Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke

HNK Ivana pl. Zajca

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 17. kolovoza 2023. godine. Tema kojom se bavi ovo Savjetovanje tiče se svih građana, a posebno fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kulture, odnosno ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost kulture. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Svoje prijedloge vezane uz Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke možete poslati ispunjavajući Obrazac za savjetovanje dostupan u online formi. Komentare možete upisivati i u polje za komentiranje u dnu stranice savjetovanja. Po završetku savjetovanja, na ovom mjestu će se objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju.

Zakonski okvir

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke predlaže se zbog potrebe usklađenja sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22). Danom stupanja na snagu ovog Programa prestat će važiti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke“ broj 13/19).

Zakon određuje da se javne potrebe u kulturi odnose na ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnike, udruge, druge fizičke i pravne osobe u sljedećim djelatnostima i područjima:

 1. kulturne djelatnosti:
  a) arhivska djelatnost
  b) muzejska djelatnost
  c) knjižnična djelatnost
  d) nakladnička i knjižarska djelatnost
  e) audiovizualna djelatnost
 2. kulturno-umjetničko stvaralaštvo:
  a) dramska i plesna umjetnost
  b) glazbena i glazbeno-scenska umjetnost
  c) književnost
  d) vizualne umjetnosti, dizajn i arhitektura
  e) interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse
  f) digitalna umjetnost
  g) kulturno-umjetnički amaterizam
 3. djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom
 4. transverzalna područja:
  a) međunarodna kulturna suradnja i mobilnost
  b) dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi
  c) raznolikost kulturnih izričaja
  d) poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama
  e) digitalizacija u području kulture.

Predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave programom, a u slučaju Grada Rijeke radi se o Gradskom vijeću Grada Rijeke, utvrđuje javne potrebe u kulturi na temelju svojih interesa te u skladu sa zakonom.

Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava osiguravaju ravnomjeran kulturni razvitak te utvrđuju u svojim proračunima sredstva za ustanove kojima su osnivači i/ili suosnivači. Odluke o sredstvima koja su namijenjena za programe i projekte ustanova kojima su osnivači i/ili suosnivači donose se uz prethodno savjetovanje s nadležnim Kulturnim vijećima, i to na razini godišnjeg ili višegodišnjeg plana te se javno objavljuju na službenim mrežnim stranicama osnivača.

Javne potrebe u kulturi financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u skladu s programom javnih potreba u kulturi koje donosi predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Glavne odrednice Programa

Cilj donošenja Programa javnih potreba u kulturi je poticanje djelatnosti, programa i projekata, aktivnosti i manifestacija u kulturi od interesa za Grad Rijeku.

Temeljem zakona, predložene su sljedeće djelatnosti i područja od interesa za Grad Rijeku:

 1. Djelatnosti kulture i umjetnosti:
  a) Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
  b) Muzejska djelatnost i vizualne umjetnosti
  c) Glazbena umjetnost
  d) Dramska umjetnost, ples i pokret
  e) Audiovizualna djelatnost
  f) Književna djelatnost
  g) Inovativne umjetničke i kulturne prakse.
 2. Transverzalna područja:
  a) Programi kulture u zajednici
  b) Programi za mlade
  c) Programi kulturne suradnje.

Sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuju se na temelju provedenih javnih poziva koje raspisuje Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade Grada Rijeke, kako slijedi:

 1. Javni poziv za utvrđivanje programa kulture od interesa za Grad Rijeku iz djelatnosti kulture, umjetnosti i transverzalnih područja, najkasnije do 1. listopada za sljedeću proračunsku godinu,
 2. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova objavljuje se svake dvije godine, u pravilu, u mjesecu ožujku,
 3. Javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju provođenja Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat najkasnije do kraja lipnja svake proračunske godine.

Posebni javni pozivi mogu se raspisivati i tijekom godine, ovisno o prioritetima kulturne politike i sredstvima u proračunu Grada Rijeke.

Javnim pozivom definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstava, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstava, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedbe javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

Obrazloženje pojedinih odredbi predloženog Programa

Člankom 1. ovog Nacrta prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke utvrđuju se temeljem Zakona djelatnosti i područja od interesa za Grad Rijeku. Djelatnosti i područja pobliže su opisana u Prilogu koji čini sastavni dio ovog Programa.

Člankom 2. Nacrta utvrđuju se djelatnosti kulture i umjetnosti i područja od interesa za Grad Rijeku.

Člankom 3. Nacrta određeno je da se sredstva za financiranje dodjeljuju na temelju javnih poziva te su određeni i okvirni rokovi za raspisivanje javnih poziva.

Članak 4. Nacrta određuje što se definira javnim pozivom.

Članak 5. Nacrta određuje da danom stupanja na snagu ovoga Programa prestaje važiti Pravilnik o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.

Člankom 6. propisana je objava i stupanje na snagu Programa.

Vaš doprinos

Pozivamo Vas da se uključite u ovo Savjetovanje svojim prijedlozima.

Proučite Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Cjeloviti dokument dostupan je u prilozima ovog savjetovanja.

Komentirajte predloženi dokument, sugerirajte poboljšanja.

Smatrate li da su Nacrtom prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke na kvalitetan način predložene djelatnosti i područja u kulturi od interesa za Grad Rijeku?

Svi Vaši prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima, odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 17. kolovoza 2023. i nakon tog datuma neće više biti moguće slati primjedbe i prijedloge, a izvješće o Savjetovanju objavit će se na ovom mjestu.

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o: Nacrtu prijedloga Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
Naziv akta/dokumenta: Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
Nositelj izrade akta/dokumenta: Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade
Početak savjetovanja: 17. srpnja 2023.
Završetak savjetovanja: 17. kolovoza 2023.

  Kategorija korisnika koje podnositelj predstavlja (građani, udruge, poduzetnici, itd.):

  Jeste li suglasni da vaši podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvješću (odgovorite sa da ili ne):

  DaNe

  Datum dostavljanja prijedloga i mišljenja:

  Potvrdite da niste robot:

  Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 17. kolovoza 2023.

  Odgovori

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

  Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.