stupanja na snagu ove Odluke ima sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka u obvezi je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o korištenju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

O obvezi iz stavka 3. ovoga članka Uprava groblja obavještava korisnika pisanim putem.

Osoba ne može steći na korištenje dva ili više grobnih mjesta na grobljima na području grada Rijeke, osim na temelju posebnih propisa.

Predlagatelj izmjena, kao nositelj izrade akta, predlaže da se ovaj članak izmijeni na način da se u njega doda, kao stavak 4, sljedeća formulacija:

Osoba iz stavka 2. ovoga članka koja u propisanom roku podnese zahtjev za korištenje grobnog mjesta na neodređeno vrijeme ne plaća jednokratnu naknadu za korištenje grobnog mjesta iz članka 12. stavka 1. ove Odluke.

Spomenuti stavak 1 članka 12 tiče se naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i glasi:

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada koja se utvrđuje rješenjem iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Pritom spomenuti stavak 1 članka 5 navodi sljedeće:

Uprava groblja, na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, o čemu donosi rješenje.

Ranije odredbe i razlozi novih izmjena

Zakonom o grobljima iz 1965. godine bilo je utvrđeno da organ općinske skupštine nadležan za komunalne poslove propisuje visinu naknade za grobno mjesto i rok na koji se ono daje na korištenje.

Prema tom Zakonu donošene su davne Odluke o grobljima grada Rijeke u kojima se grobno mjesto davalo na korištenje na rok od 30 godina temeljem ugovora, s tim da rok korištenja nije mogao biti kraći od 15 godina. Naknada koja se plaćala u tim je ugovorima definirana kao „30 godišnja naknada za grobno mjesto“.

Godine 1998. Zakonom o grobljima točnije njegovim člankom 13 propisano je da: Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Sukladno tome, člankom 4 stare Odluke o grobljima iz 2000. propisano je isto:  Uprava groblja dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje. 

A slična je formulacija navedena i u trenutno važećoj Odluci iz 2017, u već spomenutom stavku 1 članka 5: Uprava groblja, na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, o čemu donosi rješenje.

Predložene nove izmjene tiču se onih osoba koje su prije Zakona o grobljima iz 1998. godine dobile grobna mjesta na korištenje na do tada maksimalnih 30 godina.

Sukladno Zakonu i Odluci, po isteku 30 godina, te su osobe mogle i mogu zatražiti dodjelu grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme pri čemu im se naplaćuje naknada formulirana u Zakonu i Odluci.

Predložene izmjene ukidaju iz Odluke tu naknadu specifično za one osobe koje imaju sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, i koje se smatraju korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Izmjene se tumače u svjetlu naknade koja je plaćena prilikom sklapanja ugovora o korištenju grobnog mjesta na 30 godina (dakle prije Zakona iz 1998. godine).

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Možete razmisliti i komentirati hoće li ova Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za korisnike KD Kozala?

Odnosno hoće li ova Izmjena Odluke o grobljima biti dobra ili loša za poslovanje KD Kozala?

Jednako tako, možete komentirati i sam članak čija se izmjena predlaže pa sugerirati i drugačiju formulaciju s obzirom na Vaše mišljenje o ukupnoj temi.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
Naziv akta / dokumenta: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
Nositelj izrade akta/dokumenta: Vijećnik Gradskog vijeća Grada Rijeke Josip Kukuljan
Početak savjetovanja: 2. studenoga 2017.
Završetak savjetovanja: 17. studenoga 2017.

 


Jedan komentar

  1. Ne slažem se da Riječani dva puta plaćaju zakupljeno grobno mjesto i zbog toga je promjena odluke o grobljima bitna i važna”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.